Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, February 21, 2011

SaLuSa, February 21, 2011

Låt inte någon få er att förlora vägen, och var beslutsam att uppnå vad ni vet, inom er, är ert livs plan. Ert nuvarande liv är ert det mest betydelsefull som ni har inträtt i under senare tid. Ni har byggt upp mot detta liv med målsättningen att lyftas upp, och vad bättre framgång kunde ni någonsin ha med kunskap om att denna cykel kommer till ett slut. Om ni inte kan likställa er med en sådan bedrift så beakta möjligheten att ni fortfarande är i en karmisk situation och inte helt fri från lärdomar som behövs läras. Medan tiden nu blir snar kan ni dock sträva mot att vara en del av Upplyftningen, och ni kan införliva det i era liv. Var övertygade om att när ni väl uttrycker er intention att göra så kommer ni att få enorm hjälp. Att göra så kommer att ge er möjligheten att lämna de gamla sätten bakom er, och bli en fri själ obehindrad av den konstanta närvaron av de lägre energierna. Ni kommer aldrig att ångra att ni går vidare från den nuvarande dimensionen, då den inte är er sanna verklighet och långt ifrån de högre, från vilka ni kom.

Många har berättat för er om förändringarna ligger framför er och de har bara just börjat. Som ni redan har sett har de börjat manifestera i andra länder där förtryck har varit vardagsmat. Tro inte att bara för att ni bor i ett modernt samhälle så är förändringarna onödiga, då vi talar om allt som är nödvändigt för att ge tillbaka till er era rättigheter som Suveräna Varelser. Livet borde och kunde ha varit mycket, mycket bättre än vad ni har upplevt. Det har alltid funnits tillräckligt med tillgångar och resurser i världen för att alla skulle ha kunnat leva ett lyckligt liv av överflöd. Det faktum att ni inte har gjort det är därför att ni med avsikt förnekades era rättigheter och hölls ned i ett konstant tillstånd av nöd. Att beskriva ert tillstånd som slavar till etablissemanget är inte på något sätt överdrivet, förutom att många människor inte inser att de inte är fria.

Ni kommer snart att få smaka på frihet då förändringarna träder fram, men det kommer naturligtvis att kräva ert samarbete då det inte är ämnat att sätta någon över en annan. Jämlikhet, möjligheter och nivån för alla varelser kommer att höjas upp så att ni blir en nation som arbetar mot det bästa för alla. De separerande sätten som för tillfälligt används för att hålla er separerade kommer att föras bort och politik, vetenskap och religion kommer alla att föras samman. Var och en av dessa områden kommer att avlägsna det som visar vara utan en sann grund, och med ett tillåtande av fritt uttryck. Vårt kommande kommer att hjälpa i denna riktning, och vi kommer att upplysa er om var förändringarna behöver introduceras. Mycket av vad som lärs ut är ganska olämpligt för den Nya Eran som nu snabbt närmar sig. Vi låter dock er som individer följa era egna uppfattningar, då inget tryck kommer från oss utan vi sätter bara inför er det som anses vara sanningen.

Allt vad som nu händer är en del av en större plan för att höja ert Universum till en högre nivå, övervakas av den energin som ni kallar Gud, vilken utför önskningarna av den Högste Skaparen. Er lilla blåa planet är på ett sätt obetydlig på utkanten av Universum, men den innehåller dock så mycket av vikt från en spirituell synvinkel. Det har varit en mycket speciell plats där ni de Storslagna Varelserna har varit fullt skyddade från inblandning utifrån då ni nu ser det sista kapitlet av dualitet. Vi erkänner ert modiga accepterande att förlora kontakten med ert Sanna Jag, vilket är ert Högre Självt, för att uppleva de lägre vibrationerna. Ni kunde under andra förhållanden ha blivit kvar i ett tillstånd av separation under en mycket lång framtid, och förlorat ert minne av vilka ni i själva verket är. Vi hyllar er för att ha hållit er till er uppgift att resa er upp och in i Ljuset. Vi och många andra Varelser har arbetat outtröttligt för att hjälpa er att vakna upp, och vårt tålamod har belönats med er nyliga reaktion. Er framgång har betytt att era medvetandenivåer har förhöjts tillräckligt, för att övervinna de sista attackerna på er från Illuminati och deras undersåtar.

Situationen kan inte vändas då ni håller en position av upplyftning, och framgången stormar fram. De mäktiga energierna som ni sänder ut är er försäkran att de mörka Tjänarna inte har någon annat val än att ge upp sin plan. De håller envist fast och hoppas i sina sista andetag på en vändning i deras lycka, men så blir det inte. De Varelser som arbetar med oss och åt oss väntar på en signal för att utföra sina uppgifter och är redo att rusa till handling. Nu är absolut inte tidpunkten för att tappa hoppet eller att tillåta rädsla att krypa in i era liv. Höj era sikten på och mot vägen som ni ser öppna sig inför er, och ge ingen hjälp åt de mörka Tjänarna nu när de snabbt förlorar sin makt. Ingen vädergälning kommer att göras från vår sida, då rättvisa är en fråga som kommer att framträda av sig självt. Var själ som har satt sig för att uppleva dualitet är av Ljuset, och de som har fallit är lika mycket i behov av Kärleken och Ljuset som alla andra själar. Det finns alltid en väg tillbaka om önskan är att återgå till Ljuset, och det finns storslagna Varelser som arbetar från nivåer av rent Ljus som sträcker fram en hjälpande hand. Ingen vill se en själ gräva ned sig i ett bottenlöst hål, då vi Alla Är En och var själ är ämnad att till sist återvända till Källan.

Tänk på er själva först och främst som Spirituella Varelser, och se er mänskliga upplevelse som ett stort steg uppåt i er evolution. Ni kommer aldrig att upphöra att lära er även om det i Ljuset av de högre dimensionerna är med en mycket mer långsam hastighet eftersom utmaningarna inte är lika svåra och våldsamma som när ni är i dualitet. Med tiden kommer ni att komma ihåg er framgång och förknippningen till era lägre erfarenheter kommer att blekna så att bara skönhet och harmoni kommer att omgiva er. Ni är inte ämnade att bära bördan av varje erfarenhet, och absolut inte när ni har varit med de mörka Tjänarna. O ja, Mina Kära, ni har gått från en extremitet till en annan som en del av era upplevelser. Hur skulle ni annars ha växt och fört er bortom dualitet, om ni inte förstod det.

Jag är SaLuSa från Sirius och steg för steg så har vi gett er sanningen om er tid på Jorden, vikten av att förstå Moder Jord, och hur ni kan se till att ni förgörs från de lägre vibrationerna. Vi från den Galaktiska Federationen har följt era framsteg sedan urminnes tider, och er framgång är också vår. Vi hälsar er väl kommet tillbaka hem efter en seger över mörkret som har varit ett stort äventyr för oss alla.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge