Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 6 maj 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 6 maj 2016

Mike Quinsey

När de negativa krafterna nu drar sig tillbaka och positiva åtgärder fortsätter att byggas upp, så kommer detta att leda till uppfyllandet av de löften ni fått. Stora framsteg sker och det kommer inte att bli något stopp av fördelarna för mänskligheten. Ni har länge varit medvetna om de uppgifter som för närvarande måste göras och snart får ni detaljer om de framsteg som gjorts. Om man tar en generell överblick över vad som händer är det klart att de Mörka är i reträtt och har förlorat sin makt att diktera vägen för framtiden.

Omvärderingen av valutorna har redan kommit långt och inblandning i detta skulle bara orsaka mindre problem. Den är nyckeln till stora förändringar på Jorden som kommer att påskynda de återstående förändringarna som är långt framskridna. Nu återstår bara att fortsätta med att förhindra de Mörka från att trappa upp sina avsikter att ta över Jorden, och de försiktighetsåtgärder som vidtagits har varit mycket framgångsrika.

Var så säkra på att Ljuskrafterna backas upp av mäktiga allierade som kommer att säkerställa att förändringarna sker med stor hastighet. Vid varje steg har försiktighet vidtagits för att försäkra att de går framåt utan störning. Ni är nu närmare till att uppleva fördelarna som väntar er än ni varit sedan den nya cykeln började. Fördelarna kommer att lyfta er in i en tidsålder med massor av de löften vi gett er om en fridfull tillvaro, fria från uppmärksamhet från de som stannat kvar i mörkret.

När ni tittar tillbaka kommer ni att inse att era erfarenheter genom många liv i de lägre vibrationerna har hjälpt er att utvecklas mycket snabbare. Fördelarna med er uthållighet och lojalitet till Ljuset kommer att belönas till en grad som ni för närvarande inte kan förstå till fullo. Er framtid kan beskrivas som ”Himlen på Jorden” och blir en underbar tid för full njutning utan någon risk för att denna fridfulla tillvaro skall avbrytas.

Under tiden bör du stadigt ställa in siktet på ditt högsta uttryck av Ljuset och leva i enlighet med dessa höga vibrationer. På det sättet förbereder du dig själv för dina erfarenheter i de högre vibrationerna som väntar på dig. Många grupper som arbetar för Ljuset fortsätter att vägleda dig och håller de Mörka borta och hindrar deras inblandning. Sakta med säkert rör ni er in till de högre nivåerna av existensen där bara Ljuset finns. Det är där ert öde finns och en försäkran om att du kommer att bli en komplett Ljusvarelse.

Den nivå du lämnar bär föga likhet med din sanna verklighet, men den har tjänat sitt syfte genom att testa dig till gränsen och på så sätt stärkt och förbättrat din förmåga att stå stark inför alla utmaningar. Du visste vad som skulle komma när du droppade ner genom de olika nivåerna, men också då fann du det tufft att hålla fast vid ditt Ljus. Du är dock att gratulera till att ha kommit igenom några svåra tester och du kan hålla ditt huvud högt som ett resultat.

Din kropp åldras snabbt på Jorden och när du går in i ålderdomen brukar den åtföljas av sjukdom och diverse andra problem. Men i de högre vibrationerna, när du behöver använda en kropp, är den inte benägen att förändras och dess kondition förblir konstant. Det gör det möjligt för en själ att ställa undan den efter användande och återvända till den när den behövs igen. Du vet redan att du inte åldras så som du är van vid nu, och du lider absolut inte av några sjukdomar. Detta gäller även för andra livsformer och du kan t ex också inkludera alla levande växter.

Detta är en del av skönheten i att leva i de högre vibrationerna där du inte kan undgå att notera hur allting är så levande och nytt och permanent bibehåller detta tillstånd. Ljuset tränger igenom allting runt om dig och lyfter ständigt fram skönheten i allt du ser. Den fridfulla omgivningen störs inte av de otrevliga, skrovliga ljuden ni har på Jorden utan istället fylls luften av ett behagligt ljud.

Det är dags att leva i Nuet och lämna det förflutna där det hör hemma, men först rensa upp alla oavslutade affärer och förlåta dem som kanske har kränkt dig. Hämnd finns bara i tankarna hos dem som inte inser att allt är en del av en helhet och för alltid sammanlänkat. I varje fall måste varje själ sona och redogöra för ”synder” mot varandra och varje liv är planerat så att man kan ”sudda ut griffeltavlan”. Dina guider är medvetna om dina behov och kommer att göra allt de kan för att hålla dig på vägen som leder till fullbordan.

Följ din intuition när det gäller sådana saker och kom ihåg att inget viktigt eller betydelsefullt i ditt liv sker av en slump. Även där du har förbindelser med människor, i din familj eller i relationer utanför den, så är de en del av din livsplan och bör ses som mycket viktiga för din utveckling. Ni är alla i den ”sista chansen” och om ni ignorerar hjälpen som ges så kanske ni inte kan övervinna de utmaningar som är en nödvändig del av dina erfarenheter.

Er värld stöder en mängd olika grupper som alla är på olika punkter längs vägen för utveckling. Ändå är alla lika i Guds ögon och det skulle vara fel att döma någon själ på grund av var den befinner sig just nu. Behandla alla som jämlikar med kärlek och vänlighet, och föreställ er vilken fin värld ni skulle leva i om detta kunde uppnås. Det är precis det ni kommer att uppleva när ni återvänder till Sommarlandet, även om det måste sägas att varje själ kommer att befinna sig på son rätta nivå i enlighet med sin vibration. Ni är därför med själar som är på samma nivå i utveckling, en del av en högre vibration kan omedelbart gå till en högre nivå. Så ”döden” kan helt enkelt ses som en fridfull övergång från en nivå till en annan och är inte alls en skrämmande upplevelse som många tror.

Den tid du har spenderat på Jorden som en fysisk människa har påskyndat din utveckling och förberett dig för större upplevelser. Du slutar aldrig upp med att lära och så snart du är borta från Jorden tillåts du att välja din egen väg i evolutionen. Du får emellertid hjälp med att göra ditt beslut genom mer utvecklade själar, och du kan vara säker på att du hittar den rätta vägen.

En del av er oroar sig över familjemedlemmar, men ni måste tillåta var och en att följa sin egen väg. Där det finns en kärlekslänk kan ni ta kontakt med dem, något som vanligtvis är ögonblickligt. På de högre nivåerna är du fri från tunga, ohanterliga, fysiska kroppar, såsom ni känner dem nu. Det finns mycket att lära om dessa högre nivåer, men de flesta av er har redan haft erfarenhet av dem i andra liv, även om ni inte kan minns det just nu.

Håll er fokuserade på ert mål och hjälp andra genom att sprida kärleksfulla vibrationer, och ni kommer att göra mänskligheten en stor tjänst genom att hjälpa dem att hitta vägen till Ljuset.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge