Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, December 20, 2010

SaLuSa, December 20, 2010

Vi är glada för er alla då den festliga yran växer runt er. Det för till er ett välbehövt avbrott från stringensen och kraven från det alldagliga livet. Det bevisar att om ni så önskar kan ni skapa en energi runt omkring er som är opåverkad utav de lägre vibrationerna. Det skulle vara så härligt om ni kunde behålla denna högre nivå långt in i det Nya Året. Vi vet dock att våra meddelanden och andra liknande inte når alla, och då förändringarna utvecklar sig så är många rädda inför framtiden. Det är här ni som informerade Ljusarbetare kan hjälpa andra, om inte på något annat sätt än att se till att de förstår att det bara är ett tillfälligt tillstånd. Slutresultatet kommer att lyfta er hela civilisation upp till högre nivåer som inte tidigare har upplevts.

De gamla sätten är inte längre lämpliga för stigande själar som har valt vägen mot Upplyftningen. Ni har mer eller mindre lärt er alla lärdomar som ni kom för att uppleva. NI kan därför tillämpa er själva på att göra ett nödvändigt avbrott med allt som är associerat med dualitet. För er fullt in i den fokuseringspunkten och genom att centrera er själva så blir ni mindre förhindrade och distraherade från vad som pågår runt omkring er. Låt bara händelserna finna sin egen nivå och ge våra allierade en möjlighet att inta plats. Ett antal slutresultat närmar sig nu, och avslöjandena ser fortfarande ut som om de blir de första att manifesteras.

Den allmänna atmosfären är nu en där det har blivit vanligt att finna artiklar och meddelanden om oss. Vi ses inte längre som främlingar, utan som era Rymdvänner och det har varit ett av våra mål under en längre tid. Vi har blivit tvungna att övervinna förutfattade uppfattningar och avsiktlig felinformation om oss, och förvirring då det gäller de Grås aktiviteter, vilka inte är medlemmar av den Galaktiska Federationen. Vi har viss sympati för dem då det gäller belägenheten av deras civilisation som var i farozonen att dö ut. I deras desperation har de dock format avtal som inte är i bästa intresse för er utveckling. På Jorden så innebar inte intelligens eller förståelse av avancerad teknologi nödvändigtvis att det används för rätta tillämpningar. Girighetens makt har varit dominerande på Jorden och det är bara genom inblandning från Gudomliga Varelser som ni har räddats från total förstörelse.

Då ni tidvis har känt er försummade och lämnade att klara er på egen hand så skulle ni bli enormt förvånade om ni verkligen visste hur Ljusets krafter har nära följt er genom dualiteten. De har kommit från många olika nivåer och också från avancerade civilisationer såsom vår, vilka har kommit närmare er än de flesta. På ett personligt plan har ni dessutom alltid haft era Guider och skyddsänglar närvarande, och då det har varit nödvändigt så har de skyddat er genom varje liv. Kalla på dem om ni behöver hjälp och var säkra på att de kommer att höra er. Hjälp kommer ofta på oväntade sätt så kräv inte hjälp på ett visst specifikt sätt över ett annat, utan lämna alla möjligheter öppna. Kom också ihåg att tid inte är ett problem bortom Jorden, så gensvar kan inträffa när som helst och när de gör så blir det rätt för vilka behov ni än har.

Det sista ordet i alla era aktiviteter och erfarenheter handlar om vad ni nu planerade att göra. Även de så kallade negativa lär sig erfarenheter som ni kom överens om innan ni inkarnerade. Det är därför som vi på en annan nivå som berör er civilisation inte kommer att blanda oss i såvida vi inte ges ett gudomligt tillstånd. Ni kanske därför förstår varför vi ibland måste stå tillbaka och tillåta att era skapelser för löpa ut. Vad skulle i själva verket vara meningen med det om ni inte såg den fulla effekten av era önskningar och intentioner. Det slutliga upphörandet av cykeln av dualitet kommer att bli slutet av en tidsepok med många slag mellan mörkret och Ljusets krafter. Ni har dock undermedvetet varit medvetna om att oberoende av hur lågt vibrationerna föll så skulle ni bli segerrika. Nu kommer ni uppleva hur de sista dagarna mycket snabbt öppnar er upp till Ljuset.

Var fortfarande på er vakt då de sista aktiviteterna från de mörka Tjänarna spelas ut, och som vi så ofta ber er, bli inte rädda. Hela tiden när ni håller Ljuset oberoende om ni inser det eller ej så transmuterar ni de lägre energierna överallt där ni går. När tusen efter tusen personer gör så är effekten så mycket högre och bara detta är ett sätt att tjäna Ljuset. NI kan alla spela en roll och tro oss att varje bidrag är lika värdefullt som ett annat. Ni kanske är individer med ert eget sinne, men ni är i vilket fall som helst en viktig del av helheten och vad ni gör påverkar alla andra. Hur fort ni går framåt är därför bestämt av er själva.

Det kan inte förnekas att de hårda tiderna fortfarande kommer att äga rum, eftersom ni inte på något annat sätt kan uppleva nedgången och fallet i er civilisation. Er belöning genom att vara här och uppleva det är att ni också kommer att vara en del av förändringarna genom att tjäna era medresenärer. En dag kommer ni att se tillbaka och känna er så privilegierade att ha varit en del av det. Vid det laget kommer ni att ha glömt bort de svåra tiderna och utmaningar ni har ställts inför. Det kommer då under rubriken ”erfarenhet” och ni kommer att ha höjts till en hög medvetande nivå som ett resultat av det. Det är därför som många andra själar gladeligen skulle ha förenat sig med er, men de var inte redo för en sådan tuff utmaning. Ni är speciella, oberoende av om ni tror på det eller ej, och snart kommer ni att återvända till de nivåerna som är era verkliga hem. Börjar ni nu förstå hur magnifikt Ljuset är som genomtränger Allt Som Är, och Kärleken som Skaparen har uttryckt i allt som har skapats för era upplevelser. Era sinnen med begränsningar skulle förståeligt ha svårigheter med en total uppfattning, men då ni växer in i Ljuset så kommer det att expandera.

Jag är SaLuSa och jag kan säga er Mina Kära, att vi liksom ni börjar bli uppspända då sluttiderna kommer mycket snabbt. Se hur tiden har tagit fart, och ni har bara att betänka hur åren har gått snabbare än någonsin sedan Sekelskiftet. Men om det inte hade varit för ert expanderande medvetande skulle ni kanske inte ha upplevt det på detta sätt. De är alla tecken på att dramatiska förändringar äger rum, och ingen är större än de som händer på grund av er Sol. Den skickar i ökande utsträckning allt mer energi till er än någonsin, och det hjälper er att expandera era medvetandenivåer. Vi är Alla En och delar vår kärlek med er alla.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge