Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, February 22, 2010

SaLuSa, February 22, 2010

Utvecklingarna fortsätter nu i en hastighet som är högre än någonsin, farten är så hög att inga hinder från de mörka Tjänarna kommer att förhindra ett slutresultat som vi alla vill ha. Det är alltför tidigt för att kunna säga vad som kommer att hända under de närmaste veckorna, men det är möjligt att några tecken på vad som skall komma visar sig. Det mesta av vad som händer är dock utanför ert synfält, framförallt när det gäller finansiella förändringar. Det är en tid för stora förändringar och det som inte har någon plats i er framtid kommer att överges. Ju mer ni lyfts upp av de ständigt ökande vibrationerna desto mindre kommer ni att vara involverade i de lägre dimensionerna. Ert högre medvetande kommer att leda er bort från situationer som inte tjänar er tillväxt in i Ljuset. De gamla attraktionerna kommer att visa sig mindre intressanta, och ni finner nya intresseområden som öppnar sig för er. Till exempel er smak när det gäller musik och konst i allmänhet kommer att bli mer raffinerade och klassiskt. Sådana förändringar är naturliga då ni väljer att införa mer harmoni i era liv.

Det finns dock många kära själar som är stelbenta och fastlåsta i sina trossystem, men de känner sig olustiga när som de kämpar för att hålla tillbaka förändringar inom sig själva. Utan förändringar kommer de att så småningom finna sig på en annan väg än de som älskvärt har accepterat de nya energierna och integrerat dem inom sig själva. Det kommer att bli ett val av deras egen fria vilja, och ingen kommer att kunna påstå att de inte var givna chansen att lyftas upp. De högre energierna kommer att fortsätta öka i intensitet, tills att de når en nivå då en stor upplyftning inträffar. Detta kommer i och med slutet av cykeln av dualitet, och ni kommer vid den tidpunkten att vara redo för en ny början. Detta gäller för allt liv, inkluderande era planeter som är i ert Solsystem. Detta måste indikera för er hur säkra ni kan vara om slutgiltig avslutning av er tid i dualitet, och varför era framsteg inte kan undvikas.

Det finns verkligen så lite tid kvar för att preparera er för Upplyftning, men vi kan se uppvaknandet av många fler själar när den sanna meningen med livet är förstådd. Det har förekommit så många missvisande och helt enkelt falskheter när det gäller detta. Med antagandet att folk kan vara öppna inför nya idéer så finns det ingen anledning till att de inte skulle kunna ändra uppfattning. När allt kommer omkring, Mina Kära, så är Ljuset där för alla om de önskar att söka det. De som redan har funnit det kan genom sina handlingar uppmuntra andra att söka det, då deras hållning uttrycker harmonin och balansen i deras liv. Livet är till för att leva och vad kan vara bättre än att följa en väg som ger er tillfredställelse. Så många människor tillbringar livet att kämpa sig igenom det. Vi föreslår att om ni har ett sådant problem så ifrågasätt er inställning till livet, eftersom det ofta är egot som tror att ni måste utöva er själva över andra. Ingen är större än en annan, men ni är alla unika när det ses från ett andligt perspektiv. Ni är stora varelser utav Ljuset lyftande er själva ut ur mörkret som länge har omgett och tar in Ljuset som ger näring åt själen.

Den större planen för livet har tjänat era behov väl, och Gud har försett er med allt ni behöver för att avsluta er resa. Ju mer ni inser hur viktig denna tid är för er framtid kommer ni säkerligen lägga mer vikt vid att lyfta upp er själva. Det är inte svårt att göra och det hela hjälps av utvecklandet av ett nytt tankesätt, vilket gör det möjligt för er att hålla en vision av framtiden passande en själ av Ljus och Kärlek. Såsom ljusarbetare så är nu tid för att följa era egna ord, och öppet uttrycka sanningen som också kommer att hjälpa andra att finna den. Det är allt vi kan be er om, men när många av er når detta stadium ökar er effekt exponentiellt.

Ta tiden för att förflytta er in i en sann förståelse av vad era liv har handlat om. Acceptera dock att så som ni är idag är resultatet av alla era erfarenheter. Det påverkar hur ni fattar beslut oberoende av föräldrar kontroll eller skolgång. Den ni verkligen är kommer alltid att lysa igenom, även när ni av karmiska skäl är involverade i omstridda frågor. Genom att ta till ert inre kunnande kommer ni otvivelaktigt att resa er upp över konflikter, och ta ett steg mot de högre dimensionerna. Människan är förtjust i tävlingsaktiviteter som ställer en person mot en annan. När det gäller fysisk kontakt kommer attraktionen att minska när som ni utvecklas. Där ni har utmanat er själva på många olika sätt har det dock gett som resultat en tuffare karaktär. Mina Kära, ni kan se fram emot liv som tillbringas i blidhet och ytterlig fred, och som är så tillfredställande.

Ni kan bli vad helst ni vill bli och ingen kommer att ta bort er fria vilja att göra så. Det är er gåva som också medför ansvar för er att använda den klokt, ni kan annars utveckla karma i de högre dimensionerna. Det kommer absolut inte vara extrema utmaningar som ni satte upp för er själva i dualitet. Belöningen för att lyfta er vidare uppåt i vibrationer är ert gradvisa inträde i de högre dimensionerna, tills att ni når nivån då ni är en Varelse av Ljuset. Från er nuvarande låga punkt och utan fullt medvetande kommer ni naturligtvis att finna det svårt i början att förstå oändligheten av dimensionerna och vad det kommer att betyda för er. Var glada och glädjefulla att Skaparen har gjort det enkelt för er att finna vägen hem igen.

Vi tar stor glädje i att ge er en större bild av vad som kommer att hända, men vi vill inte belasta era sinnen med alltför mycket på en gång. Ni har lärt er en hel del om den Galaktiska Federationen, och när vi väl kommer öppet till Jorden vet ni i stort sett vad ni kan förvänta er. Vid det här laget vet vi att vi kommer att få stort stöd från er, och vi uppmuntras av antalet bland er som utan tvekan skulle arbeta med oss. Denna sorts förtroende är välkommet, och inom en kort tid efter vår ankomst kommer det att bli underbara festligheter till minne av händelsen. Vilken underbar tid som väntar, och det är inte långt borta från att äga rum.

Jag är SaLusa från Sirius, och vi förundras över er sinnesstyrka att kunna se igenom den djungel av information som placeras framför er. Många av er hittar en pålitlig källa och håller sig sedan till den, vi rekommenderar detta, särskilt då olika grupper har olika koncept om sluttiderna. Allt kommer så småningom att klarna under de närmaste månaderna, och om ni är urskiljande kan ni känna igen sanningen. Vi älskar er innerligt som stora själar av Ljus och Kärlek.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge