Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 22 april 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 22 april 2016

Mike Quinsey

Mina kära, ni hanterar den nuvarande situationen på Jorden med sunt förnuft genom att hålla siktet på Uppstigningen. Den kommer närmare för varje dag som går, men det är fortfarande mycket arbete att göra innan den blir er verklighet. I denna avslutande period kommer det att finnas mycket att göra då du kan hjälpa dem som befinner sig i förgrunden av förändringarna. De Mörkas hantlangare har ännu tillräckligt med makt att hålla er från att lära er hela sanningen, men den kommer att komma ut oavsett deras handlingar.

Nu är tiden inne för dig att hantera din egen utveckling, snarare än att ledas av andra genom att ta in all information som skickas till dig och som baseras på om den ”känns rätt”. Eftersom du redan är väl inne på ljusets väg så bör du ha tillräckliga kunskaper för att se vad som ligger framför dig. Under några år nu har Ljusvarelser gjort det möjligt för dig att fortsätta växa och har riktat in dig på Ljusets Väg. Det är dock dags nu att glömma de traditionella vägar som har krävt strikt lydnad av dem. Du har vuxit ur dem och är nu tillräckligt avancerad för att kunna bestämma din egen väg.

Enorma förändringar närmar sig nu snabbt som kommer att säga er, bortom allt tvivel, att den Nya Tidsåldern har anlänt. Ert Internet är fortfarande det närmaste ni kan komma sanningen, men även den är föremål för falsk information ibland. Så snart ni har identifierat pålitliga källor kommer ni att ha information genom vilken ni kan bestämma er för dem som säkert kan användas för att inhämta sann information. Det är alltid intuitionen som är den bästa guiden om man tvivlar, men var alltid förberedd på att ändra er om det tar er till en högre nivå.

De flesta av er måste redan vara medvetna om att alla former av religiösa lärdomar är föremål för översyn, såsom nuvarande budskap från ärkeänglar och andra högre källor har angett. De etablerade religionerna skall behandlas med noggrann granskning för inte en enda av dem kan göra anspråk på sanningen. När det gäller vissa viktiga frågor saknas tyvärr mycket, men en avancerad själ bör kunna avgöra vilka de är.

Vid denna tid av stora förändringar blir även de ortodoxa religionerna reviderade, men vissa själar är starkt beroende av dem och kommer att tvingas hitta sin egen väg till sanningen. Böner är fortfarande kraftfulla och viktiga men de måste komma från hjärtat. De som upprepat används tenderar att sakna verklig känsla av Kärlek och Ljus. Låt ert eget liv bli en bön inom er själva när ni lever med ovillkorlig kärlek. Det är det yttersta målet för alla som förbereder sig för att göra sin Uppstigning.

Under dina resor på Jorden har du gått igenom många upplevelser på många olika nivåer, och nu är du en ”erfaren resande”, redo att kliva upp till nästa nivå. Varje gång du gör det blir ditt liv så mycket lättare och njutbart, för du är inte längre i närvaron av de Mörkas tjänare som skulle göra sitt bästa för att trycka ner dig. Den tiden närmar sig nu, och den är värd varenda bit av ansträngning du har lagt ner i den.

Du förväntas inte bli en fattiglapp eller leva i trasor för att bevisa att du accepterar Gud, och du har rätt att njuta av livet och dela Jordens frikostighet. Alltför länge har ni lidit av brist, men den tiden kommer snart att passera även om villkoren ännu finns kvar i vissa länder. Sanningen är att Jorden har tillräckligt för alla att njuta av ett lyckligt och givande liv, men för många ser det kanske inte ut så nu, men inom en mycket nära framtid skall det snabbt bli så.

Moder Jord har påbjudit rensningen och reningen av planeten eftersom hon inte längre kan hålla tillbaka det, och hon kommer att ge signaler för vad som komma skall. En del själar som önskar lämna Jorden kommer att gripa den möjligheten då de inte är redo att stanna kvar här och ta del i Uppstigningen. Kom ihåg at döden bara är en överföring från en nivå till en annan, för i verkligheten finns inte något sådant som ”död”, som vissa själar anser vara ett permanent tillstånd. Livet är evigt och död är inte en så skrämmande upplevelse som en del tror. När själen lämnar den fysiska kroppen glider den lätt ut ur den och flyttar sedan till det som kallas Sommarlandet. Där kommer den att se över sitt liv och sedan gå vidare till en lämplig nivå som bestäms av själens vibrationer.

Ni är så nära till att få lära er om förberedelserna angående förändringarna som är förestående. Mycket arbete har lagts ner och fortsätter ännu, och det är bara väldigheten i utmaningen som innebör samarbete med så många andra människor som tar tid att nå sin fullbordan. Ingenting kommer att stoppa det planerade resultatet, men, som ni redan har märkt, allt är inte så enkelt som ni kanske tror.

Det finns tillräckligt med väktare på plats för att säkerställa att det inte finns några större fördröjningar och de större utmaningarna har redan tagits om hand. Så ni kan vara säkra på att påbörjandet av avslöjandena kommer att fortsätta inom en mycket snar framtid. Många medlemmar i er familj och era vänner väntar med kärlek i sina hjärtan på att få möta er. Saker och ting som nu spelas ut på Jorden krävs av karmiska skäl, men de kan föras fram till ett stopp när som helst nu av de högre makterna av Kärlek och Ljus som kontrollerar ert öde. Stora Varelser har alltid följt era framsteg och riktat era upplevelser för att säkerställa en stadig framgång när det gäller er utveckling.

Det har funnits perioder när energier av Ljus har varit den dominerande kraften, men i den cykel som ni just har avslutat har de Mörka tillåtits att testa er. Resultatet var inte självklart, men ni som är av Ljuset har övervunnit de lägre energierna och hållit er till de högre ljusfrekvenserna. Ni gratuleras för att ha gjort detta trots stora utmaningar som alltid dyker upp. Du kunde ha tyckt att nu är det ”game over” och att alla aktörer nu kan återgå till normala aktiviteter. Ändå är det inte riktigt så enkelt, men samtidigt ges stor förståelse till rollen som varje själs har spelat, vissa åtgärder kräver karmiska lösningar. Var dock säkra på att inga själar blir straffade utan istället ges all hjälp för att helt återvända till Ljuset.

Många tycker att det är svårt att förstå hur era erfarenheter inte anses vara av er egen verklighet. Naturligtvis är de helt verkliga vid den tiden de sker men relaterar inte till den högre nivån som ni kommer från för att uppleva livet i den solida materien. Ni har skapat er egen verklighet under många hundratals liv och fastän du alltid har blivit guidad har det slutliga beslutet alltid varit ditt eget. De tuffaste problemen du har stått inför är att acceptera att ni Alla är Ett, och under eoner av tid har ni tävlat med varandra för dominans till den grad att ni förstört dem ni ansett vara annorlunda. Nu vet ni att ni alla är Ett, skillnaden kan åsidosättas och det finns inget skäl till varför ni inte skulle kunna ha lyckliga framgångar tillsammans. Uppenbarligen behöver det bli ett delande av alla Jordens gåvor, och detta kommer att följa i sinom tid.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge