Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 18 mars 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 18 mars 2016

Mike Quinsey

Mycket händer när Ljuset väcker fler och fler själar till sanningen om deras existens. Alltför länge har ni bokstavligt talat hållits i mörker, men nu svarar ni an på de högre vibrationerna. Ni har brutit er ut ur kokongen av glömska och börjar nu förstå er sanna plats i Universum. Om ni bara kunde förstå sanningen om hur magnifika ni är och ta er rätta plats som Ljusvarelser! Slöjan av mörker har lyfts och så sakteliga inser ni ert öde.

Du är mycket större än du har letts till att tro, och när du vakar upp till sanningen kommer du att kasta bort de bojor som har lett dig till ditt ”fängslande” på Jorden. Sanningen kan inte längre hållas borta från dig, och du har redan förstått alla de lögner som har hållit den dold för dig. Allting förändras nu, även om det kommer att finnas en viss förvirring när det nya blandas med det gamla.

Emellertid dröjer det inte så länge förrän sanningen snabbt blir mer uppenbar för alla. De Mörka tjänarna kommer fortfarande att försöka försena framgången för Ljuset, men de har inte längre makten de hade tidigare. Var så säker på att du är skyddad av den Galaktiska Federationen och de kommer inte att tillåta att planen för er frihet förhindras.

Ljuset har kraftigt ökat på Jorden, så mycket att ni nu snabbt närmar er Uppstigningen. Dock finns mycket arbete som måste göras för er förberedelse och de själar som anförtrotts den uppgiften får hjälp med att utföra sitt arbete. Tiden närmar sig när det gamla sättet inte längre tjänar dig, och snart tar du ett stort steg framåt. Den tidsförskjutning ni har levat i kommer snart att lämnas av er, men var medvetna om att så snabbt som förändringarna sker måste ni ta vederbörlig hänsyn till de människor som svarar an på dem.

Det kommer inte att bli någon brist på vägledning och det finns tillräckligt med medhjälpare för att säkerställa att förändringarna sker utan svårigheter. Lika viktig är tidsfaktorn, för ni måste vara en del av förändringarna så att ni lätt kan anpassa er till dem. Många av er har antagligen följt budskapen från era ledare som har ägnat mycket tid åt att försäkra att ni hålls underrättade om utvecklingen. Förändringarna kommer att bli långt bortom era förväntningar, och de kommer att komma mycket kvickt. Något som tar er igenom en ytterst spännande period av avancemang. Många själar är inblandade i presentationen av dessa förändringar och har väntat på den här tiden i åratal, och de är nu fullt redo att utföra sin del i de kommande avslöjandena.

I de högre vibrationerna måste vi vara försiktiga med att inte göra er alltför upphetsade för vi ser ju en mycket större bild som redan avslöjar framtiden. Vi är förtjusta över att er resa genom de lägre vibrationerna nästan är över, och försök att inte få en känsla av att förändringarna är närmare än de är. Tillåt ett framåtskridande av förändringar som kanske inledningsvis är långsamma. Vi ser en panoramavy över er framtid, vilket är ett skäl till att vi är så säkra på den. I det hela taget har ni reagerat väl med tanke på de förseningar som har inträffat under de senaste åren, och kom ihåg att som ett resultat har fler själar fått chansen att stiga upp.

Moder Jord har nått den punkt där hon inte längre kan hålla tillbaka förändringarna, och detta är ett annat skäl till varför vi är så övertygade om de kommande förändringarna. De flesta av er känner till er verkliga historia och vet att både de lemuriska och atlantiska perioderna slutade i katastrofer. Ni kan vara säkra på att ni har passerat den möjligheten och är nu destinerade att uppleva en underbar framgång.

När fiendskap och aggressioner har upphört på Jorden kommer det att ge den mänskliga rasen tid att inse det faktum att ni alla är Ett. En Mänsklig Ras som splittrats i fragment eftersom du glömt bort att du är din Broders Vårdare, och vad du gör mot en det gör du mot alla. När ni får tid att utveckla tillit till varandra så glömmer ni snart er historia av fientlighet och förstår själva naturen i villkorslös kärlek. Det finns inom varje själ en grundläggande önskan att vara Ett med Allt som Är, och när ni befriats från de lägre vibrationerna kommer ni att återigen finna vägen till Sanningen och Ljuset.

Historien om den mörka medeltiden kommer snart att sättas åt sidan och tillåtas att försvinna in i tidens töcken. Framtiden är gyllene och ni kommer inte att behöva vänta alltför länge innan den blir er verklighet. Det verkliga tillståndet i att vara, och er tid utanför det, har varit en monumental erfarenhet som har gett er möjligheten att utvecklas så mycket snabbare.

Det finns fortfarande arbete att utföra innan ni verkligen kan gå vidare, så håll fast vid er vision av framtiden, vilket bidrar till att uppehålla de högre vibrationerna. I dessa oroliga tider, som de Mörkas tjänare så desperat försöker att kontrollera resultatet av, så kommer det att ta tid innan de inser hur meningslöst deras mål är. Vissa kanske kapitulerar, medan andra ser en ära i att dö för sin sak. Sådana själar visas sanningen om deras handlingar och lär sig från dem.

Ingen själ är bortom hjälp och det finns många stora själar av Ljus som står vid er sida. Även på er nivå är era framsteg tätt följda och ni får hjälp för att säkra er framgång. Vissa kanske ifrågasätter ett sådant påstående, men inser att era guider inte blandar sig i ert karmiska ansvar men kommer att hjälpa er igenom det. Karma kan enligt ert sätt att se det vara både bra och dåligt, men allt är en del av era nödvändiga evolutionära erfarenheter.

Livet är inte en serie av meningslösa erfarenheter, och var och en är en del av de lärdomar som du behöver för att utvecklas. Tänk på att innan du inkarnerade på Jorden har du diskuterat igenom din livsplan och gått med på de olika stegen i planen. Det är här som din guide verkligen spelar ut sin roll, för det är ytterst viktigt att du är framgångsrik när det gäller dina karmiska utmaningar. Ibland kan det vara mycket svårt för dig, men oavsett hur ont det gör så blir du vinnaren i det långa loppet. Karma kan vara ganska svår att iscensätta då det ofta är ett antal själar involverade, och var och en i sin tur lär sig något från det. Det är här som era guider kommer in och försäkrar en tillfredsställande lösning på situationen. Det bör dock noteras att i slutändan har ni friheten att ta era egna beslut.

Livet verkar vara en uppsättning av slumpmässiga händelser, men i själva verket är det minutiöst planerat. Helt klart är att, när många själar är inblandade, det är nödvändigt att få alla till att spela in del om alla skall kunna dra fördel från erfarenheten. Du kan naturligtvis ”spela om” situationer som kanske inte blev så tillfredsställande och behöver gås igenom igen. Emellertid, av olika anledningar, kan karma överföras till ett efterföljande liv.

Detta meddelande kommer från mitt Högre Jag. Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge