Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, March 23, 2011

SaLuSa, March 23, 2011

Ni har fullt upp just nu och det kanske överväldigar er, så detta är en tid för djup introspektion så att ni sätter allt i perspektiv. Allt kommer inte att beröra er personligen, men kom ihåg att någonstans bakom scenen så övervakar vi konstant vad som händer. Då vi kan kommer vi att begränsa alla försök att orsaka ytterligare stora uppbrott, men ibland finns det mer som står på spel än ni tänker er. Så långe som saker och ting kan slussas på ett sådant sätt att det tjänar det större målet så kan vi ibland finna det nödvändigt att låta vissa händelser spelas ut. Var förvissade om att vi i stort dirigerar ting för era framsteg och förmåga att undvika verklig fara. Ni har alla Guider och i enlighet med ert livs plan så kommer de alltid att göra sitt yttersta för att se till att ni är på rätt plats vid rätt tid. Ibland kanske ni ser det som att vara på fel plats, men inga fel görs då det gäller ert livs plan.

Lita på att ni kommer att lämna denna Jord mycket visare än när ni inträdde, då ni inte kan undvika att få lektioner genom er erfarenhet. Detta är i högsta grad målet med era inkarnationer, och varje gång som ni påbörjar ett nytt liv så är det noga planerat för att se till att ni fortsätter att utvecklas. Om ni under detta liv har haft mycket kontakt med de lägre vibrationerna så är det för att assistera er att göra framsteg. Sådana erfarenheter håller er inte nödvändigtvis tillbaka, då de kan läggas bakom er och ni kan fortfarande träda in i de högre vibrationerna. Ingen själ är perfekt vid detta utvecklingsstadium, och om ni var så skulle era vibrationer vara alldeles för höga för att kunna stanna kvar i er nuvarande dimension. Många av er höjer er dock nu snabbt, och er intention är att gå vidare och lämna dualiteten bakom er för alltid. Ni kommer att veta om ni är en sådan själ, och ni är förmodligen redan en Ljusarbetare som hjälper andra att uppnå Upplyftning.

Inte alla bland er är kallade att vara en Ljusarbetare, och ofta så innefattar preparationerna för det många liv. Det finns normalt en stark iver att arbeta på ett visst sätt för Ljuset från redan en mycket ung ålder, och ni ser det hos de många unga som har så mycket att erbjuda er. När tiden är rätt kommer deras möjlighet, och många väntar på förändringarna som kommer att föra dem till de främsta leden. Det finns en tid och en plats för dem att dela sin vishet med er, och de kommer att vara djupt inblandade i arbetet för att få fram sanningen. Spirituell kunskap och förmåga att hela är ofta deras styrka, och deras tjänster kommer att bli kritiskt viktiga för många som just vaknar upp. Förändringarna framskrider och blir mer uppenbara, och istället för att vara rädda för slutresultatet så behöver folk vara medvetna om att det är det nödvändiga renandet innan upplyftningen kan äga rum.

Vi uppmuntrar människor att följa sin intuition om de är i en position att vara tvungna att göra ett viktigt beslut. Det kan till exempel vara förbundet med att flytta till ett nytt område, och ni kanske söker försäkringar om att det är tryggt att göra så. Gör lugnt ett beslut som ni är ok med, och lita på att det är rätt för er. Någonstans i ert undermedvetna så vet ni redan vad som är planerat för er, och det är därför som er intuitiva kraft normalt visar sig vara mest pålitligt. Nu är det en tid för att klara ut alla återstående problem i personliga relationer. Försök att inte ha några lösa ändar tills slutet av denna cykel, då det är mycket bättre att ha tagit hand om frågorna även om ni måste krypa till korset. Förlåt och glöm bort, annars kommer ni att bära energin med er tills att ni finner ett sätt att lösa frågan.

I verkligheten så finns det inga vinnare i argumenteringar, då motsättningar inte kan lösas förrän alla sidor kommer samman i förlåtelse. Misstag är vanliga när det gäller människor, en del kan undvikas och andra är avsiktliga, men i vilket fall som helst så kan de inte tillåtas att blanda sig i var själs utveckling. Sådan last behövs frigöras, då det inte tjänar någonting till att ni bär det med er. När ni kommer in på upploppet mot Upplyftningen så kommer det att bli en underbar tid av förståelse, och en stor expansion av era medvetandenivåer. Varje möjlighet finns där oberoende av vem ni är, och sanning och kunskap kommer att flöda på ett sådant sätt att ni inte behöver ifrågasätta källan. Vi kommer också vid ett visst stadium vara med er för att hjälpa att förklara er sanna historia. Ni kommer snart att inse hur ni har hållits tillbaka och då ta tillbaka er suveränitet. Ni är stora Varelser, som återigen kommer att inse er sanna potential.

Under alltför lång tid så har ni tryckts ned i jorden, och utnyttjats på så många olika sätt som har varit förnedrande för själar som ni. Ert Ljus kommer nu dock åter mycket snabbt och ni kan visa andra hur stor deras potential är genom ord och handlingar. Var ert sanna självt och behandla andra som era kära bröder och systrar, då ni alla Är En. Sådana handlingar kommer att föra fram det bästa från andra själar, som vill vara så lugna och lyckliga som ni är. Er styrka kommer att uppmuntra andra att följa ert exempel, när de ser hur rakt ni marscherar och kastar av alla lägre energier runt omkring er. Det är nu var och ens sak att exakt bestämma sig för hur de vill träda in i den nya cykeln, och det har aldrig tidigare funnits en sådan underbar tid för det. En del kommer att förbli där de är, medan andra kommer att kasta sig över möjligheten att lämna denna cykel av återfödande i de lägre dimensionerna.

Oberoende om ni inser det eller ej så har ni alltid haft ett val när det gäller era upplevelser. Inget har någonsin påtvingats er i det spirituella, och i själva verket så har all hjälp givigts till er för att se till att ni fattar de bästa besluten för er själva. Ni har alltid lovats att ni skulle guidas tillbaka till ert verkliga hem, och det har aldrig varit fråga om att de mörka Tjänarna skulle totalt fängsla er. Ja, ni har nått de lägsta punkterna inom dualitet, men till er ära så har ni funnit viljan and intentionen att övervinna dem.

Jag är SaLuSa från Sirius, och säger er att den Galaktiska Federationen ser er i ert verkliga Ljus och Färg. Vi vet vilka stora Varelser av Ljus som ni var och fortfarande är även om ni inte själva är helt medvetna. Vi hyllar er och ger er vår välsignelse och kärlek.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge