Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa - Mars 29, 2013

SaLuSa - Mars 29, 2013

Vid det här laget ser vi att Ljusarbetare har kommit in i sina uppgifter att leda människor in i den Nya Tidsåldern. Deras förståelse för vad som behövs hjälper uppvaknandeprocessen, som fortsätter oberoende av världssituationen. Det är viktigt att människor inte tillåter kaos och störningar dränera deras energi i arbetet för att föra in Ljus och Kärlek. Det mörka kommer så småningom att spela ut sig själv och förlorar redan sin kraft att skapa mer rädsla. Trots det uppenbara hotet om krig, var i detta avseende medvetna om att det inte längre kommer att tillåtas. Den Galaktiska LjusFederationen är medveten om alla supermakternas avsikter och vi kommer att förhindra alla försök att starta ett globalt krig. Ljuset har gjort en stor skillnad och många själar som förknippas med krigsmaskineriet har upplevt en förändring i sitt medvetande. Ni kan förvänta er att höra tvivel som uttrycks om orsaken till militära aktiviteter och om det onödiga i att angripa oskyldiga civila. Den dag kommer när krig och allt som stöder detta upphör att ha någon plats i era liv.

Vi ber er som tillhör Ljuset att fortsätta fokusera på allt som är positivt, eftersom ni har det mest potenta och kraftfulla vapnet i den Kärlek som ni uttrycker. Alla ni lyfter vibrationerna, vilket är er garanti för att föra in den Nya Tidsåldern, och ingenting kan stoppa den från att manifesteras. I själva verket har den redan fått effekter utöver det som är direkt uppenbart, och det finns ingen möjlighet att levnadssättet skall återgå till det gamla paradigmet. Kärlek genomsyrar alla institutioner och företag inom regeringen och den privata sektorn, och det som godtogs i det förflutna ifrågasätts nu huruvida det fungerar för allas bästa intresse. Människor som försöker bevara de gamla sätten kommer att finna att det är omöjligt att behålla dem vilket är just vad som sker inom finansvärlden. Korruptionens omfattning går långt utöver den som har avslöjats, och sanningen kommer så småningom att komma ut och chockera många som litat på de korrupta. Ett nytt öppet och transparent system kommer att införas.

Våra allierade fortsätter att vara mycket djärvare i sina aktiviteter. De finner styrka när de nu får mycket mer stöd för de förändringar som de arbetar för att införa. I verkligheten lever ni med en fot i varje värld, och ju fortare ni drar tillbaka varje anknytning till den gamla tredje dimensionen, desto snabbare kommer ni att gå framåt in i de högre dimensionerna. Gammal karma dyker upp för att rensas och det kan vara så enkelt som att förändra sina attityder, och det inkluderar hur ni tänker om de korrupta. Kriteriet för förändring är att sluta vara fördömande och se till att era egna handlingar och ord inte innebär något hot eller något ont mot någon annans liv. Uppmaningen att "vända andra kinden till" är värd att komma ihåg, eftersom vi vet att som en känslomässig och kännande Varelse finner ni det svårt att inte besvara en provokation. Ilska och liknande reaktioner anses vara en del av den mänskliga naturen, men om den är okontrollerad kan den skada er fysiska kropp och föra med sig sjukdom. Vi vill inte för ett ögonblick tala om för dig att du inte ska stå upp för dig själv, men det kan komma situationer då det är bättre att gå sin väg från obehagligheter.

Ju mer ljus du i själva verket bär med dig, desto mer kommer du att finna att ditt liv blir allt mindre stressigt. Dina högre vibrationer kommer att ge ett lugn omkring dig, och du kommer att bli mindre benägen att möta fysiska eller högröstade attacker. Ingenting kan skada dig om du inte har dragit det till dig. Detta för oss verkligen till karmiska erfarenheter, vilka kan uppstå när som helst när det är lämpligt och när de bästa förutsättningarna presenterar sig. Tänk på att när detta sker bland vänner och i familjen berör det alla till viss del, och var och en kan i sin tur lära sig något av det. Vi tröttnar inte på att betona att karma aldrig är något straff, utan är ett sätt att presentera en läxa i livet som kommer att hjälpa dig i din andliga utveckling. Du behöver inte nödvändigtvis uppleva allting själv för att få ut en del värde från den. Uppför dig själv och var ett bra exempel på Ljus i handling och andra kommer att se hur välgörande det kan vara. För dem av er som firar Påsk är den till minnet av en stor Lärare som kom till Jorden för att visa er vad ni kan åstadkomma, när ni nått nivån att kunna uttrycka er i Villkorslös Kärlek.

Kärleken är allt som finns, och när du blir medveten om alla dina livsresor i dualitet, kommer du att inse att Kärleken är den enda vägen att följa om du vill utvecklas. Du har tagit många steg bakåt bara för att finna din väg framåt igen, men genom att göra detta har du lärt dig att möta varje situation utan att förlora din väg. För närvarande underlättas din väg genom de upplyftande energier som fortsätter att nå Jorden, och det skall de göra tills du upplever Uppstigningen in i de högre vibrationerna. När du intar din plats i den 5: e dimensionen kommer du uppriktigt sagt att ha blivit så upplyst att du är en Ljusvarelse. Inte ens då har du nått slutet på din uppstigning eftersom den kommer att pågå tills du når Källan. Detta är dock en lång väg bort med hänsyn till det faktum att du bara just har återvänt till Ljuset. Din omedelbara uppgift är att hålla fokus på Ljuset och fullfölja din avsikt att lämna dualiteten bakom dig.

Att arbeta för Ljuset kan ibland tyckas vara en börda som kräver en förändrad livsstil, och även ett behov att vara mer selektiv när det gäller vänner. Vi vet att det är svårt att hålla kunskapen för sig själv om man inte inbjuds att dela med sig av den, men var medvetna om att ibland byggs situationer upp där någon annan vinklar och drar nytta av det du vet. När du en gång finner sanningen vill du skrika ut den från hustaken, men man måste stå emot sådana handlingar eftersom de kan ställa människor mot dig som inte är redo för den. Det är ingen brådska att föra ut sanningen till människor eftersom livet är oändligt och allt sker i rättan tid, ja, vid rätt tidpunkt. Men låt inte detta avskräcka dig från att försöka dela med dig av din förståelse till dem som du uppfattar vara redo. Det kan finnas tillfällen när du kan få en arg reaktion, men låt den passera och önska sådana människor kärlek och upplysning. Alla själar kommer så småningom att hitta sin sanna väg, och de erfarenheter de nu har kan bara hjälpa dem i framtiden.

Jag är SaLuSa från Sirius och ser så mycket vid horisonten som kommer att lyfta er. Det kommer att ske ganska snabbt och kommer att ta många med överraskning. Det behövs bara att en enda större förändring tillkännages och resten kommer att följa i snabb takt. Vi beundrar den goda pliktkänslan och tillämpningen av din utvalda väg för att arbeta för Ljuset. Vi är Ett, och du är verkligen en av oss. När du sänder din Kärlek till oss, sänds den tiofalt tillbaka, och vi tackar dig för det.

Tack, SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge