Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, February 24, 2010

SaLuSa, February 24, 2010

Var försiktiga när ni spårar vägen genom djungeln av information som finns runt om er. Den växer var dag, och är ibland vilseledande, om inte motsägande till vad ni tror är sanningen. Såvida ni inte har goda skäl att ändra åsikt så håll er till kärnan av era trossystem annars kan ni bli förvillade. De som ger råd har ofta som målsättning att framhålla sina egna trossystem, men är ofta mycket uppriktiga med vad de gör. Ni måste finna en källa som ni kan lita på och i största allmänhet acceptera vad som delges er. Vad än sanningen är så kommer den att klara att testas av tiden, och i ljuset av de uppenbarelser som snart kommer ut så kommer den så småningom att förstås av alla. Dessa tider är för att rensa ut det gamla, men med behållande av vishetens pärlor.

Under århundraden har ansträngningar gjorts för att föra er in i Ljuset, men framstegen har varit mycket saktfärdiga. Ert medvetande nivå har dock starkt tilltagit, så att ni nu är vid en nivå där ni kan absorbera och förstå den högre utbildningen. Vi talar om er andliga utveckling, som inte nödvändigtvis har något att göra med religion. Ni är vid ett stadium då ni kan ta ansvar för er själva, och det är bra mycket bättre än att konstant bli ledda av andra. Det finns naturligtvis lärare som har nått en nivå vid vilken de kan assistera er, men var säker på vems hjälp ni tar emot. Inte alla som anser sig vara upplysta är nödvändigtvis bekanta med hela sanningen. Er intuition kommer att ”känna” fram den reaktion ni får, och om det känns rätt så acceptera det.

Med tiden kommer ni att uppnå supermedvetande och sedan blir ni ”Allvetande”, men under tiden kommer ni att göra stadiga framsteg mot det. Håll er själva öppna mot nya idéer och var beredda att skifta era positioner, om allt som gäller Upplyftningen. Faktumet att det representerar kommandet av sluttiden innebär att många åsikter framkommer för att förklara hur det skall äga rum. Detaljerna är inte nödvändigtvis lika viktiga som er intention att ta del i det, och det som vi råder er att koncentrera er på. Slutet på dualiteten kommer oberoende av vad som händer under de sista dagarna. Cyklerna är konstanta och pålitliga och inget kommer att förhindra deras uppfyllande såsom förväntat.

Ljusarbetarna på Jorden rör sig mot ett episk resultat, vilket startar en serie av händelser som inte kommer att kunnas stoppas. Äntligen kommer de verkliga och behövliga förändringarna att påbörjas och ni kommer att se resultaten framför er.

Livet kommer att förändras mycket från vad ni nu är vana vid. Om det är kaotiskt under en tid så kommer ni att bli mer än kompenserade av upplyftningen ni kommer att erfara. Allt vad som ligger framför er är nödvändigt för att skapa den slutliga vägen mot Upplyftning. Ni och Jorden kommer att lyftas upp och er nya början i de högre dimensionerna kommer att ha börjat. Otroliga förändringar kommer till och med att överstiga era förväntningar, och det kommer att vara hastigheten av förändringar som kommer att ta andan ur er.

Illuminati folket är inte längre den kraft de brukade vara, men vi måste ta dem ur funktion tillräckligt mycket för att stoppa all inblandning i våra planer. Deras inflytande faller dock bort och många som rekryterades för att utföra deras arbete överger nu det sjunkande skeppet. Inte alla som är involverade med dem är nödvändigtvis gillande av vad de gör, och med en ökande medvetande nivå så längtar även deras hjärtan efter att Ljuset skall inträda i deras liv. Detta kommer att hända med många över hela Jorden, och själar vaknar upp till sitt Högre Själva. Negativa handlingar kan inte längre utföras utan att förövarna känner en viss skyldighet. Ljuset är allsmäktigt och det kommer inte att finnas någon plats för de mörka krafterna att gömma sig. Var själ kommer vid något stadium att ställas inför deras tidigare handlingar, och bedöma deras grad av ansvarighet för dem. Ni kommer att finna att det inte kan ursäktas på grund av att det var auktoriserat eller gjort på order av någon annan.

Håll er lugna då ni börjar höra sanningen bakom många tragedier som har hänt under senare år. Den större sanningen om hur ni har hållits tillbaka under årtusenden kommer att fullkomligt överrumpla er, och ni kommer att kippa efter andan med tanke på den grad till vilken er makt har tagits ifrån er. Den andra sidan av allt detta är att era rättigheter kommer att ges tillbaka till er, såsom de från början skrevs in i Konstitutionen. Den kommer att bli en modell för hela världen, då ni kommer samman in den Enhet som markerar en sann suverän civilisation. Den kommer att vara baserad på andliga koncept som kommer att upphöja er till en nivå av Upphöjda Varelser.

Vi vet att folk oroar sig över att lämna allt bakom sig när de upphöjs, men ni bör förstå att i reella termer så vinner ni mer än ni förlorar. Allt som skapats på Jorden existerar i de högre dimensionerna, så er favorit målning eller staty kan återskapas till perfektion. Eftersom ni kommer att leva under andra förhållanden kommer ni dock att finna att era jordliga tillhörigheter inte längre kommer att ha samma attraktion. Ni kommer att ha behov av absolut ingenting, eftersom ni har er egen skapelsekraft. Ni kommer i själva verket att gå samman där mer än individuell kraft krävs, om ni till exempel önskade att en byggnad blev till.

Mina Kära, låt bara saker och ting manifestera såsom är lämpligt, och vet att det hela är organiserat och planerat för er lycka och tillfredsställelse. De svåra tiderna kommer att förkortas tack vare vår närvaro och Gudomliga tillstånd att hålla dem till ett minimum. Det är så mycket som görs av så många Ljusarbetare i och utanför världen, att ni verkligen inte har mycket att oroa er för. Var och en av er kommer att fullborda er livs plan, och för många betyder det att framgångsrikt slutföra Upphöjningen. Ni skall därför tillåta andra att fullborda sin väg även om ni skulle önska dem något annorlunda. Det är ofrånkomligt att familjemedlemmar och vänner har en plan som är annorlunda än eran, så låt dem vara sin egen bedömare av vad som är bäst för dem.

Jag är SaLuSa från Sirius, och är säker på att med vår hjälp blir ni mer upplysta. Efter tusentals år av erfarenhet i dualitet finns det ingen anledning att skynda er igen de sista åren. Med ett ständigt växande medvetande är ni emellertid redo att ta in mer information än vid någon tidigare tidpunkt. Vi riktar er i rätt riktning, och litar på att det kommer att hjälpa er att finna er egen dedikerad väg.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge