Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, March 22, 2010

SaLuSa, March 22, 2010

Var förberedda och håll förändringarna i minnet, men låt inte en känsla av föraning uppfylla era sinnen. Även om det blir en del som kommer att påverka era dagliga liv så kom ihåg att de är enbart av temporär natur. De är ett medel för att uppnå ett slutresultat i och med att rena Moder Jord kräver storskaliga förändringar som kommer att orsaka uppbrott beroende på i vilket område ni bor i. Förändringarna har redan påbörjats och vi utför aktiviteter för att begränsa skadan. När vi väl kan arbeta öppet med er, så kan förberedelser göras i god tid som kommer att skydda människor från utfallet. Än bättre, vi kan snabbt arrangera så att ni blir transfererade till en annan säker plats. Tiden för avslöjandet om vår pågående närvaro och anledningen därtill är överhängande. Vi förväntar oss att energierna hos de med intentionen att föra fram detta att manifestera inom ett par månader, och när det väl börjar kommer det att följas av en snabb serie av uppenbarelser. Det är genom det officiella erkännandet av oss och det arbete vi gör å era vägnar som andra projekt kan aktiveras.

Väntan har nästan kommit till sitt slut, men som vanligt är det inte lätt att få ert ämbetsvälde att komma överens om ett faktiskt datum och vem som skall leda avslöjandena. Det har funnits många regeringar eller ämbetsmän som har varit förberedda att komma ut med information som har hållits från er. De har emellertid blickat mot USA att ta ledningen, som den största globala makten, men den har aldrig varit klar och exakt. Om sanningen skall fram så vet de flesta av dem att USA har ett intresse av att behålla det hemligt och de har gett upp sina förväntningar att USA kommer att visa ledarskap när det gäller avslöjanden. Trycket på att avslöja sanningen har nu blivit så stor att en del länder är beredda att göra uttalanden utan konsultationer. Det finns ett stort antal nya energienheter som hålls tillbaka, på grund av den nuvarande situationen, vilket gör framsteg mycket svåra. Det finns i själva verket stora företag i Västvärlden som skulle göra vad som helst i deras makt för att förhindra dem från att bli frisläppta.

Ni har hållits i en veritabel tidsförskjutning tack vare Illuminati och deras kumpaner som har förhindrat frisläppandet av ny teknologi förutom då det kan bli använt till deras fördel. Detta har till stor utsträckning gått ut på att stärka deras krigsmakt och deras stryptag på lukrativa industrier såsom olja. Med en stark maktbas har de sökt att uppnå total global dominans, men med den Galaktiska Federationen på er sida har det förhindrats. De mörka Tjänarna förstår inte den gudomliga makt som vi bär, för att se till att er cykel av dualitet slutförs som förordat av Skaparen. Auktoriteten som vi kommer med betyder inte av vi kan gå fram precis som vi vill, då det finns ett korrekt sätt att närma sig frågor som är väsentliga för er utveckling. Vi vill dock bekräfta att när det gäller Upplyftningen så finns det ett slutdatum som har getts till oss, vid vilket vi måste vara kapabla att påbörja våra aktiviteter. Vi kanske kommer att finna det nödvändigt att agera först, och avsätta de som uppehåller oss i vårt uppdrag på Jorden och allt liv på den.

Mina Kära, tvivla inte på oss då vi kommer att fullborda vår plan och det betyder också att ni kan uppfylla era, vilket är otroligt viktigt. Fram till nu har ni ofta blivit lämnade på egen hand för att själva finna er väg mot Upplyftningen, och beundransvärt så gör ni framsteg. När Mästarna och vi kan tala direkt till er kommer ni att gå framåt snabbare och med fullt självförtroende. Ni är speciella Varelser utav en hög utvecklad natur, fast mycket få av er är medvetna om detta. Sakta men säkert börjar ni att förstå er spirituella historia, även om idén att ni är Änglar är högst anmärkningsvärd för er. Faktumet att ni redan har ett band till ert högre medvetande betyder att ni undermedvetet vet när ni får sanningsenlig information. Tänk intuitivt i och med att ni själva är era bästa guider, och blir berikade av vad ni lär er. Eftersom ni alla är vid olika stadier av utveckling kan ni inte absorbera all information som ni stöter på. En del av det får ni sätta åt sidan, och vid en senare tidpunkt kan det finna en plats i ert tänkande. När som tiden går kommer ni att finna det lättare att ta åt sig vad som ges till er. Det blir så på grund av expansionen av ert medvetande, vilket hjälps enormt utav de inkommande energierna. Det finns så mycket hjälp som kommer till er från många håll, då Universum följer händelser på Jorden mycket nära. Er utveckling ses om högst väsentlig och ett framgångsrikt resultat är livsviktigt för Mänsklighetens framtid.

Moder Jord rullar på och är angelägen att få hennes egen utveckling upp till full fart, när det gäller renandet. Hennes öde är detsamma som ert och det är därför väsentligt att ni arbetar tillsammans. Kraftfulla grupper förespråkar redan att stegs tas för att motsätta sig sådana katastrofala industrier som skogfällning vilket leder till skövling av skog. Resultatet av sådana handlingar förstås och det måste bli ett stopp på dem. Det gäller också i allmänhet för aktiviteter som förstör Jorden när hennes naturresurser förs bort. Utvinning av olja och fossila bränslen har lett till en decimering, än värre är de resulterande föroreningen när marken är permanent förstörd. Det är naturligt att dessa problem är högt upp på vår lista av projekt, för att reversera förstörelse som har ägt rum. Introduktionen av alternativa teknologier för bort behovet av att fortsätta med sådana industrier; så ju fortare vi kan sätta igång desto snabbare kan vi ta oss an problemen. Var förvissade om att vi först kommer att ha tagit fram nya sätt för att minska ert beroende av de gamla formerna av energi. Den Galaktiska Federationen står redo att snabbt införa de nya teknologierna, vilka kommer att frigöra ert beroende av dem.

Det spelar ingen roll hur lite ni personligen kan göra för att reducera skadan på Jorden, ni kan hålla er fokus på hur ni skulle vilja se den. Genom att visualisera en ren och vacker Jord hjälper ni till med att manifestera den. Det kommer i själva verket under Upplyftningsprocessen då den nya Jorden framstår och blir sedd som den var under sina forna förhållanden. Inget som orsakade förorening eller skada av den gamla Jorden kommer att fortsätta att användas, och ett nytt sätta att leva kommer att byta ut era existerande behov. I en fysisk kropp av högre vibrationer kommer detta inte längre att bli er erfarenhet. Era behov för näring och energi kommer till största delen att förses av energierna runt omkring er. När ni alltid känner er vitala och hälsosamma stannar ni inte för att tänka på att stoppa bränsle i kroppen. Det finns dock tillfällen då lättare mat och vätskeförfriskningar tas och njuts av.

Tack SaLuSa
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge