Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, February 2, 2011

SaLuSa, February 2, 2011

Upproret i folks medvetande snabbar på uppvaknandeprocessen och hjälper att fokusera deras sinnen på lösningar till världens problem. Ni har redan lagt märke till att korruption börjar bli utrotat, och ärlighet i alla mellanhavanden söks. Allt är del av de nya energierna som trycker på för att manifesteras, vilket har byggts upp under en lång tid. Framsteg och förändringar kan inte förhindras även om de kan försenas, och den Gudomliga planen assisteras av Storslagna Varelser som dirigerar händelserna. Deras mäktiga energier påverkar hela Jorden och det finns ingenstans för de lägre energierna att gömma sig. De kommer att transmuteras och i och med det så förlorar de mörka Tjänarna snabbt sin kontroll över er. De är förvillade och i panik då det som de har arbetat mot förde dem inom synhåll av segern, men det har fallit ihop och är söndersmulat. Trots detta så klänger de sig fast vid hoppet att något skall hända som återställer dem till makten, men vi kan försäkra dem att det inte längre är möjligt. Deras dagar har kommit till ett slut och deras öde är ett totalt misslyckande.

Folket kommer att plocka upp bitarna, men inte återinrätta dem, utan förpassa dem till historien där de hör hemma. Förändringar som ni nu upplever kommer oundvikligen att testa er beslutsamhet, men med en härlig framtid framför er så blir det mycket lättare att hålla ut hela loppet. Vårt kommande kommer fortfarande att bli en avgörande punkt inom en nära framtid, och trycket ökar nästa för varje dag att avslöjandena skall komma ut. Ni kommer att finna att det händer nu, men inte på ett sätt som blir uttalat till alla länder. När det väl är så kommer ni dock att finna att varje land blivit kontaktat utav Rymdvarelser under det senaste århundradet, och ganska ofta på senare tid. Alla kan hålla med om att vårt sätt har varit av fredliga intentioner och vi har gjort det klart att sluttiderna måste prepareras för och att vi inte kommer att vänta värst mycket längre. Krigsmaskinen är en av de första grupperna som kommer att behövas tas ned, så att vi tryggt kan arbeta med er. Våra skepp har blivit beskjutna och jagats tvärs över ert luftrum, trots att det i själva verket är meningslöst då vi har en mycket överlägsen teknologi för att undgå er uppmärksamhet.

Vi har också på senare tid förhindrat att Rymden blir militariserad och har tidigare varnat de stora Vapenmakterna att vi inte skulle tillåta detta att hända. Åter och åter igen så har våra råd blivit ignorerade, men det spelar ingen roll. Vi har visat vad vi kan göra utan att bli involverade in någon slags konfrontation, och vi har lätt kunnat stoppa alla försök att starta ett nytt världskrig. Det är nu dags för krig att upphöra och att använda energierna på bättre sätt, och införa fred och lycka i världen. Tröttheten som kommer ifrån att kontinuerligt sättas i ett tillstånd av rädsla är uppenbar, och om era regeringar inte snart reagerar så kommer vi. Vår plan är att omedelbart lägga basen för fred på plats, och omgrupperingen av krigsmakten och deras avlägsnande från andra länder. Frihet kommer åter på ett sådant sätt att många lagar ämnade för att kontrollera er blir omstöpta. Om ni behandlas korrekt och med omsorg så vet vi att ni kommer att uppnå en nivå av respekt för andra, och brott mot varandra kommer att dramatiskt minska. I en atmosfär av tillit och en ljus framtid att se fram emot så kommer folk att leva sina liv mer fullt ut och öppna sina hjärtan till varandra.

Vi har ofta pratat om att leva till er högsta förmåga i förväntan av allt mer förhöjda nivåer av medvetande. Se i andra deras potential för att lyftas upp i de högre vibrationerna, då samma möjlighet existerar för varje själ. Uppmuntra andra att öppna sina ögon till vad som händer, och försäkra dem att en underbar framtid kommer att stiga fram från alla dessa förändringar. Det handlar inte om någon speciell religion, men det handlar om Gud, den Alena Guden som har många namn men som är den samma för alla människor som är födda i hans/hennes liknelse. Det är Människan som har förvrängt bilden av Gud genom att tilldela honom/henne mänskliga drag, istället för att förstå att alla själar är en del av Gud med en möjlighet att uttrycka ren kärlek. Se inom er för att se om ni är medvetna om er gudomlighet och om så är fallet så led ert liv som en som är uppväckt. Behandla alla själar som reflektioner av varandra när det gäller att se Ljuset som de bär. Fokusera på deras goda sida och gör er av med vanan att vara dömande, då det inte är givet för någon annan individ att veta fakta om deras liv. Var och en av er har er egen plan för livet och den är helt unik, och är speciell för er och er evolution.

Det finns mycket som står och väntar och som har nått en bryt punkt, och vi driver på så att framstegen skall gå snabbare. Vi känner att tiden nu är rätt för att gå framåt, och vi uppmanar våra allierade att alltid vara alerta inför möjligheter när de visar sig. Låt inte förhållandena dra er ned, och se varje förändring som ett förspel till mycket större händelser som kommer att ge er en stor lycka. Varje steg på vägen kommer att leda till fullbordan av er spirituella uppgift, och ni kommer att lämna dualitet som en mycket mer erfaren själ än när ni först trädde in i det. Det är i själva verket målet med alla de liv ni har haft, vilket har blivit planerat med era mål i tankarna. Oberoende av vad ni har gjort med era olika liv, så finns det inte en ända själ som inte har kunnat dra nytta från sina upplevelser.

Kom också ihåg Mina Kära att bebisarna i era armar är trots allt gamla själar som har sina skäl att inkarnera vid denna tid. Kanske att de förnyar sina band med dem som de har tidigare känt, eller enbart att de önskar att vara en del av Upplyftningen tillsammans med Moder Jord. De kommer redan att ha beslutat vad det är de vill göra i framtiden, och det är högst troligt att de är spirituellt avancerade. Se in i deras ögon och det kommer att säga er mycket om dem och inse att de förstår mycket mer än vad ni förmodligen tror att de gör. Det inses nu att de sista anlända generationerna har blivit attraherade till Jorden inte bara på grund av Upplyftningen utan också därför att de har något att erbjuda mänskligheten bortom vad som normalt kan förväntas från en ung person. Lyssna noga då många har en vishet att dela med sig.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag vet att Ljuset ökar stadigt på Jorden, vilket är ett mycket bra tecken på de framsteg som görs. Ut från mörkret så skickas en Storslagen Ljusstråle och den når runt hela Jorden och för sig in i områdena med turbulens och för in en mer fridfull energi. Skicka er Ljusstråle till var helst som det finns oroligheter och det kommer att hjälpa att föra in fridfulla vibrationer.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge