Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, March 24, 2010

SaLuSa, March 24, 2010

Det finns mycket konfrontationer i er värld idag. Det skapar hat och sökandet efter hämnd, i en oändlig ond cirkel vilken förefaller att ha varit med er sedan tidens begynnelse. Hur mycket tid som än går så förblir energierna för att göda krig och utmattningstaktiker eller terrorism. De negative energierna kunde transmuteras men istället ökar de tack vare de som inte frisläpper dem. Mina Kära, Mänskligheten har levt med sitt svärd under alltför lång tid, och med sina försöka att döda fienden har förhållanden skapats som har förevigat det djupa hatet vilket driver på krigen. Det är nu dags att erkänna Enheten av den Mänskliga Rasen, och att inse att allas resor leder till samma mål. Det är därför mycket bättre att tillsammans gå framåt som en grupp då ni hjälper varandra, istället för att skapa separationen som stryper framgången mot en enad civilisation.

Enbart Kärlek kommer helt att upplösa de negativa energierna, och ni måste hitta ett sätt för att föra samman folk. Ett förlåtande skulle vara ett underbart steg mot att relegera alla motsättningar till det förgångna, och tillåta den nya Mänskligheten att stå redo för Upplyftningen. Varje själ har haft ett antal olika erfarenheter genom många, många liv, och alla har en målsättning som påverkar alla själar genom ert kollektiva medvetande. Om förlåtelse skall ha en chans att införa fred, så är er nuvarande tidsperiod en perfekt tid för att sätta det i praktik. Det är så då ni nu förstår faktumet att det är ni som skapar er verklighet, och skapar Enhet genom kärlek och förlåtelse. Riv sönder era historieböcker som glorifierar krig och skriv om dem som det största slöseriet av mänskligt liv och resurser som någonsin man ha kunnat tänka sig. Förstå väl att vad ni gör mot en gör ni mot alla, och inse att en handling utav kärlek bidrar till det kollektiva medvetandet till vilket ni alla bidrar. Multiplicera detta med tusental så ökar det Ljuset exponentiellt på Jorden, och de negativa energierna förlorar sin makt.

Ni frågar så ofta ”vad kan jag göra för att utvecklas”, och svaret är enkelt, och genom att vara den kärlek som ni är och att uttrycka det i allt ni gör. Ni har obegränsad kärlek och ju mer ni frigör det till andra desto mer kommer Källan att fylla på det igen. Det är den gamla goda Universella Lagen om Attraktion satt i arbete och många av er är framgångsrika på detta sätt, då ni förstår principen bakom det. Nu måste ni undra hur det gynnar er, och det är naturligtvis vägen mot att höja era vibrationer. Detta sätter er på er vägen mot Upplyftningen, och vartefter ni reser på denna väg desto mer kommer ni att fälla de lägre vibrationerna. I givandet blir ni mottagen av välstånd och kommer aldrig att uppleva knapphet igen. Gud förser och för Mänskligheten samman, men Människan separerar och ignorerar sin Gudomlighet.

Om ni arbetar på att lyfta upp er själva så hjälper ni också andra, då kommer större Varelser än Människan, vilka hör till de högre regionerna, att tjäna Mänskligheten. Vid er låga nivå kan ni inte uppnå Upplyftning helt på egen hand, och högre energier riktas kontinuerligt mot Jorden för att behålla ett stadigt upplyftande. Det är stort tillfälle som ni har förmånen att vara en del av, och en som kommer att visa sig vara den mest upplysande erfarenheten under hela er tid i dualitet. Det är som så att säga ”sockret på kakan”, och ett ytterst tillfredställande sätt att fullborda er erfarenhet i denna cykel. Ni lämnar som en mycket större själ än när ni först startade er resa.

Om vi sa att er process för att etablera Ljuset på Jorden gör fint så skulle det vara en underskattning, eftersom ni uppnår nivåer som tidigare var otänkbara. Genom alla era erfarenheter har ni trots allt hållit er till er beslutsamhet att införa förändringar, och att återskapa Ljusets Kungavälde på Jorden. Nu står ni inför att se frukterna av erat hårda arbete, då som energinivåerna når en punkt då er vision av framtiden måste börja manifestera. Oh ja, det förflyttar sig bakom scenen och väntar helt enkelt denna slutliga spurt framåt för att komma ut i det öppna. Många av våra allierade är informerade och redo att agera, och resultatet kommer att öppna många hjärtan och ögon som har varit stängda till sanningen. Ni måste snart byta spår och det kommer snabbt att lägga dualiteten bakom er. Minnen av tidigare erfarenheter kommer att bytas ut mot förnöjsamma minnen som kommer att uppfylla er vision om framtiden. Glädjen att arbeta tillsammans för en gemensam sak kommer att lyfta upp Mänskligheten tillsammans med Jorden och det blir högst hissnande och belönande.

Livet är redan något som liknar en saga, och så verkligt som det förefaller så är det inte er sanna verklighet, men det kommer att få ett lyckligt slut. När man ser in i framtiden så ser det verkligen ut som en saga, då förändringarna är så vittgående att de förefaller otroliga. Det kommer att bli en sådan enorm skillnad att det i sanningen förefaller som magiskt och utom denna värld, vilket är precis vad det är. Ni har inte upplevt konstant frid och lycka så som ni kommer att finna, och att leva i konstant skimmer och värme av de högre energierna kommer att bli ren lycka.

Kan ni tänka er att inte längre ha några av de bekymmer som belastar ert dagliga liv på Jorden. Ingen mer oro om pengar, er hälsa eller era behov att möjliggöra ett angenämt och tillfredsställande liv. Gott om tid att följa era personliga intressen oberoende av vad de är, och gynnas av hjälpen från dem som redan har rest samma väg innan er. Ni kommer att finna att alla själar är ytterst villiga att hjälpa en annan att lyckas. En konstnär kunde till exempel få sin favorit målare att ge honom/henne lektioner, och hur att mer arbeta med huvudet. Ni kommer att kunna projicera era tankar på etern, utan att behöva målarpenslar.

Jag är SaLuSa från Sirius, och den Galaktiska Federationen är redo för sin nyaste medlem att ta sin plats i dess mitt. Som en civilisation är ni inte riktigt redo, men när de nästa få åren har gått kommer upplyftandet i ert medvetande att ger er rätt att stå sida vid sida med oss. En del av vårt uppdrag är att finna civilisationer som er, som är på gränsen till att upplyftas och att hjälpa dem till framgång. När detta väl har uppnåtts börjar firandet eftersom det är ett högtidligt tillfälle att välkomna själar tillbaka till de högre regionerna. Det finns absolut inget tvivel om er förmåga att framgångsrikt ta er igenom denna period. Allt kommer att klarna inom en ganska kort tid, och då kan era ansträngningar riktas på ett sådant sätt att de för er alla samman i den Kärleken och Ljuset som nedstiger på Jorden.

Tack SaLuSa
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge