Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, March 21, 2011

SaLuSa, March 21, 2011

Händelserna går framåt mot de oundvikliga förändringarna som kommer att se er framtid fulländad. Den nuvarande perioden är inte lätt, men ni visste att denna del av er erfarenhet skulle inkludera denna period. Ert förtroende för slutresultatet kommer från er tilltro till oss och Skaparen, och de många högre Varelserna som har gjort sällskap med er under alla era liv. Ni vet att inget kan ändra detta, och de bland er som vill lyftas upp kommer att göra så. Till skillnad från tidigare tillfällen när sådana möjligheter har uppstått så är ni nu försäkrade att Upplyftningen kommer att äga rum. I själva verket så har det blivit noga planerat på en Universal skala, och det kommer att bli en enorm händelse som händer mycket sällan. För er så har det tagit mycket lång tid, men ni har besparats ett medvetet minne av tidigare tillfällen. I det stora hela så är inte tiden linjär, utan allt är i Nuet. Det förgångna, nuet och framtiden är Ett, och ni kan föra er in i vilken som helst aspekt av det som ni önskar. Framtiden är full av sannolikheter, vilket är varför ni ibland får veta olika versioner av den. Det är till slut ni som attraherar den som uppfyller visionen som skapades genom ert medvetande.

Det är mycket viktigt att ni håller fokuseringen på Ljuset som för in harmoni till Jorden. Ljuset strålar in och behövs mer än någonsin vid denna tid. Det är en viktig period då när så mycket händer behöver ni vara i världen, men inte utav den. Var ett center av Ljus så att ni för in lugn till andra som är rädda för slutresultatet. Tala med andra om behovet av förändringar och de stora fördelar som de för med sig. Det kommer att finnas rykten om katastrofer då de mörka Tjänarna spelar på folks rädsla, men försäkra dem att det är ämnat att distrahera dem från sanningen. Allt har blivit förutsett, och planerat på ett sådant sätt att effekterna blir begränsade. Om det finns tvivel så kom ihåg att Människan kunde ha förstört Jorden vid mer än ett tillfälle under det sista århundradet, men så skedde inte. Ni guidas inte bara att fullgöra er uppgifter att ta Jorden genom Upplyftningen, utan ni ges också hjälp att upplysa folk runt omkring er. Ni har aldrig lämnats ensamma att lida av konsekvenserna av ert handlande, och medlidande och kärlek har givits till er i en aldrig sinande ström.

De som sitter vid makten är i allmänhet omedvetna om vad det är som inför de kaotiska förhållandena på Jorden. De är ofta spirituellt illa utrustade för att kunna förstå implikationerna av vad de ser händer och utav nödvändighet så kommer de ge plats för dem så gör så, och som har folkets intresse i sina hjärtan. Vi vet vilka de är, och de kommer att bli skyddade för att se till att de kan ta deras plats som ledare när tillfället ges. Det betyder inte att alla personer som nu sitter vid en maktposition kommer att bytas ut eftersom en del är utav Ljuset, men oförmögna att utöva sin önskan att lyfta upp Mänskligheten. Tiden för sådana förändringar är inte långt borta, och när de väl börjar så kommer det att medföra ett helt nytt sätt på vilket ni kommer att styras. Med de andra fördelarna som ni förväntar er så kommer scenariot mycket snabbt förändras till en av positiva förväntningar, då ni till sist kommer att börja se vägen framåt. Vår slutliga närvaro och möjlighet att kunna tala med er kommer att förbereda för samarbete mellan oss, och mycket kommer att uppnås på mycket kort tid. Allt detta rör sig nu mot manifestering, och ni kan vara säkra på att den Galaktiska Federationen är fullt förbered för sin roll att förbereda er inför Upplyftningen.

Som individer så är era bidrag till förändringarna viktiga, och uppnås bäst genom att skicka ut er Kärlek och ert Ljus varhelst det behövs. Mellanöstern är ett område som sedan mycket länge har ackumulerat mycket negativitet och det behöver hjälp med att rensa upp det. Vi kan hjälpa i det avseendet, men ett massändande av Ljus från er kommer att bäst tjäna intressena av folket i den regionen. Ni förstår hur viktigt och mäktigt Ljuset är, oberoende av hur mycket vapen som läggs fram emot folket så är det inte svaret till det. Ljuset är det mest kraftfulla vapnet som ni kan agera med, och det är en outtömlig tillgång som ni kan dra på genom er själva. Ljuset kan göra sällskap med era böner eller meditationer och på så sätt ge dem makt med er kärlek. Ni är alla En, och då skall det inte finnas någon diskriminering mellan en själ och en annan då det gäller vem ni sänder det till. Kärlek är den läkande salvan som kan bota alla krämpor, och ni kan applicera det mot alla typer av liv. Jorden har varit ett svårt ställe för många djur att existera, och de förtjänar lika mycket er kärlek. Livet är evigt so i själva verket finns det ingen död, men alla levande ting drar dock nytta från att få kärlek. Snällhet och medlidande behövs mycket under denna tid, och när dessa tankar skickas ut så har de en upplyftande effekt.

Människan är av naturen en godartad Varelse, och det är bara de negativa vibrationerna vilka har introducerat de negativa dragen som har dragit ner många själar. Det finns inte längre någon anledning att fortsätta att leva på den nivån, då ni kan höja er upp med de nya energierna som är inkommande. Ni är inte offer utan villiga deltagare, och det finns all anledning att lyfta upp er själva. Tänk på vad ni säger och det sättet på vilket ni agerar, och för er bort från dömande och kritisk av en annan människa. De flesta människorna gör så gått de kan under svåra förhållanden, då sluttiderna ger en möjlighet att rensa ut karma, och har tagit på sig mycket mer än vad de normalt skulle ha gjort. I själva verket så finns det inte något som är ett lätt liv, men ni tenderar att mäta det utifrån er personliga förmögenhet, vilket kan vara en börda eller en välsignelse beroende på hur det används. Inom en nära framtid kommer ni att dela jordens tillgångar på ett rättvist sätt, och det kommer att skapa ett samhälle av lika möjligheter och eliminera klasskillnaderna som nu finns.

Mina Kära, det finns en revolution som nu äger rum i er värld och medvetandenivåerna höjs och visar er i rätt riktning. Det är det slutliga slaget i denna cykel, och ni har tagit tillfället i akt att nå det stadiet vid vilket ni kan lämna denna cykel av dualitet för evigt. När ni har lärt er de lektioner som den har att erbjuda så höjer erfarenheten som ni har uppnått er till en högre nivå. När det uppnås så blir de lägre nivåerna obekväma och de tjänar inte längre era ändamål. Under sådana förhållanden så är ni redo att lämna dualitet och föra er till en ny nivå som är mer i linje med era egna behov.

Jag är SaLuSa från Sirius, och beundrar mycket er uthållighet och beslutsamhet att vinnande ta er igenom de återstående utmaningarna som konfronterar er. Vi är med er hela vägen, och stora tider närmar sig då ni uppnår framgång.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge