Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 23 oktober 2015


Mike Quinsey - SaLuSa 23 oktober 2015

Tiden går allt snabbare och för er verkar det aldrig finnas tillräckligt med tid att göra de uppgifter ni ställt in er själva på att hinna med. Ändå lyckas ni att uppnå så mycket i ert arbete för Ljuset. Det finns så många av er spridda över världen som gör er bit av att föra in Ljuset till Jorden. Era framgångar är sådana att Ljuset nu är så kraftfullt att det inte kan stoppas från att föra in ännu fler själar till det. Ibland är ni besvikna över den tid det tar att rensa planeten från negativiteten som har byggts upp under eoner av tid. Men det har möjliggjorts för fler själar att själva finna Ljuset.

Emellertid har den tid kommit då den Nya Tidsåldern måste bli manifesterad, och med tanke på det har åtgärder vidtagits för att snabba upp tiden. Illuminaterna har fått sin makt beskuren och, som ni antagligen är medvetna om, de kan inte längre använda sina atomvapen. Vi har ofta betonat detta genom att hovra med våra farkoster över era kärnanläggningar och avväpna dem. Under inga omständigheter kommer de att tillåtas att använda dem och vi har sett till att de till fullo förstår detta.

Ni är destinerade att stiga upp och ingenting kommer att tillåtas att stoppa detta. Förhållandena på Jorden kan tyckas vara i tumult, men med så mycket som sker är vi inte förvånade över det. Reningsperioden är i full gång och är nödvändig för att bana vägen för den Nya Tidsåldern att helt och hållet manifesteras. De gamla sätten måste ändras men många av dem är nödvändiga innan ni kan dra nytta av de nya uppfinningar som vi väntar på att få ge er.

Den mest fördelaktiga är säkert en enhet som gör att ni kan bli självförsörjande för alla era behov av energi. (En replikator – övers. anm.) Ni har redan kunskapen men det kommer att ta lite tid för den att gynna alla. Var så säkra på att vi känner till era behov och vi skall tillgodose dem så snabbt som möjligt när omständigheterna är de rätta för det.

Vi har många sätt att hjälpa er att snabbt ta er plats i den Nya Tidsåldern, så var säkra på att vi är redo. Vi ber er att vara övertygade om och säkra på er framtid, för vi har förberett oss för att vara vid er sida under denna period av förändringar. Vi vet mycket väl vad ni behöver, och med våra teknologier kan vi möta era krav utan problem.

Även distributionen av enheten och annat kan vi ta hand om då vi inte har några svårigheter i detta sammanhang. När ni tänker på storleken på några av våra farkoster, som är flera kilometer långa, så förstår ni varför vi är övertygade om vår förmåga. I snabb takt vill vi att ni alla skall kunna få era grundläggande behov levererade, och vi har möjligheten att göra det.

Mina kära, vi vet att dessa tider är mycket frustrerande för er och vi gör allt vi kan för att underlätta för er. Det finns tillfällen när vi inte kan avslöja våra avsikter därför att vi måste hålla hemligt de metoder vi använder. Vi kommer emellertid att säga att ingenting kan undgå vår uppmärksamhet även då det ligger utom synhåll. Ni måste komma ihåg att våra teknologier är långt bortom er nuvarande kapacitet. Detta ger oss förstås en fördel när vi konfronteras med mörka krafter. Vi är dock begränsade i vad vi kan göra för er, för det finns tillfällen när ni måste hitta ert eget sätt, genom era egna förmågor. Om vi gjorde vissa saker för er så skulle det ta bort möjligheter att lära er som ni behöver, så vi måste ställa oss åt sidan.

Ni har era ledare och vi skyddar dem i deras arbete så att de Mörka tjänarna inte får igenom allting på sitt eget sätt. Det fordras mod och beslutsamhet att stå fast inför deras försök att förhindra saker. Det finns många tappra själar som utför sitt arbete för Ljuset oavsett vilka försök som görs för att stoppa dem. Resultatet har varit ett ständigt flöde av information som har hjälpt folk att förstå vad det är som sker vid just denna tid. Det är mycket viktigt att människor vet vad som händer och även är medvetna om innebörden av det. Vi säger helt säkert att allting går bra, men ni måste se den större bilden till fullo för att förstå.

Saker som rör ert solsystem är väl omhändertagna och andra varelser har nyligen anslutit sig till oss för att ytterligare ge stöd åt ert försvar. Det är ett sådant starkt system på plats att vi vet utom allt tvivel att ni nu är säkra från inblandning. Ni är därför försäkrade en resa till slutförandet av er tid i er nuvarande dimension. På en personlig nivå har ni många själar med er som ser till ert välbefinnande och hjälper till med er livsplan. Det har aldrig funnits en så viktig tid som nu, och vi kommer att få se er slutföra er resa genom den lägre dimensionen in till den nästa - i era fysiska kroppar.

Din pålitliga källa för information är Internet, ändå måste du vara försiktig, för de Mörka tjänarna lägger ut falsk information för att förvirra er. De flesta av er som har höjt era vibrationer är intuitiva människor, och det är ett pålitligt sätt att ta en titt på sanningen av det som placeras framför er. Om du är osäker lägg det åt sidan tills du vet om det är äkta. Ni har många pålitliga källor med information och det är klokt att hålla sig till dem som har visat sig vara sanningseniga.

David Wilcock är en sådan källa som många av er använder med tillförsikt, och han är en absolut gruva av information. Även han är ”attackerad” på grund av sitt arbete, men han är fullt skyddad av ljusets krafter. Det finns naturligtvis andra källor, du behöver använda din urskiljningsförmåga hela tiden. Om det inte låter riktigt så lägg det åt sidan tills du kan vara säker.

Många Ljusarbetare är involverade med att få ut sanningen, men tills Illuminaterna har plockats bort helt är det svårt att ge er hela historien. Problemen är ganska annorlunda mot vad majoriteten av er tror, och ni är inte hjälpta av dem som anser sig själva vara experter, men som också de har blivit vilseledda. Det är därför vi ofta har rekommenderat att ni håller er till en pålitlig källa som ni kan lita på. Var därför öppna för nya idéer och åsikter, även om de går emot er nuvarande förståelse.

När sanningen kommer ut så kommer ni att bli förbluffade över att ni blivit vilseledda under så lång tid och hållits i en tidsförvrängning. Vid det här laget bör ni ha njutit frukterna av era upptäckter och rört er långt framåt. Men fastän även nya idéer och uppfinningar har dykt upp så har de Mörka tjänarna haft sådan makt att de har blivit skrinlagda och bara använts av dem. I det långa loppet kommer ni inte att missa dem, men ni har fått nöja er med ett svårare liv än vad som var nödvändigt.

Jag är SaLuSa från Sirius och kan uttrycka mig mer fritt nu när de Mörka förlorar sin makt över er. Under nuvarande omständigheter kan kunskap vara farlig när de vill behålla den för sig själva. Allt kommer att ändras inom kort och en era av yttrandefrihet kommer att ta sin början och ni kan uttrycka er själva utan fruktan.

Era sinnen öppnas redan för sättet som ni har hållits i mörker, och ni blir mer ifrågasättande inför vad ni fått veta i det förflutna. Fortsätt med det goda arbetet och var inte rädda för konsekvenserna, för ni kommer att bli skyddade. Jag lämnar er nu med min Kärlek och Välsignelse, och se alltid fram mot den tid då vi kan träffas och vara tillsammans.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge