Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 16 januari 2015

Mike Quinsey - SaLuSa 16 januari 2015

Det har tagit lång tid för att nå denna punkt i er evolution, men vi ser en ny energi som stiger och tar fäste på Jorden och den för in både fred och en villighet till samarbete. Efter åratal av krig och konfrontationer så väcker nu de nya energierna folk till en fredlig strävan att på olika sätt få till stånd en harmonisk samexistens mellan alla människor. Nu när man hotar med krig finns det fortfarande de som svarar an på det, men samtidigt är det många, många fler som kommer fram med fredliga lösningar.

Var säkra på att vi kommer att göra vad vi kan för att påverka och hjälpa dem som söker fred och ett totalt slut på krigen och så finna en fredlig lösning. Rösterna hos dem som är trötta på döden och slöseriet med Jordens resurser genom aggressivt beteende vinner makt och inflytande som kommer att leda vägen mot fredligt samarbete och statsmannaskick. Det kommer att ta tid att övertyga vissa människor att krig endast gynnar de få som har investerat mycket i det. Emellertid kommer tiden att framtvinga många sanningar och avslöja vilka människor som är förmånstagarna i detta.

Å ena sidan angrips ni genom en liten minoritets handlingar som utöver terror mot er, medan å andra sidan de som kämpar för fred arbetar mycket hårt för att förverkliga detta. Naturligtvis finns karma iblandad i allt detta och det gör det svårt för er att fullt förstå vad som sker. Vår närvaro säkerställer att det inte urartar, men som ni måste ha insett sedan en tid tillbaka så måste de gamla energierna tas bort på ett eller annat sätt.

Som ni också säkert har insett vid det här laget så är rädsla er största fiende och matar dem som ni känner som de Mörka tjänarna. De trivs när de kan orsaka rädslor och utan dem skulle de tappa den kraft som de använder för att blockera Ljuset. Deras tid är nästan ute och det är därför vi hela tiden påminner er om behovet av att hålla era vibrationer så högt som möjligt. Detta förnekar dem varenda möjlighet att fylla på det bränsle de så väl behöver.

Förändringarna pågår runt omkring er, och inte minst gäller detta Moder Jord. Hon förbereder sig för ett stort upplyftande i sina vibrationer och omfattande förändringar, som redan blivit helt uppenbara för de människor som studerar sådant. Var inte rädda för resultatet som, till skillnad från förr i tiden när stora översvämningar, bränder eller andra katastrofer har inträffat, ni nu upplever som en fridfull förflyttning till den Nya Tidsåldern.

Den andliga hierarkins intention har hela tiden varit att försäkra att ni avslutar den gamla tidsåldern med framgång. Och det är i stort sett tack vare er motståndskraft och förmåga till återhämtning, samt er fasta avsikt att komma igenom den här perioden med högt huvud, som fått er hit.

Ni har naturligtvis tagit emot all hjälp ni kunnat få, och många själar från de högre dimensionerna hat deltagit i detta. När ni tänker på hur mycket stöd ni har fått så får ni en uppfattning om hur viktig er evolution anses vara. Ändå kommer ni att få svårt att verkligen förstå er framgång eftersom den har nått mycket längre än vad ni kan föreställa er.

Dina nära och kära tittar på och är medvetna om hur bra du sköter dig och det kommer att bli ett stort firande och fest när din tid är ute på Jorden och du får möta dem igen. Självklart följer de dina framsteg med intresse. Så, mina kära, tänk på att det inte bara är er familj och era vänner som är medvetna om era framgångar, de försöker även ofta imponera på er med sina meddelanden och tröstar er när ni är bekymrade.

Om du inte redan är medveten om det så blir du överraskad när dina kära både pigga och friska, oavsett deras tillstånd när de gick över. Dessutom är de mycket medvetna och lika alerta som de var när de var mycket yngre. Det är så mycket att se fram emot att det inte finns någon anledning att oroa sig för dem som gått före er. Ingen uppfattas som överlägsen någon annan själ och välstånd och rikedomar är ingen faktor alls för pengar har ingen plats när alla behov tillgodoses med tankens kraft.

Det kan också vara lite upplyftande att veta att även spädbarn som har passerat över växer upp ganska snabbt i den andliga världen, och de flesta kommer att möta er som vuxna. Tankens kraft på Jorden är effektiv men fungerar sällan så snabbt som den gör i de högre vibrationerna.

Om inte era framsteg hade störts hade er evolution avancerat mycket snabbare och istället har ni förnekats en sådan möjlighet. När ni nu kan dra fördel av framstegen som förnekats er, och funnits till enbart för Illuminaterna, så kommer ni snabbt att ta igen förlorad tid. Som vi tidigare har nämnt kommer de mest spektakulära förändringarna att ske när ni får dra fördel av den fria energin. Era vetenskapsmän känner redan många användningsområden för den och både maskiner och inventarier har redan konstruerats och framgångsrikt testats. Framtiden väntar på er och många överraskningar som alla kommer att förbättra er livskvalitet.

Så när ni banar er väg genom de sista av de Mörkas upptåg, vet då att i verkligheten har ni inte så lång tid att vänta innan underbara förändringar börjar hända. Utan tvivel tycker ni att det skulle vara en lättnad att kunna leva i fred och harmoni i ett samhälle som är baserat på kärlek och delande. Det kommer, men först måste de Mörkas maktbaser och förstörelsevapen inaktiveras och avlägsnas.

Många framsteg har hållits hemliga för er och nya teknologier är dolda från era ögon. Till exempel finns det underjordiska färdsätt där hastigheten når upp till 700 miles/timman (1120 km/timman), och de täcker redan ett stort område av jordklotet. Detta avancerade sätt att färdas på kommer så småningom att gynna er alla, och framtiden har så många överraskningar att ni just nu bara kan drömma om dem.

Vi kommer att se till att när tiden är den rätta ni blir medvetna om de nya teknologierna och då blir de introducerade för er. Ni kommer att inse att det finns de som skulle vilja hålla dem för sig själva och vi måste först ta bort dem för att förhindra störningar i era framsteg. Alla dessa saker kommer att ta tid men ni är åtminstone nu medvetna om vad som väntar er i en nära framtid.

Jag är SaLuSa från Sirius och så glad över att tiden har kommit för att släppa information om vad framtiden har i sitt sköte. Håll er starka i tron och vet att vi är med er. Jag lämnar er nu med vår kärlek och våra välsignelser.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge