Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 16 oktober 2015


Mike Quinsey - SaLuSa 16 oktober 2015

Plötsligt har saker och ting tagit en vändning som innebär slutet på Kabalens inflytande när det gäller deras förmåga att diktera sättet som framtida händelser kommer att manifesteras på. Deras plan har knuffats tillbaka på grund av det extraordinära svaret hos folket som har hetsat sig själva till grupper som ägnar sin tid åt sanningens Ljus.

Den fulla omfattningen av makten hos Illuminaterna är kanske inte kända för folk i allmänhet, men istället för konfrontation har de insett att om de ger mer styrka åt Ljuset gör detta mer än bara balanserar vågen. I själva verket kan man med hjälp av andra krafter av Ljus påskynda förändringarna som är avsedda att säkerställa deras seger.

Det finns ännu en väg att gå, men vad ni kommer att få se är tecknen som tydligt bekräftar riktningen ni går i. Energierna för förändring växer hela tiden, och när de gamla bleknar bort kommer detta att föra med sig det som är önskvärt. Det kommer tydligt att signalera att ni tar djärva steg för att försäkra att Uppstigningen inte är försenad och fortsätter att komma allt närmare.

Med införandet av Plasmareaktor-enheten sätter man så att säga igång den första etappen för verklig förändring till handling. Det återstår att se hur informationen kommer att tas emot och om några försök till försening av den kan övervinnas. Sättet som den har offentliggjorts på genom Keshe Foundation ser till att den kommer att införas genom många, många olika källor. Enbart detta gör det svårt för varje motståndare till den att totalt stoppa dess utveckling. Men nu, när informationen har släppts, kommer det att bli mycket intressant att få se den allmänna reaktionen på den.

Vi förutser att en sådan livsförändrande uppfinning ivrigt kommer att accepteras. Och bli den första av många som lyfter upp vår livskvalitet. Så vi kan nu färdas ressten av vägen till frihet i vetskap om att ingenting kommer att tillåtas störa den väg ni har valt. Det finns andra förändringar som har förberetts, men låt oss först se hur ni handskas med den nuvarande situationen. Vilket problem ni än möter så kan det inte ha någon verklig inverkan på de utmärkta framsteg ni gör.

Det bör inte ta så lång stund för dig att inse att planerna för din Uppstigning är på god väg, och många Varelser utanför Jorden har gett sitt stöd för att säkerställa din framgång. Så vi, tillsammans med Rymdalliansen och de Blue Avians (Blå fåglar) är er garanti för att absolut inga störningar kommer att kunna hejda de framgångar som gjorts.

Som ni säkert förstår har mäktiga Varelser utanför er Jord planerat er succé, och oavsett vad de Mörka tjänarna gör för att försöka stoppa er kommer de inte att lyckas. Planen har varit på plats under eoner av tid och den här cykeln är nu förutbestämd att avslutas i framgång och succé. Ni har haft era besvikelser i det förflutna, men den här gången kommer ni att fira med oss och andra själar som har följt er.

Rädsla är ert största problem, vilket är anledningen till att vi stödjer ett lyckligt slut på den här cykeln. Vi har ofta påmint er om att de Mörka lever av rädslans energi, vilket är orsaken till att det är så viktigt att ni undviker att skapa den. De försöker fortfarande att göra er tveksamma och rädda när de planerar att fejka ett utomjordiskt angrepp på Jorden. Fall inte för deras taktik och vet att vi kommer att kunna hantera alla försök att genomföra detta.

Detta är er tid, er framgång och ingen kan ta den ifrån er. Ni har förtjänat den och lyft er själva upp efter att de mest prövande tillstånd och situationer har ålagts er. Den mest acceptabla förändringen finns inom er attityd och er inställning till de Mörka tjänarna, som inte längre kan skrämma er så som de gjort tidigare.

Dessa är de tider då ni kan gratulera er själva för att ha kommit till slutet av resan. Det har aldrig funnits några tvivel om resultatet, men samtidigt var succé inte någon garanti, men ni övervann de många utmaningarna. Ni förlorade aldrig tron på er själva eller era många vänner och medarbetare från andra dimensioner. Tills den dag då ni kan se hela bilden kommer ni inte att kunna förstå och inse det stora arbete ni lagt ner, och ibland hur många av er arbetade helt ensam under långa perioder.

Det har krävts enorm tro från er sida och ni har kommit igenom med ”flygande fläng”. Även om ni inte gjorde det för personlig belöning så kvarstår det faktum att ni vann mycket från era erfarenheter. Ni kommer att bära era upplevelser och erfarenheter med er och de kommer att tjäna er väl i framtiden. Inga ansträngningar som ni lagt in för Ljuset är till spillo, oavsett hur liten den är, för ni är alla en del av en grupp som inkarnerade för att arbeta som ett kollektiv. Med tiden kommer ni att ha en full uppskattning och förståelse för vad ni uppnått under era olika livstider.

Du har väntat länge på de uppmuntrande tecknen som du nu ser omkring er. Dock behöver du fortfarande ha tålamod för tecknen på tidig framgång är bara början på en period av förändringar som ännu behöver tid för att tillfullo manifesteras. Vi vill inte ta bort er glädje och entusiasm, men tillåt tillräckligt med tid för att saker och ting skall kunna utvecklas. Fröna har såtts och ingenting kan nu förhindra resultatet som Ljusarbetarna har önskat.

Klart är att tills Pressen och TV har befriats från de restriktioner som ålagts dem så får ni inte fullständig information om de förändringar som nu sker. De Mörka tjänarna konspirerar för att försöka göra ett sista försök att stoppa era framgångar, men det kommer att vara till ingen nytta eftersom det inte finns en chans att de kan genföra sina planer utan vår vetskap.

Så, mina kära, låt dem inte göra er nervösa eller så tvivel inom er, för om ni kunde se in i framtiden som vi gör så skulle ni veta att det är absurt. Framtiden är ljus och Moder Jord förbereder sig för Uppstigningen, som hon är mycket tacksam för, särskilt efter att så många cykler har slutat i katastrofer. Som vi har informerat er ett antal gånger så väntar Universum på er upphöjning till de högre vibrationerna. Ni är kanske en liten prick i havet av planeter, men icke desto mindre en mycket viktig sådan i sin evolution.

Vi försöker att ge er spännande nyheter varje vecka, då ni förväntar er de förändringar som är på gång. När ni ser er tillbaka inser ni att allting har varit i processen av förändringar under en lång tid, men det är först nu som det börjar bli uppenbart för er. Tänk på att för att ta in det nya så måste det gamla förändras eller tas bort, och det kanske orsakar er tillfällig olägenhet, men det kommer inte att vara så länge.

Allt rör sig nu snabbt därför att tiden fortsätter att snabbas upp, som så många av er har märkt. Ha inga tvivel om att de gamla sätten inte längre lämpar sig för den nya människan som växer fram, ut ur askan av den gamla världen. Ni anpassar er redan till de nya idéerna och nu återstår bara att de manifesteras till fullo.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag säger er att förändringarna kommer att påskynda er ankomst till den Nya Tidsåldern, tillsammans med alla de fördelar som kommer med detta. Våra farkoster visar sig då och då på er himmel och borde ge er en känsla av säkerhet. Var säkra på att vi aldrig använder våld, men vid behov kommer vi att skydda våra farkoster om de hotas av andra. Vår avsikt är att vara en fredlig styrka för allas bästa.

Så jag lämnar er med våra välsignelser och kärlek för en säker resa till de högre dimensionerna som är ert sanna hem.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge