Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, February 23, 2011

SaLuSa, February 23, 2011

Ingen skall tro att uppgifterna som ligger framför oss kommer att bli lätta, då stor förvirring råder och alla har inte fördelen att känna till målsättningen med det renande som nu äger rum. Mellanöstern går nu in i en period av instabilitet tills att vägen framåt blir klar. En sak är dock säkert, att det inte går tillbaka till de gamla sätten med diktaturer. Folket har talat och deras röster har hörts runt om i världen. De drar nytta av energierna för förändringar som kommer att se till att de får tillbaka sina rättigheter. Till en större eller mindre grad så kommer revolutionen att påverka alla administrationer som har dragit nytta av sitt folk. Vår närvaro kommer att ge skydd åt dem som framstår som de nya ledarna och de kommer att föra frihetens fackla. Det är de inledande stegen till en komplett återförande av er suveränitet.

Ni är vid starten på en period med stora aktiviteter, och allt genom detta år så kommer början till slutet att klart ses. Vi ser många möjligheter som kommer att fullborda de löften som har gjorts till er. Framsteg måste helt klart göras för att vara redo för den slutliga framfarten under 2012. Det är vårt ömsesidiga ansvar att se till att Upplyftningen uppnås på ett säkert sätt, och det kan ni vara helt säkra på. Oberoende av hur ni ser händelseförloppet så kan inget förhindra vad som har planerats sedan urminnes tider. Ni kommer nu att uppleva en högst spännande tid i era liv och om ni kan se det på det sättet så blir resan mycket lättare för er. Ni har planerat för denna tid under en mycket lång tid och det kommer att kommas ihåg som Det Stora Uppvaknandet av Mänskligheten.

Det stora steget framåt kommer när vi kan träffa er, och börjar introducera er till avancerad teknologi. De är planerade för att passa era behov så att ni så snabbt som möjligt kan bli oberoende och börja smaka på en mycket bättre levnadsstandard. Mat, energi och vatten är livsviktiga för att ge alla vad de behöver för att överleva. Fred kommer att etableras runt om i världen och vi skall se till att den hålls. Vid denna tidpunkt kommer en stor känsla av lättnad att svepa världen, då det kommer att förstås att till slut så har Mänskligheten tagit ett stort steg framåt. Religiösa uppdelningar kommer att försvinna, då det kommer att förstås att det bara finns en Gud från Allt Som Finns.

Ni har väntat tillräckligt länge för något positivt att hända, vilket skulle visa att processen för förändringar hade startat. Nu när det har startat så behöver ni vara klarvakna och alerta inför de sista försöken från de mörka Tjänarna att sprida förvirring och felinformation. Titta rakt fram och förlora aldrig siktet på ert mål. Där ni har tvivel och oro så stå stadigt, då i den inte så avlägsna framtiden så kommer sanningen om många händelser att bli klargjord, och det kan inte blandas i eller presenteras på något annat sätt. Bedrägeri och lögner kommer inte längre att tolereras, och nyhetsmedia kommer återigen att kunna rapportera sanningsenligt. Yttrandefrihet kommer att återkomma som en frisk fläkt och rättsväsendet kommer att bli rättvist. Lyckligtvis så, i och med att förändringarna kommer in och en ny nivå av medvetande, så blir det en stor förminskning i kriminell aktivitet av alla sorter.

Alla handlingar från er sida som skulle kunna ses som uppoffrande kommer att tjäna att illustrera den nya känslan av Enhet. Att behandla andra som er själva blir allmänt utspritt, och att dela kommer att ses som ett helt naturligt sätt att leva. Det kommer naturligtvis att hjälpa att tillgångarna i världen har blivit uppdelade så att det finns jämlikhet mellan er alla. Eliten kommer inte längre att existera och kunna förneka andra deras rättsmäktiga del av Jorden överflöd. Moder Jord har alltid förplägat mer än tillräckligt för de själar som har levt på henne, men då hennes generositet och kärlek har blivit utnyttjad så blir det nu en tid för avräkning. Det är därför som ett stort renande och återställande av Moder Jord till hennes tidigare skönhet måste äga rum.

Så som ni kan se så är de nyliga händelserna bara början av många som väntar på att hälsa er. Ni vet vad ni kan förvänta er vid det här laget, och det är bara en fråga om vilken eller vilka som kan startas upp när tillfället bjuds. Moder Jord påbörjar sitt renande och det kommer oundvikligen att resultera i omvälvningar i vissa länder, men som alltid så påminner vi er om att vi kan utöva kontroll över dem för att reducera effekterna. På längre sikt så kan vi bli mer involverade och kommer att assistera er för att undvika en total katastrof. Er historia visar att det inte alls är ovanliga, då jorden kontinuerligt förändras och har alltid gjort så. Om ni lever i en riskzon förvänta er problem och förbered er i enlighet med detta, och detta är enbart vettiga råd och inte ämnade att skrämma er.

Allt som allt så kan ni förvänta er en tillökande mängd av aktiviteter och framförallt under andra halvåret. Därefter kommer det att bli mjukare och inte så labilt, och ni kommer att få er första smak på hur det är att förflytta er in i de högre vibrationerna. Vid det laget kommer era medvetandenivåer att ha lyfts upp och en vacker energi kommer att byggas upp på Jorden. Det går framåt för er, Mina Kära, och det är ytterst hjärtevärmande för oss att ni har förhöjt er själva till detta tillfälle. Vi trodde aldrig att ni skulle misslyckas, men det är trots allt en remarkabel bedrift med tanke på var ni var för bara ett århundrade sedan.

Jag är SaLuSa från Sirius, och vi från den Galaktiska Federationen kan inte låta bli att beundra er uthållighet och beslutsamhet att vinna er vägen framåt mot Upplyftningen. Det är inte bara en fråga om hur ni har reagerat i närliggande tider, men er framgång med att lämna Den Mörka Åldern bakom er och sätta ert sikte på ett mer meningsfullt liv i Kärlek och Ljus. Er intention att lyckas har förtjänat er en plats i Upplyftningen, och det kommer inte utan mycket arbete och insisterande från er sida.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge