Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, May 20, 2011

SaLuSa, May 20, 2011

Mina Kära, förstå att de mörka står till svars inför Universell Lag, precis som ni, och som ni när de är i dualitet tillåts att uppleva genom deras fria vilja. De står också till svars inför era lagar, men genom karaktären av deras förkastande av dem och den makt de håller så känner de sig bortom lagen. Som ni vet vid det här laget så står dock varje själ till svars vid någon tidpunkt för varje handling och även tanke som var ämnad att skada eller orsaka döden av en annan själ. Det är därför som vi ber er att hålla detta i minnet när de mörka Tjänarna förs inför rätta för sina brott mot Mänskligheten. Det är inom er förmåga och era uppfattningar tillåter medlidande, det är den bästa reaktionen som ni kan ha. Det är än bättre om ni kan erkänna att de mörka Tjänarna är Varelser av Ljuset som har behållit sin gudsgnista och om ni hjälper dem genom att sända dem Kärlek och Ljus. Det är naturligtvis inte lätt särskilt om ni har en släkting eller vän som var ett offer för dem. Hur ni reagerar beror på er nivå av medvetande, men ni kommer till slut att nå ett Kristet medvetande och agera från den nivån av förståelse. Om det därför behövs en kompromiss för att avsätta de mörka Tjänarna och tillåta en tillflykt någonstans så är det bara en temporär frist då de till slut inte kommer att undgå rättvisan.

Under tiden så går allt bra framåt och våra allierade driver på uttalandena om avslöjandena. Fakta har kommit ut under många år nu, men vad som behövs är ett officiellt erkännande av vår närvaro så att vi kan introducera den Galaktiska Federationen till er. Det ett stort antal websidor på internet där ni kan hitta ett överflöd av fakta om våra skepp, de stöds av fotografier och till och med videos. Om vi existerar är inte längre frågan då vi har tagit kontakt med alla större regeringar. Vi vill öppna upp hela frågan, och på så sätt tillåta en debatt och diskussion om vad som har ägt rum under det senaste århundradet. Regeringar måste redogöra för sin del av förtrycket av information om oss. De kommer också att behöva erkänna deras aktiviteter under en förklädnad att tillåta deras skepp att bli tagna för våra, eller grupper som de Grå.

Det är uppenbart för alla intelligenta personer att våra Moderskepp inte kommer från Jorden. De är i vissa fall av en sådan storlek, fler kilometer långa, att det är sunt förnuft att de kommer från andra civilisationer. Det är också en fråga om antalet skepp som har setts vid vissa tillfällen. När ni kan räkna till ett hundra eller mer per uppvisning som nyligen i Mexiko då vet ni med säkerhet att de inte kommer från Jorden. Bevisen för vår närvaro är så uppenbara; i största allmänhet så gömmer er media fortfarande sanningen. Vi är glada att kunna säga att denna situation inte kommer att förbli den samma mycket längre. Det finns många aspekter som måste komma ut innan vi kan visa oss för att förbereda folk för det.

Kom ihåg att vi är Spirituella Varelser precis som ni är, och alla från samma Källa. Vi är inte annorlunda bara för att vi kommer från andra civilisationer, med undantag av att vi är mer utvecklade. Detta gäller för alla medlemmar av den Galaktiska Federationen och vi utför våra tjänster till er som bröder och systrar. Allt som finns rör sig tillbaka mot Källan, så vi tar varandras händer och hjälper varandra. NI är inte på något sätt mer ringa är vad vi är; det är bara att ni tillät era högre medvetandenivåer att bli beslöjade. Det var oundvikligt när ni väl föll in i de lägre vibrationerna, och satte scenen för er utmaning att finna ert sanna självt igen. Ni inspirerades genom att veta att det alltid skulle finnas hjälp för er, och ni skulle inte behöva kämpa ensamma. Kanske än mer viktigt så var ni medvetna att cykeln skulle ta slut med jämlik möjlighet för alla själar att lyftas upp. Denna tid är naturligtvis nu, och Upplyftningen är bara ett kort steg framför er.

Vi är säkra på att när vi väl kan blanda oss med er så kommer tvivlen och tvekan om att acceptera oss att snart försvinna. Era regeringar kommer att uttala deras stöd för oss, då de också kommer att informeras om den fulla betydelsen av vad som kommer att hända. Tillsammans kan vi se till att förändringarna och renandet av Jorden är effektivt och utförs snabbt. Vi kan i stor utsträckning skydda befolkningen från jordbävningar och deras konsekvenser, men det kommer fortfarande att bli dödsfall, då en del själar har valt att lämna Jorden på detta sätt. När ni väl förstår anledningen till vad som händer så blir ert fokus på slutresultatet istället för sättet på vilket det uppnås. Det finns många uppfattningar om hur det kommer att ske, och när vi kommer så kommer mycket att förklaras för att undvika missförstånd.

NI blir mer medvetna om Moder Jords behov att driva på sin eget program för förändringar. Också vi vet vad som behövs och det ger oss möjligheten att hjälpa med att lindra effekterna på er. Om nödvändigt kan vi transportera folk från en punkt till en annan på ett ögonblick, och vi kommer att använda vår teknologi för att utföra sådana uppdrag. Vi vet var varje person är, och det spelar ingen roll var de är vid en viss tidpunkt, vi kan finna dem. Återigen så är det genom att använda våra högt avancerade datamaskiner som har ”ett eget sinne” som ni kommer att få lära er. NI kan förstå varför vi närmar oss hela frågan om Upplyftningen med stort självförtroende, då vår del i det är väl inom vår kapacitet. Det gäller också utrustning eller liknande som kommer att behövas för våra projekt, och frihet till er för att som en del av moderniseringen av ert samhälle för att få tillgång till alla fördelarna med fri energi.

Jag är SaLuSa från Sirius, och har gett er en bild av vad som ligger inför er så att ni kan känna er säkra på att det går väl för er. Vi liksom ni är ivriga att sätta igång, även om vi aldrig är overksamma och alltid justerar våra planer för att passa in den senaste utvecklingen på Jorden. Vi kan se framåt med korrekta förutsägelser och det är viktigt för vår tidsplanering i alla frågor. Det är inte möjligt att informera er om detta annat än att generalisera, då vi måste hålla vår information borta från bråkstakarna som vill blanda sig i. Var säker på att vi arbetar hårt med att assistera våra allierade för att göra dessa sista intrång som kommer att uppnå våra omedelbara mål.

Vi lämnar er med vår kärlek och välsignelser så att ni vet att ni tas om hand om och hålls i stor respekt.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge