Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, March 25, 2011

SaLuSa, March 25, 2011

Låt inte någon få er att tappa siktet, då när ni har kommit så här långt så står ni vid dörren till framgång. Även i fråga om linjär tid så finns det så lite tid kvar, och den ökar till och med i hastighet. Samtidigt så blir era möjligheter att öka ert medvetande bättre, då mer och mer energi når Jorden. Ljuset är på uppgående och de lägre energierna transmuteras snabbare än någonsin. Det finns en känsla av förväntningar nu när det är klart att förändringarna verkligen är på väg, och ni kommer inte att bli besvikna. Allt rör sig mot fullbordan, och som alltid så är vi redo för handling.

Japan är ett bekymmer, men den omedelbara faran har minskat, och vi har förhoppningar om att allt snart kommer att vara under kontroll. Vad som har hänt är en lärdom för mänskligheten, och får er att ifråga sätta ytterligare användning av Kärnkraft. Det finns ren energi överallt runt omkring er och det kan tappas för att förse er med alla era behov. Bland folket så finns det en känsla av önskningar om förändringar, men få vet att fri energi redan är känd och har visat sig möjlig att använda. Det kunde ha introducerats för många år sedan, men ni har medvetet blivit förnekade dess användning. I själva verket så har många uppfinningar som skulle ha avancerat ert samhälle hållits tillbaka. Detta kommer att förändras när vi väl anländer på Jorden, och ni skall dela med varandra dela nya teknologier som kommer att motsvara era behov.

Tycker ni inte att det är underligt att under de sista hundra åren så har era sätt för vägtransporter knappt alls förändrats; samtidigt som teknologin i andra områden har gått framåt en hel del. Det finns dock ett antal uppfinningar som har visat sig framgångsrika för att konvertera vad ni redan har till rena och mer ekonomiska kraftmaskiner. Återigen, Mina Kära, så har ni inte tillåtits att dra nytta av dem, men vi kommer att se till att sådana upptäckter är öppna för alla som önskar att utveckla eller tillverka dem. Vi kommer naturligtvis att införa våra egna enheter, och användandet av de som är robotiska kommer att visa sig mycket attraktiva för er. Det var aldrig meningen att ni skulle tillbringa större delen av era liv i hårt arbete, och i framtiden kommer betoningen att bli på att se att ni har all tid ni önskar för att utveckla era egna färdigheter. Alldagliga arbeten och tjänster kommer inte längre att behöva bemannas, kanske med undantag för dataexperter som övervakar alla sådana funktioner.

Vi ska hjälpa er att snabbt föra er in i framtiden, och ta igen tiden ni har förlorat. Ni kommer tillbaka på vägen som leder mot Upplyftning och vidare. Vi njuter redan av ett sådant liv, och vi kan försäkra att det är ganska normalt att ha ett lättsamt och bekvämt liv för sig själv. Med tiden kommer till och med utbildning att göras lättare och gynnsammare, men ändå ta mycket lite av er tid. Det är delvis därför att nya koncept kommer att introduceras till er, så att ni inte behöver studera timtals varje dag. Ni kan ganska lätt programmeras med information, vilket ni kommer att se. För de som önskar en stor kunskap i spirituella frågor så finns det andra planeter som har underbara tempel för helande och kunskap. Arkturierna är en sådan civilisation som utmärker sig inom detta område, och de har de mest underbara tempel av kristaller och Ljus med färger bortom er nuvarande vetskap.

Livet efter er nuvarande Jord kommer att vara så annorlunda, och så tillfredsställande att ni snart glömmer det förgångna. I själva verket så är en del av er redan fokuserade på framtiden, och finner att ni mer och mer avlägsnar er från förgångna händelser. Med tiden kommer ni att lägga åt sidan alla sådana upplevelser, vilket höll er i de lägre vibrationerna, då det inte kommer att tjäna er mer då lektionerna har blivit lärda. I själva verket så är anledningen bakom alla upplevelser att föra er utveckling vidare, och ni kan resa runt hela Galaxen för att söka vad som nu kan tillföra er förståelse, vilken kommer att bli både belönande och tillfredställande. Andra former av liv kommer att visa sig vare extremt intressanta och ni kommer att finna att oberoende vilken form och storlek de har så är de som ni och utvecklar sig mot samma källa.

För närvarande är ni mycket ockuperade med jordliga frågor, och kommer inte att vara i full frid förrän de har rensats ur vägen. Då kan ni börja koncentrera er på en underbar framtid och förbereda er för att höja er upp in i de högre dimensionerna. Det är som en dröm som har blivit sann, och utlovar ert frigörande från er period av intensiva upplevelser som tidvis har varit speciellt otrevliga. Det har dock bidragit till er spirituella förståelse på ett sätt som ingen annan erfarenhet kunde ha gjort lika väl. Och här står ni nu redo att gå framåt och har inte tagit någon skada. Som tur är så är den emotionella påverkan inte långvarig och läks snart.

Vi ser aktioner från våra allierade på Jorden som indikerar möjligheter för resultat inom de närmaste två månaderna. Vi kan inte säga mer då resultatet är beroende på dem som vi inte har någon kontroll över, även om vår auktoritet har makt som givits till oss från de högre Råden av Ljus. Det är Ljuset som är nyckeln till framgång, och ju mer som mänskligheten kan bidra till det desto snabbare är det troligt att bli resultat. Ni har sådan makt, men inser inte än dess potential, och när ni lyfts upp så blir det upp till er att se till att den inte används fel. Ni kommer emellertid att ges all hjälp för att förstå ert ansvar mot andra. När ni väl har höjts upp så blir det ganska lätt för er att bli en Galaktisk Varelse, med full kontroll över era mäktiga skapande energier.

Ni skapar nu, men vanligtvis så tar det tid för resultaten att inträffa, och ni kanske inte än inser att ni hade ett finger med i spelet. I det förgångna så har era skapelser varit mer associerade med de önskningar som har resulterat från ert kollektiva medvetande, och det har avgjort er framtid. Det har lett till var ni nu är, men skillnaden är att Ljuset sedan dess har förhöjts tillräckligt för att bli den ledande kraften på Jorden. Så vi ser nu framåt mot att svepa bort alla energier som är av det gamla paradigmet. Det nya och det gamla är inte på något sätt i harmoni, och det har lett till det kaos som ni nu upplever. Det kommer att vara kortvarigt och de nya energierna skapar nu er framtid.

Jag är SaLuSa från Sirius, och ber er att fortsätta att stöda Ljuset på alla sätt som ni kan. Genom att göra så kommer ni att påskynda ankomsten av tiden när vi har en större grad av kontakt med er, och vi tackar er för ert tålamod.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge