Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 17 juli 2015

Mike Quinsey - SaLuSa 17 juli 2015

Tiden går snabbt och händelser på Jorden snabbas upp, och efter att ni fått er fria vilja att bestämma hur ni vill leva era liv tillsammans så upplever ni nu resultatet av era val. Det är uppenbart att ni inte kan upprätthålla det system ni har skapat eftersom det krymper och smulas sönder och visar sig vara otillräckligt för era behov. I själva verket är det så att ni har levat på lånad tid och det är redan uppenbart att ni inte kan förhindra ett sammanbrott för den mänskliga rasen.

Under flera tidsåldrar har ni försökt att etablera en blomstrande befolkning, ändå har ni samtidigt misslyckats med att få med de fattigaste nationerna. Problemen är nu så enorma att det är för sent att förhindra resultatet, vilket är ett sönderfall av de gamla systemen. Med andra ord tvingas ni nu att ändra ert sätt om ni önskar övervinna problemen som ni har skapat.

Det kommer att bli en smärtsam process, men det kommer att resultera i ett nytt sätt att leva tillsammans då vibrationerna har lyfts upp till en punkt där negativitet är praktiskt taget obefintlig. Då kommer ni att se den sanna vägen till hur harmoni och frid kan upprätthållas och människor kan leva utan rädslor. Vi kan försäkra er att det är möjligt, och allteftersom vibrationerna fortsätter att snabbas upp dröjer det inte länge tills ni upplever positiva förändringar. De Mörka tjänarna tillåts inte längre att diktera hur er framtid skall vara och deras plan för total dominans är nu ogenomförbar.

Vi ber er att hålla fast vid dem bland er som arbetar mot de positiva förändringarna och förstå att det är svårt att införa dem medan kaotiska förhållanden förblir ohejdade. Under en mycket lång tid har nya uppfinningar, som skulle ha gjort era liv lättare att leva, hindrats från att genomföras, men de kan inte hållas tillbaka så mycket längre. Så snart det är dags att släppa de nya idéerna så blir framgången mycket snabb.

Och när det är säkert för oss att öppet komma ner och blanda oss med er så kommer vi att kunna göra mer för er, eller med er. Det finns mycket som väntar på att släppas som kommer att lyfta upp er mycket kvickt, och ni kommer att inse att den Nya Tidsåldern är på god väg. Ni kommer att ta ett jättehopp framåt när det gäller teknologin som skall ta bort många av de problem som för närvarande håller er tillbaka. På grund av de Mörkas handlingar har ni hindrats från att redan nu få njuta av en högre levnadsstandard. Men det kommer att förändras inom en nära framtid.

Som ni säkert har märkt så fortsätter förändringarna att gå vidare och för med sig genomförandet av allt det som krävs för att flytta er in i den Nya Tidsåldern. Moder Jord spelar en stor roll i detta och redan finns tecknen där som indikerar vad som är på gång. Resultaten kommer att bli ganska dramatiska och något ni tycker om när ni inser att de är till fördel för er.

Kanske är de mest acceptable förändringar de som handlar om reningen av mark och hav, något som har varit svårt förorenat genom människans brist på omsorg om planeten och andra livsformer. Tyvärr kommer att finnas dödsoffer inom djurriket, men ni kommer att inse att de också omfattas av de högre vibrationerna. Era bibliska berättelser säger att ”Lejonet ligger ner tillsammans med lammet”, och kanske ni nu kan förstå hur detta kan komma till stånd.

Ert öde har alltid varit en del av den Stora Planen och kan inte ändras, men ni har haft er fria vilja att närma er den på ert eget sätt. Ni har lärt er mycket genom alla upplevelser och erfarenheter och den mänskliga rasen kommer att växa och bli större genom detta. Kom ihåg att ni alla villigt klev fram för att få gå igenom de olika tidsåldrarna för att växa genom era erfarenheter, och när ni ser tillbaka är ni mycket nöjda med att ni gjorde det.

Ni visste att oavsett vad som hände så skulle ni aldrig överges eller bli lämnade för att hitta er egen väg hem. Nu har ni fötterna på den vägen och härifrån finns det bara en riktning att gå, och det är framåt. Det har varit en tuff prövning och ni har mött många utmaningar som ni har övervunnit. Det betyder att ni inte behöver tillbringa samma tid igen i de lägre vibrationerna.

På grund av betydelsen av dessa tider för den mänskliga rasen är ni fokus för mycken uppmärksamhet, och många ”gamla vänner” väntar på er återkomst till de högre vibrationerna. Dessa nivåer är mer hemma för er och en del av er utveckling kommer att fortsätta tills ni kommer tillbaka till Källan och blir Ett med Allt Som Är. Så njut av dina upplevelser för de är valda för att passa dina behov, eftersom du ständigt utvecklas mot ett tillstånd av perfektion.

För dem som kanske är nya för dessa idéer vill vi tala om att ni är odödliga, så på sätt och vis spelar det ingen roll vad du väljer att uppleva. När du tar dig genom varje dimension så blir dina energier förfinade och växer tills du omfattar ett stort område i rymden och i slutändan blir en Ljusvarelse. Du kanske har läst att du är Gud i vardande och det är därför din väg tar dig tillbaka till Källan av Allt Som Är.

Du är för närvarande endast en representativ del av ditt sanna väsen, men växer hela tiden när du för dig själv in i vibrationerna av Ljus. Dina resor placerar dig just nu bland själar som har alla olika nivåer av utveckling, vilket är anledningen till att du möter så många utmaningar. Du tenderar at dras till dem som har en liknande vibration som du själv, men när det gäller din egen utveckling kanske du är placerad där dina behov bäst kan tillgodoses.

Ni tillbringar ofta ett antal liv i samma grupper av själar där ni kan hjälpa varandra att uppleva och utvecklas. Du kommer nästa säkert att ta upp olika roller varje gång och en stor fördel är att du gör framsteg med själar som du har en koppling till. Detta förklarar varför vissa grupper kommer så väl överens med varandra medan andra har stora svårigheter. Det handlar om vilken typ av erfarenheter som bäst tjänar dina behov.

Om du befinner dig i en svår relation med din familj, tänk då på att du har placerats där för att lära dig vissa lektioner från varandra. Dina omständigheter har alltid kommit till stånd för att du skall utvecklas andligt, och det är i de svårare relationerna som du lär dig mest och också snabbare. Så om du känner att du har en tuff tid på Jorden så glöm aldrig det faktum att ingenting i ditt liv händer utan goda skäl.

Faktum är att när du växer i medvetenhet kanske du redan känner att dina erfarenheter är en inlärningsperiod. Du kan vara säker på att så snart du har tagit lärdom av dina upplevelser behöver du aldrig mer gå igenom dem igen. Så möt hinder i livet med beslutsamheten att övervinna dem på rätt sätt och som respekterar en annan själv behov såväl som dina egna.

När ditt liv är över och du går igenom det, vilket är vad alla själar gör omedelbart efter deras övergång, då kommer du att veta hur bra du har gjort ifrån dig. Det finns inga grunder för anklagelser om du har misslyckats med några tester för det kommer alltid att finnas fler möjligheter som placeras framför dig.

Då det i verkligheten inte existerar någon tid, som du vet, har du all tid du behöver för att göra framstegen på din andliga resa. När du går genom livet kommer du med största sannolikhet att få en intuitiv känsla och veta vad som krävs av dig. Du har ju efter allt många vänner på och utanför Jorden som ger hjälp och som färdas på resan tillsammans med dig.

Jag är SaLuSa från Sirius och som alltid redo att erbjuda hjälp och kärleksfull vägledning.

Tack SaLuSa. Mike Quinsey.

Översättning Gertie Dahlberg.En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge