Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 25 mars 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 25 mars 2016

Mike Quinsey

Antingen du är medveten om det eller inte går utvecklingen framåt, trots de många förseningarna. Men de kommer inte att påverka resultatet som är väl planerat. Ljusets krafter kommer allt närmare er när tiden går och är redo att utföra sina uppgifter med mycket kort varsel. De Mörka och deras tjänare har bara en liten kraft jämfört med Ljusets, men de kan ändå orsaka förseningar i ert arbete, såsom ni har erfarit. ”Omvärderingen” är redo att påbörjas och kommer att göra det så snart de som har kontroll är övertygade om att de inte utsätter hela systemet för fara. Det handlar om många länder som nu är redo att gå vidare med mycket kort varsel. Ni kan vara säkra på att det hela är så avancerat nu att ingenting kommer att kunna stoppa de slutliga förändringarna.

Tumult inträffar fortfarande på Jorden då de Mörka fortsätter att ge sig tillkänna genom sina utskiljningslösa åtgärder mot oskyldiga människor. Naturligtvis finns karma inblandad men det ursäktar inte på något sätt deras mordiska avsikter. De uppnår ingenting som kan främja deras sak utan fjärmar istället människor från varandra på alla nivåer. Deras handlingar kan föra till ett totalt stopp och kommer att bli det när en viss punkt har nåtts. Under tiden kommer ni att fortsätta att utvecklas när vibrationerna fortsätter att lyfta upp er, och kommer att dra er längre bort från de lägre vibrationerna tills ni är redo att göra er Uppstigning.

Sanningen om evolutionen av den mänskliga rasen är långt ifrån fakta, och inom en mycket nära framtid kommer era historieböcker att skrivas om för att åter spegla sanningen. De Mörka har försökt att hålla er tillbaka genom att hålla sanningen borta från er, men till ingen nytta. Under en tidsperiod nu har ljusa själar fötts till Jorden med intakta minnen av tidigare erfarenheter.

Sanningen kan inte på något sätt fortsätta att döljas och det finns nu många källor som är redo att avslöja den. Den kommer att befria er från den falska bilden som presenterats av både religion och historieböcker och förbereda er för att ta er plats i de högre rikena. Ingen förvrängning av sanningen om hur den mänskliga rasen utvecklades, och från de högre rikena är det, om nödvändigt, möjligt att resa tillbaka i tiden och se er själva.

Det är viktigt att du håller fokus på ditt mål och inte tillåter tvivel att krypa in i ditt sinne. Sluttiderna är oundvikligen ganska labila och rörliga men Ljuset fortsätter att lyfta upp er och lämnar de lägre vibrationerna för att finna dess egen nivå. Men överallt sker förändringarna och resultatet blir att Ljuset blir den dominerande kraften. Det gamla har ingen plats i den Nya Tidsåldern, som bara har börjat. Och de själar som klänger sig fast vid det gamla kommer att stanna på den nivå som passar deras behov. Det är ett helt rättvist och acceptabelt sätt att utvecklas på.

Vänner, och även vissa familjemedlemmar, kan flytta till en annan nivå än din, men vet att varje själ hamnar precis där de skall vara. Nära familjemedlemmar har sannolikt liknande behov och det är orsaken till att de inkarnerar tillsammans. Vad som än sker, varje själ kommer att befinna sig på exakt rätt nivå. På grund av er fria vilja kan ni förstås gå tillbaka till ett tidigare skede, om det är nödvändigt för er vidare utveckling. En sak du inte kan göra är att flytta till en nivå där vibrationerna är högre än dina egna. Emellertid kan du besöka en högre nivå genom att följa med en själ som redan är av den vibrationen och kommer att skydda dig.

En tid närmar sig nu då alla människor skall ha tillräckligt för att kunna leva ett bekvämt liv, och ingen kommer att bli utan. Ni hjälper till att skapa detta med hjälp av först och främst St Germain som har enorma fonder som väntar på att släppas till er alla. Ni blir ytterst förvånade när ni får kännedom om de planer som gjordes upp för tusentals år sedan för att föra er till denna tidpunkt. Ibland har du känt att du kämpar en ensam kamp mot de Mörka, men hela tiden har du haft stöd från ett stort antal av hjälpare som arbetar för Ljuset, Kärleken och Sanningen.

Förändringarna kommer i tid oavsett hur många hinder som placeras på din väg. De är redan i färd med att manifesteras och där finns ett välordnat och metodiskt sätt på vilket de skall offentliggöras. Prioriteringen är att föra er civilisation till en punkt där bristen på det väsentliga för ett bekvämt liv har övervunnits. Detta kommer att ske snabbt och effektivt. Så snart människor inte längre är bundna av att förse sig med det viktigaste i livet så kommer de att ha tid att följa sina önskemål om sysselsättning.

Andligheten i att hjälpa andra mindre lyckligt lottade kommer tillbaka fullt ut och samarbete kommer att råda mellan människor. Ni kommer så småningom att se att ni kan leva i fred och känna er säkra i era egna hem. När människor inser att det inte längre finns några hot mot dem så kommer de att kunna koppla av och njuta av livet långt bortom deras nuvarande erfarenhet. Förändringarna kanske verkar vara långt borta, men i verkligheten är de nära att tillkännages. Det är helt enkelt en fråga om att vänta på ett säkert och lämpligt sätt att göra det på. Att ni så framgångsrikt hat kommit så här långt visar att det inte behöver finnas panik eller oro för tidpunkten, eftersom ni kan vara säkra på att alla faktorer kommer att beaktas innan man går vidare.

Det är så avancerat att från tid till annan är endast mindre förändringar nödvändiga, för allting är i ett tillstånd av beredskap. De Mörkas tjänare är i reträtt efter att ha förlorat en betydande makt och förmågan att ändra resultatet. De kommer att ge igen på något sätt för att fortsätta att orsaka rädsla och uppståndelse. Men de kommer inte att uppnå någonting med det som skulle förändra resultatet nu.

Om er Press var fri att rapportera sanningen om vad som sker på Jorden så skulle ni vara uppdaterade om händelserna. Detta håller också på att ändras och försök har gjorts för att återgå till en fri press. Ni har avsiktligen blivit vilseledda under många år och bara matats med de nyheter som de Mörka kontrollerar. Internet har till stor del övervunnit det problemet då där finns en frihet att rapportera saker och ting som de är. Det används för att ge er sanningsenliga fakta och ni har en stor förespråkare i David Wilcock som arbetar outtröttligt för att föra ut allting i det fria.

De som har en annorlunda agenda ger er naturligtvis något annat för att förvirra er, men så länge ni är välinformerade så vet ni vad ni skall tro på. Händelser påskyndas nu trots att det inte ser så ut, men för närvarande överskuggas de av vad som sker på Jorden som orsakar så mycken rädsla och oro. Var säkra på att det finns bestämmelser för att säkerställa att saker och ting inte urartar.

Som en planet med fri vilja måste viss yttrandefrihet tillåtas för en individs trosuppfattning, men det finns också begräsningar för detta. Inom kort kommer en tid när förvirringen inte verkar ha något slut, men var så säkra på att Ljuskrafterna kommer att se till att få ett snabbt slutresultat på detta. De arbetar enligt instruktioner från högre Väsen som övervakar människans öde. Ni vet redan att er framtid är säker och ni behöver inte oroa er över ett lyckat resultat.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge