Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa - Mars 15, 2013

SaLuSa - Mars 15, 2013

Eftersom förändringarnas fokus ligger på president Obama och på USA, så glöms det ibland bort att hela världen är inblandad. Om ni bara visste, förändringens vindar har börjat blåsa över hela världen, och ett Mänskligt Kollektiv påskyndar den dag, då ni alla ska göras medvetna om dem. Människor utövar sina rättigheter för att kräva det som de ser som viktigt för sina liv, och tar bort rättigheter från dem som bara har sina egna intressen i åtanke. Det lyckas men ofta endast på bekostnad av konfrontation och ett konsekvent förnekande av militärens och myndigheternas självtagna rättigheter. Inte den starkaste opposition kan dock avskräcka människorna, som mycket snart får tillbaka sin frihet och suveränitet. Ni har själva skapat ”the end times” och vi i den Galaktiska LjusFederationen och Ljusarbetare överallt bidrar till ert förverkligande av det som ni kräver.

Vi vet att det är stressigt att leva under dessa instabila tider, och behovet att behålla er tillit genom hela skeendet är krävande, men som ni kommer att få se så kommer det att vara värt besväret. Ni är Ett, och varje själ har en roll att spela, oavsett vilken sida den befinner sig på, och ni kommer att finna att allteftersom Ljuset tränger igenom kommer negativitetens mörker att få allt mindre inverkan. Dualiteten, som ni har upplevt den, har praktiskt taget avslutat sin cykel och ni finns kvar för att rensa upp röran som den har lämnat efter sig. Allteftersom Ljuset blir alltmer kraftfullt väcker det också upp fler själar, även om en del är förskansade i sina trosuppfattningar och kämpar för att hålla fast vid dem. I slutändan kommer de att bli tvungna att välja vilken väg de ska gå, och de kan stanna kvar i 3D frekvensen om det är deras sista önskan. Gud ställer inga krav på att varje själ ska utvecklas under en viss tidsperiod, utan ger dem en mångfald med möjligheter att göra framsteg och träda in i Källans Kärlek och Ljus. Som vi har informerat er om flera gånger har varje själ Gudagnistan inom sig och den kan aldrig släckas ut.

Allteftersom ni fortsätter er resa genom himlarna var medvetna om att ni är på väg att höja er upp i de högre vibrationerna. De kommer att möjliggöra att de önskade förändringarna manifesteras, vilka verkligen placerar er i den Nya Tidsåldern, även om det är mycket rening som först måste ske. I detta har vi, med hjälp av våra avancerade teknologier åtagit oss att hjälpa er, vilket kommer att snabba upp hastigheten oerhört. Med vår hjälp och inspiration växer era egna teknologier mycket snabbt och många, många program med fri energi har slutförts. Naturligtvis kämpar Petroleum-industrierna och de som gjort investeringar i dessa för att behålla sin position på marknaden, men de är dömda att misslyckas eftersom ni måste börja flytta in den Nya Tidsålderns teknologier. Ni har hållits tillbaka alltför länge. Det var aldrig tänkt att ni fortfarande skulle använda fossila bränslen i detta skede av er utveckling. Det finns massor med förbättringar uppradade som väntar på att introduceras, och så snart vi börjar kommer det verkligen att bli en mycket hektisk tid.

Ni kan med rätta dra slutsatsen att fler kanaler från oss eller från varelser i de högre världarna verkar öppnas upp, och det beror på att rent allmänt fortsätter ni att höja ert medvetande, och kan därför nå sådana källor. Det kommer en tid, när ni alla kommer att ha en tydlig kontaktlinje med ert Högre Jag, men för närvarande kommer dessa öppningar till dem som i sitt livskontrakt ska uppnå sådana förbindelser. Vi vet att många av er är målmedvetna och vill bidra till det arbete som pågår för att driva er civilisation framåt, men inte alla är tillräckligt förberedda för att göra detta. Ändå är var och en av er här vid den här tiden för att påverka hur framtiden ska bli. Låt saker och ting utvecklas i sin egen takt och var helt enkelt medveten om när ett tillfälle presenterar sig. Fortsätt fokusera på allt som är positivt och var då medveten om att du hjälper till att skapa inte bara din egen framtid, utan även andras.

Ditt arbete är uppskattat och du behöver inte fortsätta att bli besviken över de senaste händelserna i samband med Uppstigningen. Resultatet kanske förändras något i förhållande till den ursprungliga planen, men vi anpassar oss alltid till behoven i nuet. Som alltid är timing viktig, och bakom många beslut finns en strävan efter att i slutändan få se så många själar som möjligt höja sig. Allteftersom tiden går och medvetandenivåerna stiger, kommer de mörka att ha mindre inflytande på det som sker och ni kan lämna dem till sin egen självförvållade död. De förpassas till bakgrunden och förlorar sin makt att kunna stoppa era framsteg in i den Gyllene Tidsåldern. Det ni kommer att uppleva när den anländer går inte att beskriva med ord. Det är mer än vad ni för närvarande kan föreställa er och kommer att överstiga det mesta av era förväntningar.

När ni får se den första LjusStaden i Sedona, kommer man så nära det går för att ge er en uppfattning om vad som kommer att bli helt normalt i era liv. Vad gäller healing är som ni förstår de teknologier som är inblandade mycket avancerade, och behandlar alla med omsorg utan några efterverkningar. Healingen använder ljud, färg och kristall-teknologi, som är mycket ultramodern jämfört med er nuvarande medicin och behandling, men ni har börjat noggrant utreda sådana möjligheter. Ni håller på att medvetet inspireras med idéer som hjälper till att skapa en ny metod för hälsa, och med tiden varken kommer ni eller kan ni drabbas av dålig hälsa. Ni kommer till en punkt där era vibrationsnivåer blir alltför höga för att lägre energier ska kunna påverka er. Vid den här tiden kommer ni även att ha upplevt en total förändring i er kropp, som återställts till sitt ursprungliga tillstånd, fri från fel eller åldrandeeffekter. Detta ingår i era steg på vägen till att bli ett Galaktiskt Väsen med fullt medvetande.

Vi ber er, fortsätt med er hängivna strategi att föra in mer och mer Ljus till Moder Jord, eftersom även hon är beroende av att åtnjuta liknande förändringar för att återställas till sitt ursprungliga tillstånd. För närvarande flyttar hon försiktigt delar av Jorden till sina nya positioner, vissa länder höjer sig och andra sjunker men har ännu inte nått sina slutgiltiga platser. Mycket av Atlantis kommer att stiga upp runt befintliga kustlinjer som var förenade med den stora landmassan. Mycket av er historia finns förankrad i berättelser om Atlantis, och sanningen om en, en gång så stor civilisation kommer att berättas. Den existerade under en mycket lång period och de flesta av er hade inkarnationer där. En del av er minns fortfarande när den sjönk och var där under dess sista dagar, för ungefär 10.000 år sedan.

Jag är SaLuSa från Sirius, och lämnar er med vår Kärlek och Ljus.

Tack, SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge