Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa - Mars 22, 2013

SaLuSa - Mars 22, 2013

Så mycket sker på er planet, att det blir väldigt tydligt för allt fler människor att de utlovade förändringarna är på god väg. Det är på intet sätt någon lätt tid för er eftersom ni är medelpunkten i mycket som äger rum. Men ni valde den här tiden att vara på Jorden som en viktig del i era erfarenheter som kommer att förbereda er inför era framtida uppdrag. Med tiden kommer många av er att träda fram som Mentorer för andra framväxande civilisationer. Det kommer att vara ert sätt att tjäna när ni nått en högre förståelsenivå, som ger er mästarstatus. Detta är er naturliga utveckling allteftersom ni blir mer av Ljuset och strävar efter att lyfta upp andra tillsammans med er.

Den ordning ni ser i Universum kommer från alla själar som nått en punkt då de kommer till insikt om att i slutändan finns det inget annat än Kärlek och att allt liv kretsar och har sitt väsen inom den. Även nu höjer ni er och er medvetenhet är sådan att ni inser den fantastiska kraften i Kärleken. Den är livet självt och den mäktigaste kraften i Universum, som kommer att göra att det blir möjligt för er att fortsätta höja er upp genom dimensionerna. Som ni så ofta informerats om är nivån på era erfarenheter i de lägre dimensionerna på ett sätt ett experiment för att se hur ni LjusVarelser kan hitta era verkliga jag igen. Dessa dimensioner är inte och kommer aldrig att bli er sanna verklighet, eftersom ert ursprungliga hem i stjärnorna är ett hem där ni levde i total enhet och Kärlek som Ett. Dualiteten var medlet för att tillåta separation och uppleva både mörker och Ljus inom samma dimension.

Vi från den Galaktiska LjusFederationen finner att under den senaste tiden har det varit en så snabb utveckling av era medvetandenivåer att ni redan kan förnimma och visualisera den Gyllene Tidsåldern. Det är en underbar prestation, för när ni behåller ert fokus på den påskyndar ni den tid då den kommer att manifestera sig för er. Ljuset tar nu över er Jord och ni behöver inte längre vara bekymrade över det återstående mörkret eftersom det håller på att omvandlas genom ett kraftfullt Ljusutflöde. Svaren på era problem är redan funna, och genomförs successivt av våra allierade. Fördelarna med dem håller på att introduceras och fri energi ligger i främsta ledet, även om ni inte får förvänta er för mycket just nu, utan en stadig och väl planerad introduktion. Vi kan inte framtvinga frågorna, men kommer att ge stöd, näring och skydd till de inblandade.

Ni har länge väntat på några synliga förändringar, medan mycket har skett bakom kulisserna som mer har att göra med inflytande och inspiration. När ni är öppna för vår vägledning var då säkra på att vi ger er den, och ni kan kalla på oss när som helst. När era krav är för allas bästa gör vi vårt bästa för att säkerställa att ni får den hjälp ni behöver. Vi är ofta de osynliga Ljusarbetarna vid sidan om er och vi ger er vår kärlek och vägledning. Vi är naturligtvis ständigt involverade i att hjälpa Moder Gaia, och ni kanske har noterat att händelser i samband med henne och hennes fysiska förändringar har skett lugnt och stilla. Faktum är att ju mer ni höjer era medvetandenivåer på Jorden desto lättare går allting.

Alltmer energi kommer utifrån till Jorden, och den kommer från många källor. Vårsolståndet är ett sådant kraftfullt tillfälle och många, många människor känner effekten. Det är en upplyftande energi som ger er det ni ibland kallar "må bra-faktorn" och en underbar känsla av lugn och lycka. Håll kvar den och du kommer att finna att vissa människor kan känna förändringen inom dig, och mycket snart kommer det att bli ert normala sätt att vara. Föreställ er en värld full av själar som alla har blivit som Ett och permanent lever i Ljus och Kärlek, eftersom detta kommer, allteftersom ni går framåt in i den 5: e. dimensionen. En del av er är redan där eller mycket nära, och ni är de som leder vägen. Genom ert exempel kommer många att följa där ni har skapat vägen. Ni befinner er i en underbar tid när nästan allting är möjligt, så begränsa inte på något sätt era ambitioner eller tron på er själva.

Allteftersom mörkret och de som ligger bakom avslöjas, ber vi återigen att låta rättvisan ha sin gång på ett naturligt sätt. Var medveten om att varenda själ någon gång kommer att stå till svars för sina brott mot Mänskligheten, men enkla misstag accepteras som en del av er inlärningsprocess. Vi betonar att det inte finns något straff inblandat och du väljer hur du vill rätta till dina misstag eller övervinna dem. Gud ger er inte först fri vilja för att sedan hålla fram genuina misstag mot er. Det är bara när det är ett medvetet försök att skada eller döda någon annan själ som det krävs ytterligare upplevelser som lär er felet i ert handlingssätt. Detta är karma och är en del av din livsplan när du förbundit dig att gå igenom den. Allt sker i största kärlek och uppmärksamhet för att hjälpa dig genom dina erfarenheter. Dina Guider och Änglar göra mycket mer för dig än du normalt är medveten om och de är alltid med dig på din resa genom livet.

Vi från den Galaktiska LjusFederationen har hos människor med hög profil inpräntat behovet att gå vidare med sina ansträngningar att få fram någon form av Disclosure (Avslöjande). På sätt och vis är det knappast nödvändigt att vi visar vår närvaro i er himmel, då många rapporter och artiklar om oss redan är i cirkulation. Vår närvaro kommer inte att förvåna den stora majoriteten av er, men allt beror på hur långt avslöjandena går vad gäller våra förbindelser med er. Under bara det här århundradet har ni upptäckt många fler historiska bevis om oss och vår kontakt med er under årtusenden. Det kan inte längre ignoreras eller förnekas utom av dem med de mest rigida uppfattningarna. Vi skulle vilja se en situation där era regeringar medger att de har haft kontakt med oss ??under nästan hundra år och bekräftar att vi alltid närmat oss dem i kärlek och fred. Det skulle lindra alla tvivel som vissa människor fortfarande har, som har letts till att tro att vi är som de monster som avbildas i er science fiction och i era filmer.

Jag är SaLuSa från Sirius, och måste gratulera Ljusarbetarna för att ha förankrat en ny vibration, som kommer att föra dem fram till den Nya Tidsåldern. Ni har lika mycket viktigt arbete att göra som tidigare, om inte mer, när ni nu förbereder människor inför den sista sträckan fram till målsnöret. Segern är er, och priset är ert, att aldrig mer behöva uppleva separation från Gud och ert riktiga hem bland stjärnorna. Vi älskar er och er avsikt att finna er framtid och plats tillsammans med oss ??som sanna Galaktiska Varelser.

Tack, SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge