Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, February 25, 2011

SaLuSa, February 25, 2011

Förhållandena som nu råder i Mellanöstern kräver att ni förblir lugna och inte ökar på den emotionella turbulensen som har skapats. Ni har fördelen att veta att folket kommer att vinna sin frihet därför så kan ni hjälpa till genom att sprida Ljuset in i dessa områden. En fridfull energi som bär en energi av kärlek kommer att ha en underbar lugnande effekt överallt. Ilska och hat föder helt enkelt på precis de energierna som orsakar problemen ni nu bevittnar. När ni nu har kommit så här långt så är det inte nu tiden för att tveka eller vara rädda för konsekvenserna, då ni vet att er seger över de mörka Tjänarna är säkrad.

Återverkningar från oroligheterna kommer till en viss utsträckning uppstå i alla länder, och det kommer att få myndigheterna att tänka innan de handlar. De vet lika väl som ni att de gamla sätten inte längre fungerar, men tvekar att förespråka ett nytt sätt att tänka vilket kallar för en total förändring från det gamla till ett nytt paradigm. Det kan dock inte förhindras från att komma fram, och era energier fortsätter att bygga upp det så att det inte kan förnekas. Snart så måste det faktum att Upplyftningen står för dörren meddelas till Mänskligheten, och det i sig självt kommer att ge en stor portion frid till världen. Det kommer att förbindas med kunskapen att era liv är oändliga, så att alla människor blir medvetna om deras odödlighet. Det uppmuntrar dem att se bortom sina nuvarande liv, och att förstå att all erfarenhet händer av en anledning. Det kommer att ge mening till liv som slösas bort i tron att de inte har någon framtid och faller djupt i förtvivlan.

Dessutom, så är det också dags att etablera det faktumet att det är ni som kommer att döma era egna liv, och att Gud inte utdelar bestraffningar eller fördömer själar till skärselden. Ni kan mycket väl tänka er att helvetet är på Jorden, och ni har själv skapat det eftersom ni tillgavs makten att skapa som ni önskade. Nu skall ni få se att när ni riktar era energier mot att skapa fred och harmoni på Jorden så skall det bli så. Eftersom ni har rest er upp och håller intentionen att göra det till en bättre värld så kommer ni att acceptera att ni har otrolig kraft när ni bestämmer er för vad ni vill. Det tillåter också oss och andra Varelser utav Ljuset att komma till er, hjälpa att manifestera den Nya Eran. Så ni skall se storslagna händelser då Ljuset utför sina mirakel när allt hopp förefaller förlorat. Det var alltid tänkt att denna cykel skulle ta slut med Upplyftning, men detta blev inte helt klart förrän ett antal stora steg framåt i era medvetandenivåer ägde rum.

Fokusera er på allt som är av högre vibrationer, och förstå att även med uppnåendet av större frihet så kommer själar att ha gjort stora uppoffringar för att uppnå det. Återigen, så kommer det att ha varit en del av deras livs plan, och i vissa fall var det för att göra bot för tidigare misstag. Kom ihåg Mina Kära, ni var i förväg överens om att födas på Jorden och även om er fria vilja existerar så skulle mycket få själar ändra deras livs plan. Varje gång som ni lär er något nytt så lyfter det upp era vibrationer, och det är viktigt om ni önskar att upplyftas. Varje själ går igenom en period av rening när gammal karma klaras upp, och det är särskilt nödvändigt vid denna tid. Det finns absolut inte någon brist på möjligheter i er värld för närvarande, och de tas bäst när ni medvetet har blivit förberedda att göra så.

Bakom alla händelser som äger rum på Jorden finns det högre Varelser som står redo för att se till att de inte blir okontrollerade. Även vi från den Galaktiska Federationen står till deras förfogande och kan kallas till tjänst i Guds namn. Allt har en målsättning, och även de negativa handlingarna kan bli instrument för att er spirituella utveckling går framåt. I själva verket så ger dem er en chans att skina i ert Ljusarbete och lyfta upp era vibrationer än högre. Så ni kan se att bokstavligen så är ingen upplevelse utan ett värde, och dualitet ger er kontinuerligt utmaningar. NI kanske kommer att se livet mycket annorlunda än tidigare, och inse att det är planerat till perfektion, även om ni inte kan se dess nytta för er.

Inte bara så sätter sanningen er fria utan den ger er en anledning att söka det mesta från livet, med en vy mot att göra det bästa under alla förhållanden. Det kommer att påskynda er utveckling så att ni har definitiva mål i sinnet, och kan sätta ert sikte på det. Gå inom er och finn er väg mot Upplyftningen, då den kan vara ganska annorlunda från andras och följ er intuition. Det är användbart att få råd, men till slut så var er egen person och ta tag i ert liv. Ni kan göra det och er framgång kommer att bli mycket snabbare och mer tillfredsställande för er. Ni är inte ensama under ert resande och andra själar som har valts ut att vara en del av er upplevelse kommer att finna sin väg in i ert liv. Även de som visar sig vara era motståndare kommer att undermedvetet också känna till sin roll, och kanske kommer in i ert liv av bara en anledning innan de försvinner igen. Ni kanske mycket väl är förvånade att med millioner av själar som söker sin erfarenhet att det kan fungera, men det gör det. Det finns mäktiga Varelser som övervakar era liv, och deras makt är sådan att det skulle gå långt bortom er nuvarande förståelse.

Då ni går framåt med förändringarna så förvänta er det oväntade, då vissa dyker upp helt plötsligt och kommer att överraska er och kanske bli till er förtjusning. Våra allierade har arbetat hårt för att nå denna punkt i tiden, och vi skulle säga att vi är glada över de framsteg som har gjorts. Ni har så mycket att se framemot under detta år, för att inte nämna nästa år. Så var tålmodiga nu när ni är så nära att uppleva några mycket stora händelser, vilka kommer att ge er bevisen ni söker för att försäkra er att allt är väl. Skalan på vad som händer är enorm, så var snälla och tillåt oss vårt krav att tiden är rätt när vi agerar. Vi vill inte rusa in i handling utan lämplig förberedande, och vi har varit extremt aktiva på våra skepp och kontinuerligt uppdaterat våra planer. Vi kan i själva verket noggrant förutse händelser, men vi kommer inte att ge datum då det är bäst att de förblir hemliga.

Jag är SaLuSa från Sirius, och ser ner på Jorden som undergår djup turbulens, men ser Ljuset komma fram starkare än någonsin. Det är er garanti att ni redan har vunnit striden. Vår ofattliga kärlek skickar vi till er för att driva er alltmer framåt. Jag välsignar er alla.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge