Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 24 juli 2015

Mike Quinsey - SaLuSa 24 juli 2015

Som alltid händer så mycket på Jorden som ni inte direkt lägger märke till. De yttre tecknen finns runt om er och i allmänhet känner människor förändringarna som sker. De kanske inte vet vad de är just nu men de känner den subtila skillnaden i energi runt omkring er. Med detta följer en känsla av de förändringar som är snuddande nära att manifesteras och de känner också att detta är mycket positivt.

Saker och ting fortsätter så här och fortsätter också att växa tills det slutligan kommer att finnas en upphöjning som kan kännas tydligt. En del av er kommer ändå att vara omedvetna, men de av er som har arbetat på att höja era vibrationer kommer utan tvivel att göra det. Det kan mycket väl vara er första positiva känsla av förändringarna och vi vet att många kommer att känna sig upplyfta genom det som sker. De skall fortsätta och det kommer inte att bli någon återgång till de gamla, lägre vibrationerna.

Ni kan knappast ha missat att många regimer har svårigheter med att upprätthålla sitt grepp över sitt folk. Detta kommer att fortsätta till de gamla levnadssätten har brutits upp, och sedan kan de nya sätten introduceras. Många själar har inkarnerat vid den här tiden av just det skälet, och de väntar helt enkelt nu på sin chans att leda människor in i den Nya Tidsåldern. Mycket är redan planerat och väntar på den rätta tidpunkten att införas.

Var så säkra på att så snart förändringarna börjar på allvar så kommer de mycket snabbt. Allting runt omkring er är starka tecken som tydligt visar på otillräckligheten med de gamla systemen samt nedbrytningen av era ekonomier som inte kan få fortsätta i sin nuvarande form. Lösningen på detta finns och när rätt tillfälle uppstår för vad som skall införas så kommer ni att få se att stora framsteg helt plötsligt tar ett jättekliv framåt.

De som ha ett egenintresse i att behålla de gamla sätten kommer att kämpa emot förändringar, men till ingen nytta, eftersom planen är att förändringarna skall leda er framåt. En del kommer att uppfatta att det nya endast kan komma till stånd när det gamla har tagits bort och kommer att försöka försena utvecklingen. De kan bara ha en begränsad effekt på det hela eftersom matrisen har lagts ut.

Så mycket hålls tillbaka och bara väntar på det ögonblick när det kan införas. På grund av att många saknar förståelse blir de bekymrade över vad som kan hända när det gamla bryts upp. Men när de kan se längre framåt i tiden så kommer de att förstå betydelsen av vad som sker. Förändringarna kommer att bli mer långtgående än ni kunde tro men de är nödvändiga för att snabba upp ert upplyftande in till de högre vibrationerna.

En del frågar vad de skall göra under perioden för förändringarna, och vi föreslår att ni lever så normalt som möjligt och är beredda på vissa svårigheter. Dessa bör bli kortlivade eftersom den främsta orsaken för dem är att så att säga ”rensa däcken” och tillåta det nya att manifesteras. Det kommer minsann att bli en händelse när vi äntligen kan säkert och öppet landa på Jorden, men den tiden är långt borta med tanke på att vi måste vara helt fria från varje möjlighet till inblandning och störande från den gamla hierarkin.

Medan tiden går kommer vi att backa upp våra representanter som finns på Jorden och väntar på att få spela sina roller i att föra fram förändringarna. Alla kan så småningom bli involverade i viss utsträckning då det kommer att finnas mycket att göra. Dock inte så mycket som ni kanske kan tro eftersom ni kommer att ha fördelen av kunskap och utrustning som förflyttar er många år framåt från var ni är för närvarande. Vi kan hjälpa er att göra det lättare för er när det gäller många uppgifter som i annat fall skulle verka omöjliga att utföra.

Vi hoppas att ni börjar få en känsla för de nya energierna och kan ställa era förväntningar mycket högre än tidigare. Det är mycket som avsiktligen hållits från er som skulle ha avsevärt lyft upp kvalitén i era liv långt bortom det nuvarande. Ni kommer lätt att anpassa er till det nya sättet att leva, något som kommer att uppenbaras för alla. Ni vet redan, genom idéer som har placerats framför er, potentialen för förändringarna.

Faktum är att de utan tvekan kommer att överträffa era förväntningar, och ni kanske känner att de största förändringarna är de som befriar er från att bokstavligen vara slavar med lite fritid för att ägna er åt era egna sysselsättningar. Med tiden kommer allt att förändras, men först kommer ni att uppleva livet utan behov av pengar så som ni känner till det.

Antagligen är det för mycket begärt att ni skall kunna greppa det faktum att ni kan överleva utan pengar, men det krävs en annan förståelse och ett annat förhållningssätt jämför med hur ni lever nu. Den största skillnaden är att alla kommer att få sina behov tillgodosedda och ingen kommer att bli utan.

Nu när ni är medvetna om syftet med livet på Jorden, och vad framtiden har i sitt sköte, bör ni vara mer tillfreds och lättare kunna ta itu med de upplevelser ni går igenom. För många är det nuvarande fortfarande en utmaning och karma blir rensad, och ibland är det ouppklarade uppgifter som kanske går längre tillbaka än era senaste liv.

Tiden är mogen för att avsluta alla gamla problem, men som med alla tidigare liv har du gått med på en plan som täcker dina behov och hjälper din utveckling. I verkligheten är det så att ingenting av betydelse händer av en slump, även om det kanske verkar så. Ni har alla livsplaner som avsiktligt är avsedda att öka er utveckling, och vanligtvis sker detta, och ni har guider som hjälper er att följa dem. Fri vilja är något som vanligen utövades innan ni kom in i ett liv, även om det är sant att säga att det sista ordet är ert.

Du kan se tillbaka på Jordens historia i vetskap om att du hade en ingång till den genom dina många liv där. I själva verket har mänskligheten i stort sett fått fria händer att skapa för er egen framtid och vad ni upplever idag är resultatet. I början var det syftet med att du droppade ner genom de olika dimensionerna och efter att ha tappat kontakten med ditt sanna jag anger du nu hur du vill skapa dina egna lagar och regler för att leva.

Utmaningen var att se om du fortfarande kan se Ljuset och din väg tillbaka till Gud. Vi anser att många av er har växt genom uppgiften och blivit framgångsrika, och idag hjälper ni andra att också finna vägen tillbaka hem. Ni har härdats i eldar genom mänsklig erfarenhet och är nu väl rustade för att hjälpa andra som färdas på samma väg.

Mina kära, det finns så många olika förklaringar som lagts fram för att förklara vad livet handlar om och syftet med det. Det kan vara förvirrande, men vid varje given tidpunkt bör du följa din intuition och du kommer inte att göra några större fel. Tänk också på att dina guider alltid försöker hjälpa, men det är naturligtvis svårt om en själ ännu inte har erkänt deras existens. Så småningom finner du sanningen eftersom det i slutändan är den allt som kommer att finnas.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag njuter av dessa tider med er i vetskapen om att många av er har vaknat upp till sanningen och är säkra på att ni lämnar er lägre dimension bakom er. Ni har lärt er de läxor som de hade att erbjuda er och ni är nu redo, om det är er önskan, att hjälpa andra som kämpar med att finna sanningen. Den Galaktiska Federationen ser fram mot den dag som närmar sig när vi kan mötas som Ett och arbeta tillsammans i Ljuset.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge