Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 15 april 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 15 april 2016

Mike Quinsey

Människors förväntningar stiger och deras förtroende förbättras så mycket att det går framåt med att stödja Ljuset. Sanningen har börjat komma upp till ytan och lögnerna och förvrängningen av fakta är inte så lätt accepterade som de var förut. Folks uppfattning av vad som händer avslöjar sanningen, och de har förmågan att använda sitt omdöme när falsk information sprids.

Detta är den förväntade tiden när det som har varit dolt blir avslöjat. Och trots att Nyheterna fortfarande i stort sett kontrolleras av dem på den mörka sidan så läcker det ibland ut sanningar. Många har avgått på grund av att de Mörka har avslöjats, och detta kommer att fortsätta tills det når en punkt när deras plats har tagits över av Ljusvarelser. Faktum är att det händer redan i liten skala och ofta har det en dominoeffekt som leder till andra som har dolt sina handlingar från att komma ut.

Allt har tagit tid för att komma upp till ytan, men det kommer helt säkert att komma ut mer i sinom tid. Vissa Ljusvarelser finns fortfarande mitt i allt som sker, men deras röster är ofta nedtystade av dem som fortfarande döljer sanningen. Emellertid förändras saker och ting snabbare än tidigare och trycket ökar på dem som stödjer Illuminaterna. De vet att deras tid är begränsad och hade hoppats på att kunna fly från ansvaret för sina handlingar. Det finns inte något sådant som flykt för dem och de kommer att få stå till svars för sina handlingar, oavsett hur mycket de försöker att undvika det oundvikliga, tiden för ansvarsskyldighet.

Så, vad förväntas av dig när du går in i den Nya Tidsåldern med fullt av förväntningar av Uppstigningen? Vid det här laget, om du förbereder dig själv för det, så bör du kunna se hela Mänskligheten som EN och som dins bröder och systrar. Om det är så bör du behandla alla lika och med universell kärlek, och det är inte så svårt som det kanske verkar. Det betyder emellertid att du måste släppa varje fördömande du kanske känner mot någon annan person. Det är vad du bör ha som mål om du vill flytta dig från de längre dimensionerna. Det är det största steget uppåt som du kan göra, och du kan göra det om du verkligen vill.

Kom ihåg att du slutligen kommer att lämna de lägre vibrationerna, och förändringarna uppstår i ditt närmande till och förståelse av andlig förståelse. I varje fall är din underliggande önskan att återvända till de högre vibrationerna, för du känner att ditt hem är där du kan leva i frid och inte är bunden av problemen som finns i de lägre vibrationerna. De är förstås en del av dina erfarenheter som du måste höja dig upp från, om du önskar utveckling.

Såsom tidigare angetts så gick du med på att kliva ner i de lägre dimensionerna och du var säker på att du när som helst, när du önskade att gå vidare, skulle få hjälp. Tiden är, som du vet, på din sida, men om du vill dra nytta av den kommande sluttiden av den sista cykeln och möjligheten att stiga upp, då måste du ägna tiden åt att nå den vibrationsnivå som är nödvändig för att göra detta.

Det kan verka som att du står still när det gäller din utveckling, men du gör hela tiden framsteg. Du kan ha dina upp- och nedgångar men framgången är oundviklig eftersom ju mer erfarenhet du får ju större förmåga att hitta vägen hem får du. I det fallet är det dit du kom ifrån för att testa dina färdigheter i att övervinna de utmaningar som presenterades för dig.

När du slutligen återvänder till de högre dimensionerna så kommer allt att bli uppenbarat för dig, för du har varit starkt begränsad av de lägre vibrationerna, och även tillfälligt tappat ditt minne. En del av er har en ”känsla” av erfarenheter på en högre nivå, och tillfälligtvis då och då ett minne av dem. Detta resulterar ibland från dina ”ut ur kroppen”-upplevelser under sömnen, även om de flesta själar inte för med sig sådant till det vakna sinnet.

Några frågar sig varför de måste gå igenom så mycket för att etablera den Nya Tidsåldern. Enkelt uttryckt är det ett resultat av en enorm rensning ut ur det gamla som inte längre tjänar dina behov eller syften. Många själar är ovilliga att släppa det som är bekant för dem, och om det är deras val så kommer det att godtas. Det betyder dock att de inte kan fortsätta att förbli på Jorden när vibrationerna lyfts. De kommer då att vid lämplig tidpunkt förflyttas till en annan ”Jord” där de kan fortsätta sina valda upplevelser.

Faktum är att de inte skulle känna sig hemma på nivåer som är för höga för att kännas bekväma, eller deras önskan att fortsätta med att ha upplevelser i de lägre dimensionerna. Ni kan vara säkra på att de fortfarande skulle få den hjälp de behöver för att utvecklas i den takt som passar dem. Ni är aldrig ensamma i er önskan att utvecklas och hjälpen är bara ett samtal bort.

Många utvecklade själar på Jorden är redo att tjäna andra och deras planer har gått framåt så som det är nödvändigt. Så när det är säkert att sätta igång dem kan de göra detta. Det betyder att trots de ständiga förseningarna kommer det att bli en ström av välkomna förändringar som snabbt kommer till stånd så snart de har inletts. Fri energi kommer att leda till så många förändringar inom en relativt kort tid att ni knappt har tid att hämta andan.

Sinnesstämningen hos människorna kommer att förändras från förtvivlan till hopp när de ser alla förändringar som sker som med hjälp från Galaktiska krafter händer så kvickt. Distribution är inget problem alls när man betänker att ni har enorma anläggningar som står till ert förfogande. Storleken på utmaningen att distribuera ny utrustning hanteras lätt av dem som väntar på att få tjäna er.

Förändringar inom politiken är nödvändiga så att de rätta personerna finns på plats för att försäkra att allt går snabbt och effektivt. Det har varit för mycket av ”självbetjäning” när privilegiet att få representera folket har missbrukats. Människor med rätt inställning och goda avsikter väntar i kulisserna och är redo att snabbt gå till aktion.

Ni är alla kända för exakt vad ni är och ingen falskhet skulle ta er någonstans. Emellertid är många av er redo att engagera sig för att arbeta för andras bästa, var säker på att dina talanger kommer att behövas. Folk kommer att ha mycket att fråga om när sanningen börjar komma fram och det är då som ni som är upplysta kan vara till stor hjälp. Detta år är fortfarande ett att minnas och även om saker och ting inte manifesteras så snabbt som avsikten var så kan ni vara säkra på att saker händer bakom kulisserna. Det minsta man kan säga är att ni inte kommer att bli besvikna så snart de av Ljuset känner sig tillräckligt säkra för att gå vidare med sina projekt.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge