Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, April 4, 2011

SaLuSa, April 4, 2011

Tro oss när vi säger att saker och ting går framåt mycket bra, och arbetet som vi har lagt ned börjar ge resultat. Oberoende av vad som händer så kommer ni att vara redo för sluttiderna, och inget kan stoppa avslutet på denna cykel av dualitet. Ni behöver inte gå igenom skärselden för att lyftas upp, och det är helt klart att era erfarenheter kommer att skilja sig en hel del från en själ till en annan. De flesta av er kommer lättvindigt att ta er in i den Nya Åldern, och för vår del så kommer vi att göra transformationen för er så snabbt som vi kan. Ni ser snabba förändringar i Mellanöstern, och medan det pågår så genomgår västvärlden en testande tid likaså. De kommer också att behöva förändra sig, och mycket kommer att inträffa efter politiska reformer. I era hjärtan så vet ni att alla framtida förändringar måste vara baserade på vad som är bäst för alla, och det betyder en struktur som är byggd på Kärlek och Ljus. Något mindre än detta kommer inte att tillfredsställa folket, eller att visa vägen för en smidig gång till Upplyftningen.

De Mörka Tjänarna kapitulerar nu till sist, med insikt att de behöver finna en väg ut ur det dilemma som de själva har skapat. Det erbjuds nu genom våra allierade, och när de inte längre är i en position att blanda sig i framstegen då kan vi verkligen bli mer öppna med att hjälpa er. Att ställa dem till ansvar för deras handlingar emot Mänskligheten är inte något bekymmer då det inte går att undgå att till sist stå till svars inför den högre spirituella hierarkin som överblickar er utveckling. Med andra ord så kommer de precis som ni att behöva uppleva effekterna av sina handlingar och helt fullt förstå slutresultatet. Vi kan säga er att när ni väl återgår till de högre dimensionerna och känner till sanningen om livet och dess ändamål så blir ni ytterst ivriga att rätta till era misstag. Vi måste igen betona att det inte finns någon bestraffning så som ni ser det, och inget dömande och slutresultatet ligger i händerna hos var själ. Karmat som uppstår från varje liv är tvåfaldigt, och först så håller det er på vägen tillbaka mot Ljuset, medan det också ser till att ni lär er från era misstag.

Det slutliga upploppet mot Upplyftningen är sådant att det ger så många möjligheter för er att ordna till vad som återstår, och förändra ert sinne till ett som är i linje med de nya vibrationerna. Det gamla ni kommer i stort sätt att försvinna och en vacker Varelse uppstår som kommer att vara redo att lyftas upp. Ni har arbetat hårt och kommit långt för att nå denna punkt, och det kommer bli en högst upplyftande erfarenhet oberoende av vad ni behöver gå igenom för att komma tid. Energierna runt omkring er ökar ständigt och för er mer in i de högre dimensionerna. Det inför lugn och en känsla av stora förhoppningar, då ni blir mer känsliga till dem och står rakt och lång som en fyr av Ljus. När ni så gör så är ni på vägen mot Upplyftningen, efter att ha förflyttat er från de lägre vibrationerna. I själva verket så finner ni att de är grova och inte längre tjänar ändamålet i ert liv. Att sprida frid och lycka är ert mål och ni kommer att bli framgångsrika med det.

Utan att nödvändigtvis öppet närma er andra själar så lyfter ni upp alla runt omkring och er positiva attityd kommer att smitta av sig på andra. Nyheten om Upplyftningen sprider sig och ni kan vara en av dem som försiktigt introducerar andra till dess fördelar och samtidigt poängterar att fritt val gäller. Alla möjligheter kommer dock att tas för att göra detta faktum känt när vi till slut kommer oss er. Det kommer till slut inte att finnas någon själ som inte har haft en chans att lära sig allt om Upplyftningen, och göra val från en välinformerad position. Det finns naturligtvis de som accepterar sluttiderna, men de tror på ett annat slut, och eftersom ni skapar er egen verklighet så kommer de att uppleva en annan väg som de har valt.

Under tiden så ber vi er att hålla ert fokus på era personliga mål, och inte bli nedstämd av händelser omkring er. Vissa händelser måste spelas ut, och de fysiska förändringarna är nödvändiga för att assistera Moder Jords Upplyftning. Ni reser tillsammans och ni har gjort så under tusentals år, och ni kommer att göra så i framtiden. Ju mer som ni kan hjälpa med att föra ljuset till Jorden, desto mer kommer ni alla att hjälpa med att föra in existensen av den Nya Jorden. Era gamla skapelser kan inte föras vidare, och som konsekvens så finns det mycket att göra i fråga om transmutation. Inget förstörs helt och hållet utan förändrar bara formen för att återanvändas. Materia skapas och återskapas åter och åter igen och slösas aldrig bort. Som de skapare ni är så tar ni större ansvar för era skapelser, men samtidigt kommer ni att stiga i medvetande och ni kommer att använda sunt förnuft och vishet i ert arbete.

Ni står nu vid ett vägskäl, och det är ert beslut då det gäller vilket väg ni tar. Oberoende av ert val så är det inget långsiktigt problem, då den cykliska karaktären av Universum ser till att en annan möjlighet att välja annorlunda visar sig. Cyklerna är dock långa som ni mäter linjär tid, och om ni bara visste så skulle ni vara mer benägen att göra ansträngningen att lyftas upp denna gång. Vi vet att en del själar är så djupt i mörkret att de finner det svårt att förstå vad Upplyftning betyder. Ibland känner de sig som offer för sina omständigheter, utan att inse att de själva skapar sina upplevelser. Det kommer en tid då sanningen kommer fram till dem, och då kommer de att söka efter ett sätt att förändra dem till det bättre.

Var försäkrade att era framsteg följs, och vid ett första tecken på en önskan att föra sig in i Ljuset så ges hjälp för att föra er i rätt riktning. Ingen önskar att se er upprepade gånger gå in i en återvändsgränd, och behöva göra det igen. Som tur är så utvecklar sig de flesta själar under en tidsperiod under erfarenheterna av successiva liv, och guidandet som ges till dem. Under de nuvarande svåra tiderna så kan framstegen bli ganska snabba på grund av det kontinuerliga stridandet mellan mörkret och Ljuset. Det finns upprepade tillfällen att övervinna de lägre vibrationerna, och ingen själ är dömd att förbli i dem. Det är helt och hållet det omvända, då de Broderskapet av Ljus arbetar för att hjälpa de som är i de lägre dimensionerna, och att finna de som öppnar upp sig till de högre sanningarna.

Jag är SaLuSa från Sirius, och då ni träder in i den viktigaste perioden för er civilisation, så gör vi vårt bästa för att attrahera er uppmärksamhet. Vi vill att ni erkänner relationen som vi har med er, vilket har funnits i tusentals år. Vi Är All En, och helt riktigt så kommer vi samman för att fira en återförening. Vi skall gå framåt med er till de högre rikena som är era sanna hem, och vi väntar på er närvaro som Uppstigna Varelser.

Tack SaLuSa
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge