Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, March 19, 2010

SaLuSa, March 19, 2010

Vi är vid ett stadium då bilden klarnar när det gäller er omedelbara framtid. Många handlingar når ett avslut, och med ert stöd så går allt väl och framåt. Frågan handlar helt om att skapa alla förhållandena som behövs för att säkerställa fullbordan; det betyder Upplyftningen som en pågående process. Medvetande nivåerna på Jorden fortsätter att expandera och Ljuset expanderar också exponentiellt. Sammantaget så närmar sig tiden då en serie av händelser kan börja och när väl målet med dem har förståtts kommer Människan att bli mycket villig att delta. Då vi erbjuder lösningar till sedan länge existerande problem och våra mål kommer att klart förklaras förväntar vi oss mycket få tecken på motsättningar bland er. Naturligtvis kommer det att bli alltför mycket för en del att förstå, men vi kommer att göra många uttalanden för att klargöra våra handlingar. Det vackra med vår plan är att med vår avancerade teknologi så kan vi snabbt agera så att olägenheterna för er blir minimala. Vi har helt enkelt enorma resurser och utrustning för att utföra våra uppgifter.

Vi välkomnar er uppmärksamhet och ansträngningar för att se våra skepp, då vi stegvis och med flit har ökat antalet skådningar inom er atmosfär. Våra mycket stora Moderskepp håller sig väl utanför, eftersom de skulle åstadkomma avbrott på grund av deras storlek. Vi är upptagna med att bibehålla en observationsnivå som garanterar er säkerhet, då de mörka Tjänarna fortfarande sätter ihop planer mot er likväl som mot oss. Vi fortsätter också vårt program att minimera effekten av föroreningar både på och utom Jorden. Detta är något vi har varit involverade med ända sedan de första kärnvapentesterna. En stor del av vår tid har gått åt till att rena er atmosfär från radioaktivt utfall, och på senare tid kemispåren. Vi har alltid hållit vakt över Moder Jord och hennes mänskliga befolkning, och när som tillåtet alltid minskat effekterna av jordbävningar. Som ni förstår vid det här laget så går vi bara så långt som de högre Råden tillåter oss och vi skulle inte göra något som ser ut som inblandning. Ni har skapat er verklighet och det är inte vår plats att förhindra att ni genomlever konsekvenserna.

Ni är spirituella varelser som kontinuerligt lär er om dualiteten, och när ni blir upplysta kan ni ta en ny synpunkt som leder till en större förståelse. Ert mål är att existera i fysikalitet och att ha en sådan förståelse att ni kan transmutera de lägre energierna och lyfta vibrationerna. Det hela är en del av er utveckling, och genom att kunna utföra sådant arbete hjälper ni hela Mänskligheten. Till slut kommer ni att nå en punkt då ni kan existera på Jorden och vara helt centrerade och fokuserad så att inget utom er kan ha någon negativ effekt på er. Ert medvetande kommer att existera i en högre dimension och ni kommer att ha en förbindelse med ert Högre Självt. Ni blir en Ljusarbetare på Jorden, och er hjälp är högst väsentlig för upplyftandet av er civilisation.

Vad som är mest tilltalande med dem som har hittat Ljuset är att de inte har ett ego som söker att sätta dem på en piedestal. Det är ett faktum att när ni blir upplysta av sanningen blir det nästan en personlig upptäckt som ni håller för er själva. I enlighet med er förståelse av er position att kunna hjälpa andra så ges den dock ut när det är efterfrågat. Sättet bland dem som har stark tro är aldrig att påtvinga sina åsikter på andra. I det förgångna avrättades folk för sina åsikters som inte var enligt den nationella religionen. Det händer än idag, men på en mycket reducerad skala jämfört med tidigare. När som upplyst blir det klart att ingen på Jorden vet allt, och det är spirituellt korrekt att låta själar följa sina egna valda vägar. Alla kommer till slut att nå en avancerad förståelse och bli naturligt attraherade till de själar som är av liknande vibration.

Ensamhet är inte något som Ljusarbetare normalt genomlever, även om de är i minoritet bland familj och vänner. Att tjäna andra är en stor glädje och medför lycka, när som ni delar er kärlek med alla ni möter. Enbart detta är tillräcklig belöning och när ni väl är redo att återgå till de högre nivåerna kommer ni inte att ha några tvivel att ni har fört ett tillfredställande och nyttigt liv. Många i de högre åldrarna ser tillbaka och känner att de har missat något och har ouppfyllda drömmar. Det finns dock aldrig ett förlorat liv då ni nästan helt säkert har följt er plan etablerad innan födelsen. Vad som ofta händer är att ni kommer in i ett nytt liv med starka minnen av tidigare närliggande liv då ni hade njutbara erfarenheter. Minnena ligger nära ytan och ni längtar efter mer, men problemet är att ert livs plan inte inkluderar ett upprepande av sådana erfarenheter. Upprepning sker så lite som möjligt med ett mål att driva er utveckling framåt. Det finns naturligtvis undantag, men de uppstår för det mesta då en tidigare lektion inte hade blivit fullt genomförd.

Livet är inte menat att vara en slumpartad erfarenhet och då någon förefaller att inte ha mycket i form av utmaningar kan det vara ett liv som ger dem en paus. Ni behöver ett avslappnat liv ibland, det kan ändå visa sig nyttigt och möjligheten att hitta en spirituell förkovring går inte förlorad. Ett idylliskt liv kan vara ett då ni tillbringar mycket tid borta från stadslivet och alla dess aktiviteter för att vara nära Moder Jord på landsbygden. Det finns så mycket att lära från att beblanda sig med naturens energier och elementalerna. De utvecklas också som allt liv gör, men de är för det mesta osynliga för era ögon och deras bidrag till Jorden är ofta förbisedda. När som vibrationerna förhöjs kommer de dock att ses med mer lätthet och vara glada att kommunicera med er.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag har rest vitt och brett, och ni kommer att göra detsamma när ni har Galaxens frihet, vilket kommer till er som uppstigna Varelser. Ni kommer att resa till andra system där livsformerna är anmärkningsvärt olika era egna. Tanken på detta kanske är hotande, men kom ihåg att allt liv kommer från Källan. Ni kan därför relatera till alla former på dess spirituella nivå, oberoende av dess yttre utseende. Kärlek är också en Universell energi som ni kommer att registrera varhelst ni går, och i det ultima är det Allt Som Är. Kärlek är den energi som vi öppet delar med er och det binder oss samman i Enheten av Allt Liv.

Tack SaLuSa
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge