Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, May 23, 2011

SaLuSa, May 23, 2011

Som kan förväntas så de profetiorna kommer och går, och ni kommer att finna att vissa grupper kommer emellanåt att känna att de har blivit guidade till en som stöder deras uppfattningar. Ni kanske undrar hur det händer, och i många fall så är det resultatet av energi som ges till en händelse av religiös betydelse. Det kan gå tillbaka hundratals om inte tusentals år, gradvis blivande så kraftfull att det kommer att påverka medvetandet av dess efterföljare som för det till sitt avslut. Faktorer som resulterar i ett uteblivit event är mer sannolikt för tiderna har förändrats, tillsammans med medvetandenivåerna och ljuset har blivit den lugnande faktorn. Som ett resultat så infaller inte förutsägandet och det manifesteras inte. Med andra ord så är det inte längre nödvändigt att införa de förändringar som förväntades, då mänskligheten har fört sig till ett nytt paradigm. Apokalypsen kommer därför inte att äga rum, vilket var förväntat, även om det blir många förändringar på jorden, men de är inte längre associerade med massdöd och förstörelse.

Om möjligt så skall folk koncentrera sig på de positiva aspekterna av förändringar, och som vi ofta rekommenderar - att hålla sin vision för Jorden i sitt fokus. Dessa tider kommer att bli förvirrande för många själar som inte är helt säkra på vad de kan förvänta sig, och utvecklingarna hjälps inte av de mörkas aktiviteter. De har planerat händelser som är parallella till förutsägelserna och på så sätt infria människors förväntningar och naturligtvis späda på rädslan. Vi är medvetna om sådana intentioner och inom vissa gränser på grund av karmiska situationer kan vi förhindra att det äger rum. Vi har förhindrat ett tredje världskrig, förstörelse av Jorden, och sjukdomar i proportioner som skulle ha decimerat er befolkning. Detta har skett i enlighet med vårt ansvar att se till att ni tryggt når en punkt av Upplyftning, och att möjligheten att lyftas upp inte förnekas er.

Det kanske inte förefaller att det är så, men ni höjer er upp från de lägre vibrationerna och när ni gör så kommer utsträckningen av mörkas aktiviteter att minska då Ljuset försvagar deras kraft. Steg tas nu för att föra våra allierade till positioner av auktoritet och genom dem så har vi också mer inflytande på vad som händer. I det hela taget så gör vi framsteg mot våra mål att göra de stora förändringarna som kommer att medföra att de mörka Tjänarna avsätts. Så var förvissade att även om ni inte har detaljerna så uppnår vi våra mål att verkligen få saker och ting att sätta igång. När det börjar så kan det inte bli något annat slutresultat, då den Gudomliga Planen kommer att manifestera oberoende av utomstående händelser. Det är därför som vi ibland påminner er att Ljuset redan har uppnått segern som ni har utlovats. Det finns absolut ingen anledning till att vara rädda, och vad ni har planerat för er själva för sluttiderna kommer att infalla.

Vi fortsätter att se rakt fram, då det kommer en tid då det förgångna har föga inflytande över er. När ni väl har lyfts upp och era medvetandenivåer har expanderat storslaget så kommer ni i själva verket att bortkopplas från minnena av att vara i de lägre dimensionerna. De kommer inte längre att vara viktiga, men i vilket fall som helst så kommer erfarenheten ni har gjort att vara med er. NI är för evigt på en spirituell resa och finner er väg tillbaka till Källan, och det gäller alla själar utan undantag. Så ni kan se att var än ni träffar andra själar så kommer ni att ha mycket gemensamt och inte minst att ni alla kom från Källan. Ni valde att uppleva separation från det och ta på er utmaningen att återta ert Ljus och nivåer av medvetande som skulle återställa era undermedvetna minnen av ert sanna Självt. Det har uppnåtts av många bland er, och det var den framgången som gjorde att mer tids gav så att så många själar som möjligt skulle lyftas upp. I annat fall så skulle ni kanske inte ha varit här vid denna tid, utan avslutat era resor vid sekelskiftet.

Så Mina Kära, ni kan förstå beundran och kärleken som ges er från de högre dimensionerna, då er framgång har uppnåtts enbart genom er flit och starka intentioner att överkomma alla hinder. Ni är i sanning magnifika Varelser, och inom en nära framtid så kommer ni stå vid vår sida som fullt medvetna Varelser. Vad än era jordliga erfarenheter är så förringa inte er själva, då själva anledningen till att vara på Jorden var att sjunka ned i de lägre vibrationerna. Vad ni har lärt er från dem är den mest kritiska faktorn, och inte hur det uppnåddes då ni kommer att ha upplevt dragkraften från de mörka energierna. Hur skulle ni annars ha lärt er att hantera dem, och fullt förstå hur ni skall övervinna dem? Ni ses inte som syndare som en del vill att ni tror, och livet på Jorden var ämnat för att leva och att välja de erfarenheter som främjade er förståelse och förde er tillbaka till Ljuset.

Ni har alla haft så många liv i dualitet att det är förståeligt att ni nu känner att det är tid för en förändring. För många själar så finns det inte mycket mer som ni kan lära er från det, och då de har återetablerat en stark länk till Ljuset så är de redo att lyftas upp. Det har byggts upp till detta under många århundraden, och stora Varelser har gått på Jorden för att hjälpa er förstå sanningen om er Gudomlighet. Deras läror har kanske förvrängts, men det gör det än mer remarkabelt att ni fortfarande har funnit ert Ljus. Kärlek är nyckelordet för ert avancerande, om ni nu tar emot eller ger ut, och när ni når en punkt då ni kan ge utan villkor, så är ni i sanning En med det Kristna Medvetandet. Vi talar om Ovillkorlig Kärlek och det betyder att ge utan dömande och utan en önskan om att få något tillbaka. Människor har en tendens att ha ett sinne som sätter villkor för att ge Kärlek, och det är en lärdom att lära sig då ni går in i den sista perioden som leder till Upplyftningen. Gör bara ert bästa och så kommer ni att finna att det blir lättare att tänka på det sättet, och det kommer med ett ökande av era medvetandenivåer.

Jag är SaLuSa från Sirius och litar på att med våra meddelanden så har ni gradvis förskaffat er en bättre förståelse av vad den Galaktiska Federationen representerar. Vi är ni och från er framtid och ni kommer lätt att föra ert nuvarande sätt att leva till ett nytt sätt som så småningom kommer att se hur ni tar er plats som värdiga Galaktiska Varelser. Vi ser dessa tider som extremt spännande, med utsikten att bjuda in er tillbaka till var ni verkligen hör hemma – som Stjärnfrö.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge