Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, February 1, 2010

SaLuSa, February 1, 2010

En månad till har gått och på samma sätt som årstiderna kommer och går när som nödvändigt så ger nu dualiteten vika för processen mot Upplyftning. Det har i själva verket varit ganska länge sedan som ni blev medvetna om den högre planen att lyfta era vibrationer, och ni har reagerat magnifikt på utmaningen att göra så. Ni har fått mycket assistans från Brödraskapet av Ljus, och har jordat Ljuset på Jorden. När det gäller ert kollektiva medvetande så har ni under en ganska kort tid lyft era vibrationer väsentligt. Det var denna prestation som ledde till beslutet att låta er cykel gå fullt ut. Det förutsågs att vid sluttiden 2012 skulle ett större antal själar ha nått en nivå som tillåter dem att upphöjas, än vad som annars hade varit fallet om år 2000 hade varit tidsbegränsningen.

Mina Kära, målet är att göra så många som möjligt redo för Upplyftningen under den tid som finns kvar innan den äger rum. Graden av er uppväckning ökar nu mycket snabbt, och Ljusets kraft på Jorden hjälper att transmutera de mörka energierna. Era framsteg är mycket tillfredställande och på vissa sätt remarkabla, med tanke på var ni var vid början på det förra århundradet. Vibrationerna var då mycket låga, och sammanklumpades till en mörk energi som orsakade två enorma världskrig. Det utlöste mycket av det genom Karma, men lämnade samtidigt kvar rester som fortsatte att driva krigs fokuserade nationer. Det har aldrig funnits ett Århundrade då så mycket död och destruktion har ägt rum. Resultatet kunde ha blivit än mer vittgående, om det inte var för vår intervention som förhindrade världen från att bli förstörd. Det var ett av de få tillfällen när vi tilläts att ändra resultatet av era beslut baserade på fri vilja. Sådan destruktion är inte nytt för mänskligheten, då ni kommer ihåg att er civilisation har två gånger tidigare blivit förstörda.

Ni börjar förstå att dualitet inte bara är en andlig utmaning, utan också ett experiment som ni tog på er för att få reda på hur ni skulle överleva när ni var separerade från Gud. Åtminstone så levde ni under tron att ni var separerade, men så kan det aldrig vara. Allt som finns, lever inom Skaparens perfekta energi och utan den skulle det inte existera. Å andra sidan kan inget bli permanent förstört utan bara byta sin form. Ni kommer att få direkt erfarenhet av detta när som ni erfar Upplyftningen för att ta er plats inom de högre dimensionerna. Ni kommer snart att bli frisläppta från er tillfälliga karantän på Jorden och tillåts uppleva friheten i Kosmos. Vid den tiden kommer ni att ha uppnått en nivå av Kristet medvetande och ni kommer att utrycka er själva genom Ovillkorlig Kärlek. Detta är anledningen till att de med Kristet medvetande kom till Jorden, såsom Jesus, för att visa vad som kunde uppnås genom att leva i Kärlek och Ljus. Jorden är en fantastisk test område för dem som aspirerar till sådan nivåer.

I er värld där allt är tillåtet vet vi att det är svårt att hålla fötterna på jorden. Det finns knappt en dag som går utan att ni testas, så ni måste vara på vakt hela tiden. Att inse era svagheter är ett första steg mot att överkomma dem, och ni kan förändras om ni så bestämmer er. I dag så bär många av er en stor börda eftersom ni har bestämt er för att städa upp spindelväv och skräp som har samlats under många, många liv. Mönstret har varit att ni fortsätter att öppet för fram dem, så att ni blir tvungna att handla på något sätt för att avlägsna dem. Viljestyrka och starka intentioner att leva livet som en upplyft Varelse kommer med stor säkerhet att hjälpa er att föra er framåt mot framgång. Om ni har beslutsamheten att lyckas, finns det mycket litet som kan stå i vägen, och ni kommer att finna det lättare än ni först kanske trodde. Tro på er själva, då ni har rest denna väg tidigare och uppgiften är inte större än ni kan klara av.

Var och en av er som har funnit Ljuset inom er, kan hjälpa andra att göra det samma. Er utmaning är följa er egen predikan, och visa andra via exempel hur ett balanserat och lyckligt liv kan uppnås. I mitten av kaos är det möjligt att stå rakt i Ljuset som en fyr, och andra dras till er på grund av det. Er energi omfamnar alla dem som kommer inom er aura, och de lyfts upp. Ni kommer att ha kraften att läka via handpåläggning eller till och med ett snällt ord, eftersom bådadera har innevarande er energi. Se på andra som ni och se energin inom deras kärleksfulla blick, det kommer att smälta de hårdaste hjärtan.

Allt som existerar är energi och har en effekt på allt annat som existerar. Det finns en konstant utbyte mellan alla livsformer, men om en själ har en lägre vibration än er kommer den att avledas eller att återföras därifrån den kom. Detta är ert skydd mot de mörka Tjänarna, och deras kontinuerliga fokusering på att skapa rädsla och oenighet. De försöker fortfarande att dra in er i deras mörker och kaos, men det kan enbart ske om ni tillåter det. När saker och ting blir tuffa förbli lugna och centrerade, eftersom alla själar som kan göra så behövs för att skapa en känsla av frid runt dem.

Vi från den Galaktiska Federationen ser ett antal möjligheter som kommer fram under de närmaste månaderna, vilka kan starta en hel serie av förändringar. Avslöjandena är fortfarande den nuvarande prioriteten och det hela kryper allt närmare mot uttalanden. Som alltid är vi redo att spela vår del och hjälper våra allierade på bästa sätt som vi kan. Sedan 9/11 har folk sett att den bakom liggande sanningen, och dessutom för ett antal andra händelser som har spritt hotet om terrorism, inte är vad den ser ut att vara. Som en konsekvens finns det mindre tro på de uttalanden regeringens talesmän gör, och att använda omdömet är nödvändigt för att undvika att bli missvisade. Dagen kommer dock inom er tid då ni kommer att hedra och lita på dem som utsetts att leda, och vet att de är ärliga och sanna.

Jag är SaLuSa från Sirius och måste säga er att er reaktion till Haiti tragedin fortsätter att förvåna oss, då ni har visat att ni är mycket omtänksamma och generösa då det gäller belägenheten av er medmänniskor. Som ett resultat blir en hel del mer Ljus jordat på Jorden och påskyndar dagen då Ljusarbetarna skall resa sig upp och leda er mot en fredlig existens. Ibland krävs en stor tragedi för att frambringa er kärlek för andra, och det visar att i hjärtat är ni underbara själar som inte har glömt er tidlösa förbindelse till andra. Vår kärlek förenar sig mer er kärlek och tillsammans har vi blivit en stor kraft för det goda.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge