Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, April 20, 2011

SaLuSa, April 20, 2011

Mina Kära, Michael undrar om jag kommer att nämna attackerna mot mig själv och Matthew, och jag skall göra så eftersom om jag inte gjorde så skulle det förefalla underligt. På sätt och vis så behöver inte sådana frågor någon reaktion alls då alla ljusarbetare kan attackeras av de mörka Tjänarna. Det är för andra människor att använda sitt avgörande, då de flesta av er som följer meddelandena från källor av Ljus redan använder era intuitiva färdigheter. Det skulle därför inte behövas att jag tillbakavisar ren felinformation, beräknat att införa rädsla och tvivel i era sinnen. Kanaliserarna som används för dessa ändamål kanske känner att de ärligt tar emot meddelanden från Ljuset, men de liksom alla andra kan attrahera lägre källor som har som avsikt att använda dem för deras egna ändamål. Kanaliserare och läsare uppmanas alltid att ställa frågor angående vad som ges ut, och att inte bara acceptera det hela.

Då sluttiderna närmar sig så är de mörka Tjänarna desperata att göra vissa slutliga scener av trotsighet. Så var och en av er bör vara vaksamma inför meddelanden som förefaller att vara helt utanför bilden som ges av huvudströmmen av meddelanden som ni följer. Ni har förmågan att gå inom er och tala med ert Högre Självt, och ni kommer att få råd eller en stark känsla om vilken väg ni skall ta. Det är inte vårt sätt att försöka att chockera eller att ge sensationer i våra meddelanden, och allmänt talat så är de stadiga och konstanta på det sätt som de ges till er. Många av er är vid olika nivåer av förståelse och ert tolkande av meddelandena kan vara annorlunda. Så ibland måste ni vara överens om att inte vara överens och i och med det så finns det absolut ingen anledning att bli arga på varandra. När allt kommer omkring så finns det bara En Sanning, men den kan framföras på ett flertal olika sätt och alla är helt acceptabla. I själva verket så behöver ni vara vaksamma mot att försöka att vara alltför precisa i er förståelse, och ge utrymme för möjligheten att ni inte har alla svaren.

Hade ni verkligen förväntat er att vi vid vår nivå skulle ge er något annat än sanningen? Jag tvivlar på det, då ni är tillräckligt utvecklade för att känna igen sanningen i vad vi ger er. Vi är era handledare och i en dimension som ni snart kommer att höjas upp till, där bara sanningen existerar. Den är sådan att sanningen uttalas naturligt i alla frågor, och även om vi kunde säga något annat så skulle det omedelbart kännas igen för vad det var. Det kommer att vara en lektion som ni kan arbeta på nu, då människor är benägna att prata runt omkring sanningen, eller presentera den på ett sådant sätt att den knappt är igenkännbar. Försök med det tills att ni aldrig behöver tveka då det inte är lätt att helt plötsligt förändra de vanor ni har utvecklat. Kom också ihåg att i de högre dimensionerna så är det omöjligt att en lögn inte upptäcks i och med att era tankar kan bli lästa. Det är lättare att vara sanningsenlig när ni väl är där och finner att ingen dömer en annan person, då Ovillkorlig Kärlek inte söker att fördöma och finna fel.

Det är intressant ämne som har kommit fram, och det ställer i fråga er förmåga att vara urskiljande och utveckla det så att ni blir skickliga med att riktigt bedöma en situation. I er dimension så är det svårt att ”inte se något ont” eftersom med er förståelse så kan ni se det runt omkring er, men det är typiskt för den tredje dimensionen och dualitet. Oroa er dock inte, eftersom när era medvetandenivåer fortsätter att höjas så kommer ni att nå en punkt då ni bara kommer att tänka rena tankar. Så härligt det kommer att bli när alla själar runt omkring er är utav Ljuset och lever ut det hela tiden. Det kommer att bli sann harmoni och balans som inte kan uppnås under era nuvarande förhållanden. Perfektion väntar på er och det kommer att föra er framåt till nivån då ni blir en Galaktisk Varelse. Allt detta kommer att hända ganska fort, och ni kommer sällan eller aldrig se tillbaka på denna tidsperiod. Det är bara en erfarenhet på vägen tillbaka mot Källan, även om det är högst väsentligt medan ni fortfarande är i den.

Låt oss gå vidare till det som nu gäller, vilket är att fast leda er på Upplyftningsvägen. En del av er för er redan längs med denna väg, och ni är Vägvisare som har kommit till Jorden för det ändamålet. Ofta så behöver ni inte säga mycket alls då era handlingar talar högre. Människor tenderar att ha en flock mentalitet och följer ledaren. Det är ok under förutsättning att ledaren sätter ett gott exempel, och det är ett faktum att lika attraherar lika. Oftast så är det ett undermedvetet beslut och ges ingen eller ringa tanke. När ni för er omkring i ert Ljus så når det ut till de som står er nära. Det kan vara upplyftande och dra människor till er. Unga människor är särskilt känsliga för energier och kan ofta fortfarande se er aura. Normalt så förlorar de den förmågan då de blir äldre, men en del utvecklar förmågan under sitt liv och blir starkt psykiska. Era speciella barn, som till exempel Indigo barnen, är bland dem och de kommer att gå vidare för att utveckla än mer krafter. Unga människor är ofta mycket talangfulla och bär på vishet långt bortom deras ålder, och de kommer att ha en plats i framtiden då de kan använda det.

Vid det här laget så bör de flesta av er ha fattat ett beslut såvida ni har en önskan att lyftas upp eller ej. Ert Högre Självt kommer att driva på det om det är en del av er livsplan, då det är en möjlighet som inte kommer åter på en mycket lång tid. Om det i själva verket beslutades innan ni inkarnerade, då förlitar ni er i viss utsträckning på ert Högre Självt för att få hjälp. Det är rösten som kommer inom er och som ofta avskräcker er från att göra misstag som kan hålla er tillbaka. Det är råd som väl bör lydas, men ibland så tar ert ego över då det reagerar enligt ert nuvarande tankesätt. Tänk på dessa saker då de är viktiga då ni försöker att dra av er er jordliga kappa, och föra er mer helt och fullt in i Ljuset.

Ni har ett uttryck om att ”göra som man säger” och det är väsentligt om ni skall transformera er själva till Ljusvarelser. Ni bör vid det här laget veta vart ni är på väg, och hur ni uppnår det. Om ni lägger er an mycket positivt så kommer ni att få all hjälp ni behöver. Ingen vill i själva verket se att en själ missar Upplyftningen, och stora ansträngningar kommer att göras för att se till att var och en är medveten om det. När vi kan nå miljoner av er på en gång så blir vår uppgift lätt och vi väntar på vårt tillfälle att göra så. Allt kommer nu absolut till ett avgörande och vi kan se en mycket hektiskt tid som kommer.

Jag är SaLuSa från Sirius och lika lycklig och exalterad som någonsin tidigare då ridån går upp och Ljuset flödar in över Jorden. Det är underbart att observera från vårt Rymdskepp och det är en indikation av hur framgångsrika ni har varit med att övervinna mörkret.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge