Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, October 18, 2010

SaLuSa, October 18, 2010

Mina Kära, ni ser hur det mäktiga kapitalistiska imperiet nu faller samman framför ögonen på er, vilket har styrt er värld under många år. Från de tidiga dagarna när Konstitutionen trädde i kraft har det gradvis tagit bort era rättigheter tills att idag så är ni nästan under total kontroll av Illuminati. De har nått en punkt i deras planer för världslig kontroll då de nu är oförmögna att vidmakthålla deras auktoritet och den bryter nu samman. Dessa tider kommer att bli förtryckande och kaotiska, innan planen för er framtid avslöjas och installeras. Ni kan vara säkra på att slutresultatet redan är beslutat, och följer planen för ert upplyftande. Som alltid, försök att se bortom de omedelbara händelserna och vet att de inte pågår värst länge.

Våra allierade är informerade och redo att ta över kontrollen på många sätt. Det kommer inte enbart att leda till ert ”räddande”, utan också en förändring i er inriktning som kommer att sätta er med fasthet på vägen mot Upplyftning. Röran och de sista resterna av det gamla kommer gradvis att svepas bort, och ni kommer att lära er mer om er Rymdfamilj och hur ni är förbundna till dem. Tillsammans kommer ni att avancera mycket snabbare än vad ni annars skulle ha gjort, och livet kommer att bli en glädje och ett nöje då Kärlek och Ljus för in många förändringar. Försök att undvika att materiella problem dominerar er, då svaret är känt och de kommer att lösas så småningom. En stor del av de första förändringarna är till för att sätta de rätta personerna på en plats av auktoritet. Detta är en hög prioritet när det gäller politik, och helt klart så går det fortare när de i ledande positioner arbetar för folkets bästa.

Den gömda sanningen angående väsentliga frågor för er kommer nu fram, och det finns så mycket mer som måste bli allmän kunskap. Det är väsentligt att ni förstår hur ni har blivit missledda sedan urminnes tider, för då kommer ni att acceptera utsträckningen av förändringarna som kommer att föra in många nya idéer i era liv. Ni vill absolut inte gå tillbaka till de gamla sätten, och det kommer inte att lämna ett vakuum då de nya programmen kommer att involvera ett stort steg framåt. Det kommer mer än kompensera er för allt som ni har förlorat i processen, och ni kommer att bli mycket tillfredsställda med resultatet. När vi väl öppet kan arbeta tillsammans kommer de nya teknologierna att påskynda förändringarna, och de kommer att vara fokuserade på att ge er ett lyckligt och bekvämt liv. Med tiden kommer det ytterligare förändringar som kommer att lyfta upp er än mer, då ni träder in i de högre dimensionerna. Då blir livet mer lycksaligt och fridfullt, med skönhet och harmoni runt omkring er. Vid den tiden kommer ni också att ha blivit Galaktiska Varelser, med avsevärda förmågor att skapa såsom ni önskar er.

Individuellt så har ni karma att klara ut, och det som kommer upp blir allt som ni inte kan föra med er in i de högre vibrationerna. Ibland blir det bara riktningen som era tankar går i, betingade av de lägre vibrationerna som har hållit sig fast vid er. Det är helt enkelt bara en lektion i att hålla er fokus på allt som är av Ljuset, och föra er ut ur tankesätt som inte längre är i ert bästa intresse. Mycket få bland er har inte ibland mörka tankar, även om ni inte ger dem energin att manifestera i era liv. Tänk på allt som är sunt och vackert, och för bort allt annat med er kärlek så att de inte kommer tillbaka.

Ni alla förändras oberoende om ni är medvetna om det, och ett antal av er har symptom av obalans som ett resultat av det. Att känna sig avig och letargisk är tecken på sådant, och de försvinner snart. Vad ni behöver är vila så att ni inte överbelastar er själva, och tillräckligt med sömn är högst väsentligt. Era fysiska kroppar förändras och processen accelererar, men när ni väl har funnit er i era förändringar kommer de att visa sig högst fördelaktiga. Ni kommer att känna er förnyade och mycket mer energetiska än tidigare, och ni kommer att ha en fot i de högre dimensionerna. Ni är själv läkande och fysiska problem kommer gradvis att försvinna, och ni kommer att åtnjuta god hälsa. Till slut kommer er kropp att vara bortom de krämpor och problem som ni nu upplever.

Folk börjar bli mer aktiva då deras medvetande har öppnats upp till de högre energierna som når er från den yttre rymden. Resultatet blir att ni börjar inse att ni har makten att kräva era rättigheter, och det driver er nuvarande regering till att föra in förändringar. Det kommer förmodligen inte långt förrän efter avslöjandena, då vår hjälp kommer att se till att ni är korrekt representerade. Mörkret envisas fortfarande med att orsaka rädsla och de förlitar sig mycket på möjligheten att skapa terroristattacker, och det är de som ligger bakom de flesta incidenterna. Vi kommer dock inte att tolerera ytterligare en större sådan, och de som är involverade kommer att finna att det hela blir till intet. Vi vill att ni känner er tillräckligt starka för att motstå all taktik baserad på rädsla, så att ni inte ger dem någon makt över er. Sprid Ljuset var helst som ni kan, och om ni identifierar områden som saknar Ljus så skicka ert dit. När många utav er gör så blir det en förvånansvärd kraft som genereras vilken transmuterar de mörka energierna.

Vi från den Galaktiska Federationen observerar noggrant aktiviteter på Jorden, då Moder Jord behöver fullfölja hennes eget reningsprogram. Hon är mycket lik er i det att hon också behöver kasta av sig det som inte kan gå igenom till de högre dimensionerna. Fokusera er dock inte på de värsta scenarierna, annars så kan ni bli ett medel för att det inträffar. Alla förändringar kommer att hända med så lite skada till er som är möjligt, och vi kan varna er för var de större farorna finns. Vi kommer att arbeta bakom kulisserna för att lindra av dem då detta är tillåtet. Det finns mindre förändringar som sker på Jordens yta hela tiden, och dessa är ganska naturliga och utgör vanligtvis ringa fara.

Jag är SaLuSa från Sirius, vilket många besökare till Jorden har varit i det förgångna. Er historia innehåller många berättelser om sådana besök, vilka nu accepteras som verkliga händelser. Det är ofta bara beskrivningen som har förhindrat er från att inse sådana fakta, då det var svårt för forntida människor att beskriva det för vilket inga ord fanns. Vi har ofta nämnt att vi har besökt er under tusentals år, och det var planerat som en del av ert uppvaknande till andra former av liv. Vi har också hjälpt er utveckling på vägen genom att vidarebefordra användbar information, för att öka er förståelse av medicin och sätt att överleva. Nu är ni långt bortom dessa tidiga stadier och vi kommer för att ge er fördelarna med avancerade teknologier.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge