Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, November 22, 2010

SaLuSa, November 22, 2010

Det har varit så mycket aktivitet under de senaste dagarna, och det har absolut varit en tid för introspektion. Människor har en tendens att agera först och sedan tänka efter, och något kontroversiellt för fram både det värsta och bästa hos människor. Jag menar inte att predika till er, då min roll som energin för en grupp av Varelser från den Galaktiska Federationen är att sätta sanningen framför er. Jag är också en del av det enorma Brödraskap av Ljus som tar sig an frågan om er Upplyftning. Vi kommer att göra vårt yttersta för att se till att ni har alla möjligheter för att lyftas upp. Under vårt program försöker vi att lyfta er högre i er förståelse av hur den spirituella sidan av livet är så viktig för det slutliga resultatet. Det är naturligtvis också nödvändigt att ni är bekanta med processen för Upplyftning, och förstår hur ni kan inkorporera i era liv allt ni behöver för framgång.

På vägen har ni stött på många utmaningar, och en del har krävt en hel del förtröstan från er sida. Vägen var aldrig menad att vara lätt, då sedan urminnes tider och under många liv så har ni fallit in i ett mönster av de lägre vibrationerna. Det finns inget dömande förknippat med det, då ni i sanning inte kunde undvika ett sådant resultat. Vibrationerna attraherade många längre varelser och de satte igång med att utnyttja er för deras egna ändamål. Allting är dock av en cyklisk natur och ni vet fullt väl att er nuvarande cykel kommer till sitt slut. Ni vet också att det är en kaotisk tid då de gamla sätten försöker att hålla sig fast, och de mörka Tjänarna blir extrema för att förhindra förändringarna, men förgäves. Vad som har förordnats kommer att ske även om det är olägligt, och ni kommer i framtiden att förundras över vad som hände och känna er privilegierad att ha varit en del av det. Var förvissad om att många, många själar gladeligen skulle har tagit er plats, men ni var alla utvalda tack vare er potential att ge till varandra den upplevelse som ni behövde. Sluttiderna är ett perfekt slut på er tid i dualitet, och återigen när ni ser tillbaka så kommer ni att se hur det har lyft upp er och in i ett högre tillstånd av förståelse och fått er nivå av spirituell förståelse att avancera.

I helheten av vad ni har upplevt så har ni försökt alla typer av inkarnationer och ni har gått igenom alla de olika religionerna och spirituella grupper. För att vidga er förståelse har ni också tillbringat tid med de mörka Tjänarna, så att ni kunde förstå de annorlunda energierna som motiverar deras uttryckssätt. Det har varit en aspekt av era många liv, och det är därför som vi varnar er för att vara fördömande, för det finns få situationer som ni själva inte har varit med om. Vad ni ser runt omkring er idag är delvis er skapelse, och som en civilisation som närmar sig förändringarna så krävs det att ni spelar er roll för att föra tillbaka Ljuset som det har funnits brist på.

Nu kommer jag till den delen som ni är speciellt intresserade av, vilket har att göra med det sista meddelandet och den bestörtning och kontrovers det skapade. Det var menat att poängtera att vi kontinuerligt agerar mot de mörka Tjänarna och deras försök att orsaka ett stort streck i planen då ni går mot de slutliga stadierna inför Upplyftningen. Om de fick som de ville skulle de förhindra den och de skulle gå vidare med sin agenda för att totalt förslava er. Vi har så att säga klippt av deras vingar och separat från att ha tillåta fri vilja att operera har vi auktoritet att stoppa allt handlande som allvarligt skulle påverka er Upplyftning. Det fanns alltid chansen att några av er skulle bli helt upptagna av kommentarerna riktade mot Obama och bli upprörda. Ni måste dock hantera andra som har en annan förståelse av sluttiderna, och om ni ser bilden på längre sikt så inser ni att det inte har någon effekt alls på slutresultatet. Det är ett faktum att det finns många uppfattningar om på vilket sätt som de sista dagarna av denna cykel skall utspela sig. Vi blandar oss i dem, och i enlighet med era uppfattningar så kommer ni att uppleva det som en del av er resa. Med andra ord så måste själar tillåtas att uppleva vad de har skapat för sig själva, och deras personliga förståelse i alla frågor.

Resultatet av det sista meddelandet var inte avsiktligt, men det finns alltid risken att de kan tolkas på ett antal sätt. Vi hade absolut inte tänkt oss att ni skulle dra slutsatsen att vi helt plötsligt stödde kommentarer emot Obama. Vårt stöd för honom har alltid varit totalt och han är en mycket speciell själ som gemensamt får vårt fulla skydd. Han har redan blivit utsatt för ett antal mordförsök, och varför Mina Kära – därför att han ses för vad han verkligen är, som en Varelse av Ljuset. Han kommer att föra fred till världen när han helt och fullt kan uttrycka och agera med sin plan. Vi vet att det finns kampanjer för att underminera Obama och få honom avsatt, då de mörka förväntade sig att få sitt val av President i Vita Huset. Så blev det inte, och ert expanderande medvetande och framgångsrika försök att föra Ljus och Kärlek till planeten var delvis ansvarigt. Lagen om Attraherande är perfekt, och när Ljuset blir den dominerande kraften finns det ingen plats för de lägre energierna. I det avseendet så får ni våra komplimanger för ert outtröttliga arbeta att föra Ljus till Jorden.

Som sammanfattning så låt mig säga att ni måste stå starka i era uppfattningar, och se förbi försöken från de mörka Tjänarna att distrahera er. De finns här och där och överallt och orsakar så mycket förödelse som de kan, och använder sig av alla som faller för deras negativa tankar och handlingar. Var säker på att när ni väl är i Ljuset så kommer ni inte att falla för deras försök att distrahera er. Vår kanaliserare var inte berörd av Colleens åsikter, vilka är starka och hennes egna, och reaktionen från en del av er var minst sagt en överraskning för honom. Det har dock fått många av er att reflektera på er egen reaktion och det kan bara leda till en större förståelse av er själva.

Jag är SaLuSa från Sirius och älskar er alla då ni är stora själar av Ljus. Se i alla som ni möter den perfektion som finns där och inte det yttre skinnet of dualitet som snart kommer att transmuteras.


Kära vänner, Personligen så måste jag säga att igår fick jag mer än 170 mejl och praktiskt taget alla stödde mig och mitt arbete. Jag kan faktiskt inte finna tid till att svara på dem alla även om jag så vill. Så, jag vill än en gång säga hur mycket ert stöd betyder för mig.

Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge