Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, February 26, 2010

SaLuSa, February 26, 2010

Det finns inget som ni inte kan utföra om ni bestämmer er, och med målsättning och vilja kan ni sätta er vision på plats och ibland manifesterar den. Människor har en tendens att vara otåliga, men med tiden kommer ni att finna att möjligheter uppstår för att uppnå ert mål. Vi vet att många utav er önskar att vara av tjänst till andra, och att läka ses ofta som ett mycket meningsfullt mål. För att uppnå det måste ni lägga ner möda på de discipliner som är nödvändiga för framgång. När det gäller er väg mot Upplyftningen skall ni sikta mot att höja era vibrationer. Om ni önskar att kanalisera läkande energier, måste er kropp, vilken är den behållaren genom vilken de rör sig, vara så ren som möjligt. Det är samma om ni har aspirerar på att vara en kanaliserare för andliga meddelanden, eftersom ju högre era vibrationer är desto mer passande kommer ni att vara.

När som tiden går kommer fler bland er att finna att mer ert ökande medvetande nivå, kommer kontakten med ert högre Självt att bli mycket lättare. Återigen, så behöver ni att anstränga er om ni skall skapa en klar länk. Att lära sig hur man lugnar sinnet och slappnar av är högst viktigt, och regelbundna meditationer kommer att hjälpa er att uppnå det. Ni kanske refererar till era intuitiva ögonblick som Själv guidande, men i själva verket så är det tillfällen vid vilka ni har kontaktat ert Högre Självt. I alla situationer då ni är osäkra om vad ni skall göra är det en god idé att praktisera avslappningsdiscipliner. Detta öppnar upp era kanaler och med tiden kommer det att bli ganska automatiskt och naturligt.

Med så mycket som skall hända är det uppenbart att vid många tillfällen kommer ni att leta efter guidning för att förstå vad det betyder. Det finns naturligtvis en stor mängd källor av information för tillfället, och de stämmer inte nödvändigtvis med varandra. Detta är då er egen förmåga träder in, och ni bör intuitivt kunna ta emot guidande. En del personer liknar det med instinkt och det är en rimlig jämförelse, förutom att ert Högre Självt har en komplett överblick av allt som händer. Vi accepterar att när vår närvaro väl tillkännages så kommer det att åstadkomma mycket förvirring i sinnena på dem som aldrig har tänkt sig en sådan möjlighet, eller har förnekat den. Trots detta så har ni i ert undermedvetna minne kunskap om oss, och i tidigare liv kan ni ha haft någon slags kontakt med oss. Dessa svårigheter kommer snabbt att tas om hand om med lämpliga uttalanden; genom att förklara vad vår målsättning är med er. Vi har redan rensat vägen för ett sådant tillfälle, men trots detta så är inte alla redo.

Mina Kära, vi har arbetat mot denna tid av Upphöjning under en mycket lång tid, och har gjort mycket för att underlätta för er att acceptera oss. Vi vet nu att vårt kommande kommer i stort att hälsas med glädje, då vi är era gudomligt utsedda guider för dessa sista år i dualitet i den tredje dimensionen. Än bättre är att vi skall arbeta aktivt med er, eftersom detta är ett gemensamt uppdrag att se till framgången med ert införande i den Nya Tiden. Som ni vet så finns ett enormt arbete som måste utföras, men vi skall utföra det på kort tid. Om det blir förseningar, kommer de inte alls att påverka slutresultatet. Vi är alltför väl organiserade för att kunna stoppas av några försök från de mörka Tjänarna att skapa svårigheter. I vilket fall som helst så hoppas vi att ha bortfört dem från deras maktpositioner innan vårt uppdrag startar på allvar.

Nu är vi alla inom en period av väntan för att se hur de slutgiltiga händelserna kommer att falla på plats. Våra allierade når mer självförtroende i hanterandet av dessa uppgifter som ålagts dem. Vi ger dem komplimanger för deras intensiva fokus på det slutliga resultatet, och allt framskrider väl. Det finns knappast ett viktigt område i era liv som inte kräver förändringar, om ni skall gå vidare och åtnjuta rättigheter och frihet som ni är berättigade till. Det är löftet om sådana förändringar som när de väl är allmänt kända kommer att föra samman människor. Det tar inte länge förrän ni står upp som en civilisation, som tar vägen mot erkänndet som en vilken är redo för galaktiskt medlemskap.

Framtiden för er är så underbar att vad ni genomlever nu bär mycket lite likhet med era kommande liv. Er största önskan är att leva i lycka, men inom dualitet så glider den ut ur ert grepp ganska snart. Ni är en sådan blandning av olika Varelser vars medvetande nivåer varierar så mycket, att era mål i livet kan vara mycket annorlunda från varandra. Ni delar och separerar er baserade på dessa skillnader och de mörka Tjänarna utnyttjar detta till sin egen fördel. Den finns dock en välkommen trend bland er som gör sitt bästa för att bryta ner barriärer. Ni finner att ni har mycket mer gemensamt sinsemellan än ni trodde.

Allt vad som händer är ett tecken i tiden, och känslan av oro kommer snart att bytas ut mot hopp och tro på framtiden. Världen går inte mot sitt slut och den måste i själva verket utvecklas, då detta är karaktären på Allt Som Är. Den kan inte stå stilla och är mystiskt attraherad till Källan, där ni till slut kommer att nå den slutgiltiga fullbordan på återresan. Skaparen drar allt tillbaka till sin Existens, bara för att sedan påbörja nya stora cykler av erfarenhet. Sådana möjligheter måste förefalla så långt från era nuvarande nivåer, och med er nivå av begränsat medvetande så är det för mycket att förvänta sig någon verklig förståelse. Mysterierna existerar fortfarande för oss, och med vad som förefaller att vara en skapelse utan slut så finns det så mycket att erfara.

Den Galaktiska Federationen är på sitt eget sätt bara ett steg på vägen mot större erfarenheter, och för er kommer det att vara en dramatisk men välkommen förändring till vad ni har blivit vana vid. Skillnaden i medvetande nivåer är ganska markerad och betraktas helt riktigt som ett kvantum steg, eftersom ni bokstavligen kommer att bli annorlunda Varelser. Dualitet skulle aldrig ha varit tillfredställande eller enbart medföra korta perioder av lycka, och det är på grund av den kontinuerliga konflikten mellan de två krafterna. Detta var dock anledningen till att ni accepterade utmaningen att genomleva det. Ni var redo att ställa ert Ljus mot de mörka energierna, med kunskap om att Ljuset skulle till slut segra, och nu har ni nästan nått slutet på den resan.

Jag är SaLuSa från Sirius, och sänder stor kärlek och välsignelser till er våra bröder och systrar, då ni förbereder er för Upplyftning.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge