Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, November 19, 2010

SaLuSa, November 19, 2010

På jorden så sprider sig sensationella nyheter snabbt, och sanningen om roboten som sköts ned är inget undantag. En modig själ, Colleen Thomas, har tillåtit en intervju för att ge Plejadernas version av händelsen. Jag ber Michael att låta er veta vilken länken är och han lägger in det vi slutet av meddelandet. Sådana nyheter är ett tecken på vilka tider det är, det indikerar att folk inte längre är rädda för auktoriteter och ämnar sprida sanningen runt omkring. Det blir bara genom delande av sådan information som det verkliga ändamålet bakom handlingar som har gjorts i ert namn kommer att avslöjas. Under alltför lång tid har ni ljugits till och behandlats som objekt för Illuminati att använda sig av i deras plan för slutligt förslavande.

Många människor har i själva verket antytt att de är redo att stöda ansträngningar som liknar vad Steven Greer gör. Han har samlat ihop hundratals vittnesmål som kommer att bekräfta sanningen om avslöjanden, vilket väntar på officiellt tillstånd att erkänna vår närvaro. Det blir bara starten på en lång serie av avslöjanden som kommer att gå tillbaka i tiden mycket längre än ni förmodligen kan tänka er. Stämningen på Jorden ändrar sig snabbt och folket mobiliserar sig själva, för att sätta press där det behövs för att få ut sanningen från nedtystandet. De accepterar inte längre blint vad som Regeringen säger och har länge ifrågasatt deras uttalanden. Med den ökande nivån av medvetande så kommer denna rörelse mot att lära sig sanningen att sprida sig. För närvarande är webben er ända källa av pålitlig information, men var vaksamma inför de som av olika anledningar skickar ut allt annat än sanningen. Om ni tvekar så lita på er intuition och kontrollera fakta genom att jämföra det med sajter som ni litar på.

Vad som händer för er snabbt mot den första verkliga förändringen som helt kommer att överraska de flesta människor. Det finns dock tillräckligt med vakna människor för att hjälpa dem att komma in till en förståelse av anledningarna bakom en sådan händelse. Den viktigaste anledningen är naturligtvis det slutgiltiga upphörandet av denna cykel och till sist Upplyftningen. Under de månader som leder fram till Upplyftningen kommer mycket tid att läggas ned på sättet på vilket folk kan förbereda sig för den. Det är i stort sett ett behov av att veta hur man kan centrerar sig själv, och expandera medvetandet till en punkt där de lägre vibrationerna inte längre kan påverka er. Upplyftningen är ett naturligt resultat av kulmineringen av de mäktiga energierna som för den in.

Det är lätt för oss att be er att vara lugna när Moder Jord blir mer aktiv, men det är väsentligt om ni skall kunna undvika att uppleva rädsla. Rädsla sänker snabbt er vibrationsnivå och om det pågår en tid blir ni benägna att bli sjuka. Det attraherar också till er just de saker som införde rädslan till att börja med. Lagen om Attraherande har inget sätt att avgöra om vad som ni tänker mycket på kan ses som önskvärt eller ej. Vad ni fokuserar er på är vad ni för till er själva och det är basen för själv helande. Det är möjligt att tänka er själva hälsosamma genom att ta en sådan positiv attityd. Långt i framtiden kommer ni att bli mäktiga skapare och till och med medskapare med Gud. Det kan förefalla att vara mycket långt borta med tanke på var ni nu är, men sådana krafter utvecklas redan nu.

De flesta av er, då ni har varit inbäddade i de lägre vibrationerna under en alltför lång tid, har i själva verket glömt bort er sanna potential. Att öppna sina sinnen till det är del av uppvakningsprocessen, och det kommer att pågå tills ni är fullt medvetna Varelser. Under en så lång tid har ni med avsikt hållits ned och har haft föga insikt om den stora Varelse ni i verkligheten är. Allt detta förändras nu och ni börjar förstå koncept som inte allt för länge sedan skulle ha förvånat er ytterst. Om ni kan identifiera med denna beskrivning så upplever ni i allra högsta grad en utvidgning av medvetande. Telepati kommer också att börja växa och ni kommer att inse det, när ni vet vad folk tänker och ni ”hör” deras tankar. Ni kan utveckla det genom att rikta era tankar mot en annan person, och ni kommer att bli förvånade när ni ser att det fungerar. Med tiden kommer det att bli det normala sättet för kommunikation, vilket är vad vi från den Galaktiska Federationen använder.

Ni kommer att finna att i ert drömtillstånd träffar ni andra själar som också har lämnat kroppen, men vad som är viktigt är att ni tar ett vaket minne med er tillbaka. En del av er kommer också att tillåtas att besöka oss, och det kommer med största sannolikhet bli därför att ni har en förbindelse med vår civilisation. Många av er på Jorden speciellt vid denna tid representerar er verkliga familj, som till exempel Colleen Thomas och Plejaderna som vi nämnde tidigare i detta meddelande. Ni kommer att vid en viss punkt få reda på era förbindelser med oss, och ni kanske kommer att finna att ni har arrangerat att återvända till er hemplanet när denna cykel har tagit slut. Ni kommer ut ur ert drömliknande tillstånd, vilket har pådyvlats er, och in i en orealistisk position av att tro på illusionen som ni har levt. Det är en av anledningarna till varför det betonas att få ut sanningen till allmänheten.

Mina Kära, så mycket händer att era huvuden kanske går runt, vilket är varför vi så ofta betonar behovet att förbli centrerade. Att gå med strömmen är ett gott råd, men använd er med fördel av att ni vet vad som är planerat för att förbli jordade och lugna. En dag kommer ni att se tillbaka på dessa dagar och när ni ser det stora perspektivet inser ni hur privilegierade ni var att vara närvarande för att uppleva övergången till de högre dimensionerna. Det är en stor händelse och av en så enorm betydelse till allt liv i Universum, och det kommer att löpa som planerat och representerar en fantastisk förändring som bara kunde hända under Skaparens befäl. Lilla Jorden blir därför en mycket viktig kugge i en mycket stor maskin, och det är därför som den får så mycket uppmärksamhet. Besökare till ert solsystem måste hålla sig på avstånd, men många, många civilisationer till och med från andra Universum vill vara närvarande för att observera Upplyftningen. Det ger er en idé om vilken stor händelse som håller på att spelas ut, och det kan inte påverkas av något som händer på Jorden. Potentialen för en sådan nivå av inblandning är nu inte längre möjlig, och vi är här för att se till att framgången är garanterad.

Jag är SaLuSa från Sirius, och så glad över era framsteg mot den verkliga början på Upplyftningen. Det startade naturligtvis för länge sedan, men det är bara sedan 30 år tillbaka som det verkligen har accelererat.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

Länk med Colleen Thomas:

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge