Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, April 22, 2011

SaLuSa, April 22, 2011

Nu när ni har förstått faktumet att ni har en enorm makt så ser vi början på många rörelser som kommer att sätta er på en bana av förändringar av de sätt på vilka ni styrs. Auktoriteterna har länge varit rädda för er kollektiva intention att få saker och ting gjort på det sätt ni önskar. Det har varit uppenbart under många, många år då även fredliga demonstrationer har stoppats. Idag har ni förstått att så vida ni inte själva agerar så är det inte sannolikt att ni får er krav uppfyllda. Fred har varit högt upp på er agenda under en sådan lång tid, men ignorerats utav de mörka Tjänarna som har använt sig av krig för att hålla er tillbaka. Nu när ert tålamod har tagit slut så är medvetande nivåerna sådana att energin berör människor som nu når en brytningspunkt. Något måste hända mycket snart och vårt stöd kommer att vara med er eftersom ett slut på alla krig och fientligheter måste infalla. Det finns ingen plats i framtiden för sådana låga energier, och absolut inte i de högre dimensionerna, och sanningen är att de inte kan existera inom dem. Med pengarna och energin som är förspilld på krig så kunde ni istället ha haft en lycklig och förnöjd värld full av människor som lever i trygghet och delar dess rikedomar. Denna erfarenhet blir snart er verklighet, då renandet bortför de lägre energierna som har gött monstret som är krig.

Människor har ofta emotionella utbrott, men deras naturliga tillstånd är ett tillstånd av fredligt samlevande. Det är de mörka Tjänarna som har förföljt ett tillstånd separation och delat upp människorna mot varandra. Nu inser ni hur ni har lurats sedan urminnes tider och har insett att fiender har skapats där de inte fanns några tidigare. På er nivå så har ni tagit initiativet och botar situationen och ett globalt resande öppnat era ögon mot hur lätt det är att komma överens med varandra. En tolerans av era skillnader har överkommit barriärer som har skapats av kulturella skillnader och religiösa uppfattningar. För många så har ett dömande satts åt sidan, särskilt då de inser att de genom upprepade inkarnationer har upplevt livet i många olika länder. Mina Kära, vad är det om inte livets möjligheter att göra det möjligt att alla människor kommer samman, då de inser Enheten av allt. Som individer kan ni inte ta ett stort steg in i de högre dimensionerna såvida ni inte har övervunnit fördomar och fördömande, och kan hålla andra i Kärlek och Ljus.

Upplyftningen ges inte ut, utan är något som förtjänas genom ert följande av Universella Lagar. Med det kommer en förfining av era energier och ni blir till slut reda att lämna vibrationsnivåerna som inte länger tillfredsställer era behov. Det är en naturlig utveckling som kommer till de som söker upplyftande, och känner att Jorden inte är deras sanna hem. Ni kanske i själva verket frågar vems hem det är då ni alla kom hit från de högre nivåerna. I den tredje dimensionen är Moder Jord ert temporära hem under denna cykel, vilken som ni vet håller på att ta slut. Många kommer att förbli med Moder Jord efter Upplyftningen, medan andra kommer att träffa sina riktiga familjer igen. De kommer från många civilisationer utspridda runt hela Universum. Ni finner dem inom den Galaktiska Federationen och ofta så är de desamma som har haft ett finger med i spelet då det gäller er evolution. Så ni kommer att se att vi är långt ifrån främlingar till er.

Inser ni att ni är influerade av era Rymdförbindelser, och undermedvetet så kopierar ni till exempel hårfärger som röda och gröna som inte naturligt finns på Jorden. Samma sak gäller hudfärg, mode och till och med musik. Ni är en verklig blandning av Rymdvarelser, vilket helt klart har påverkat er smak. När ni har nått stadiet då ni kan acceptera olika typer av Varelser som kommer ni att förbluffas av hur de ser ut. Kom ihåg att de olika formerna och storlekarna ofta är ett direkt resultat av faktorer såsom gravitet. Det råkar nu vara så att ni är mycket lika många Rymdvarelser, även om de tenderar att vara något längre. En del kan definieras som manliga och kvinnliga, men inte på ett fysiskt sätt som ni förstår det. I själva verket är det inte ovanligt för de Högre Varelserna att vara androgena. Det blir underbart när ni träffar er Rymdfamilj och en av de mest slående aspekterna för er kommer att bli den känsla av kärlek som de ger ut. Det är ytterst verkligt och för de mesta är det de som har nått ett Kristet medvetande.

Vilka uppoffringar ni än gör idag så var vissa om att allt kommer att vara värt det. Ni står nu så nära till upplyftningen och inom ett ögonblick så kommer det hela plötsligt att vara hos er. Vi skulle säga att det kommer att bli mycket bättre än ni kan tänka er, och hastigheten av förändringarna kommer att vara enorm. Vi vill få renandet av Jorden undanstökat och fokusera oss på att få er redo för Upplyftningen. Vi vet att ni blir trötta på att vänta, men de flesta av er är här för just denna tid, och har gått med på att ta del av Ljusarbetet för att hjälpa andra att lyftas upp. Många är helare, men ni behövs på alla olika nivåer så att ni är på rätt plats vid rätt tid för att erbjuda hjälp. Varför skulle ni annars ha kommit till Jorden vid en sådan minnesvärd tid, om det inte var för att ta del av de spännande tiderna inför oss. Ni har så mycket erfarenhet och talang att ge till andra, och var förvissade att ni är välkända och kommer att dras nytta utav. Om ni inte än har kallats till tjänst så bida tiden då ni inte kommer att missa er möjlighet att tjäna. Vi når nu verkligen en situation av ”alle man på däck”. Alla bidrag hjälper och kom ihåg att var och en av er är unik och ingen kan göra exakt vad som ni gör.

Fortsätt att gå på och släpp inte på er beredskap. De mörka Tjänarna kanske har förlorat slaget, men deras inflytande finns fortfarande kvar och kommer att attraheras av alla själar som är öppna och inte helt utav Ljuset. Ilska är fortfarande en mycket skadlig energi och ni skulle må bra av att inte skada ert aurafält genom att låta det spira ur kontroll. Emotionell kontroll är inte vanligtvis en mänsklig styrka, och behövs hållas under kontroll. Tänk både en och två gånger innan ni tappar er kontroll och vet att det skadar er likväl som alla andra. Avvik från konfrontationer och ni är inte fegsinta, utan tonar ned alla möjligheter till att det blir allvarligt. Än bättre är att ni flödar er kärlek för att övergjuta alla chanser till att negativa energier blir elakartade. Det vackra med att ha en sådan känsla av tillfälle är att ert arbete utförs utan att ni drar uppmärksamhet till er själva.

Jag är SaLuSa från Sirius, och det är en välsignelse att kunna tala till er på ett sätt som är vänligt och oformellt. Jag Välsignar er Alla med Ljus och Kärlek.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge