Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa - 22 februari 2013

SaLuSa - 22 februari 2013

De påtryckningar ni lägger på era auktoriteter lämnar dem utan tvekan om att ni inte kommer att luta er tillbaka och tillåta gamla medel och metoder att fortsätta. Ni ropar på en förändring som riktar in er mot införandet av den Nya Tidsålderns förmåner, vilka har hållits tillbaka. Det är t.ex. tydligt att det måste till en utveckling mot att införa fri energi, eftersom el-och gaspriserna tillåts öka över hela världen till en punkt där människor inte längre har råd. Vi undrar hur många demonstrationer som kommer att äga rum innan ämnet tas på allvar. Människor har varit mycket tålmodiga, men det kommer en punkt där de har fått nog. Det är en farlig tid för myndigheterna, som inte får ignorera det som sker. Upplopp är inte trevliga och vi förespråkar inte någon form av våld, men vi förstår er verkligen när ni ser en sådan åtgärd som det enda sättet att få uppmärksamhet för era krav. Det innebär att vi kan behöva ingripa för er räkning om förhållandena urartar.

Lyckligtvis finns det en lugnande inverkan, efter de senaste energi-inflödena som lyfter upp folk. Denna gynnsamma inverkan har åstadkommits av dem som tagit in energierna i sitt väsen och har förmågan att projicera Kärlek och Ljus till situationer. Detta håller en balans inom samhället, och hjälper till att väcka upp ännu fler personer till behovet av fredliga aktiviteter. Mycket mer kommer att uppnås genom att föra ut det bästa inom människor, hellre än att orsaka konfrontation med dem som har makten. Kärleken är den starkaste kraften i Universum och vi uppmuntrar er att använda den, och genom ert exempel få människor runtomkring att tänka på ert sätt. Ni kommer att märka att allteftersom fler människor vaknar, upplever de också en förändring i sin medvetandenivå, och det blir lättare att föra dem samman för att arbeta för ett gemensamt mål. Det är där er makt ligger och den kommer att ge positiva resultat.

Som ni märker är det fortfarande svårt att göra framsteg när de mörka fortsätter att hålla fast vid sin makt. Det finns dock en gräns för hur långt de kan gå, eftersom de inte längre har det omfattande stöd som de är beroende av för att vara framgångsrika. De håller på att plockas bort en i taget och det försvagar deras förmåga att genomföra sina planer. Bristen på samordning och ledarskap som en gång alltid fanns där för att stödja dem är uppenbar. Vår förhoppning är att de ska upphöra med sin verksamhet och se Ljuset, och ta en väg som leder dem ut ur mörkret. Från vårt perspektiv är det aldrig för sent för en själ att byta spår, och de bör välkomnas tillbaka, eftersom det inte är vår sak att vara domare över deras tidigare liv. Det är av den anledningen som vi tidigare bett er hålla tillbaka fördömanden av någon annan själ som stannar kvar i mörkret, utan snarare vara den person som strävar efter att lyfta upp dem genom att ge av er kärlek. Mörker är frånvaro av Ljus, och ni som är Ljusarbetare kan förändra den situationen utan att tvinga er själva på en annan själ.

Ni har fortfarande mycket arbete att göra för att få den Nya Tisaåldern till stånd, men det blir lättare eftersom ni har ett enormt stöd från oss och andra källor. Det finns aldrig någon tidpunkt då vi inte är med er, och vi gör vårt bästa för att inspirera er och uppmuntra er att alltid söka efter det mest perfekta resultatet i varje situation. Ni håller fanan för alla dem som vaknar, och de kommer att finna er när behovet uppstår. Vi vet att ni har hjärtat på rätta stället och att det är därifrån ni arbetar, så era beslut fattas för allas bästa. Vi har en sådan beundran för er alla och är glada över att ni inom en inte alltför lång tid kommer att se resultaten av era ansträngningar. Misströsta inte, eftersom ni faktiskt har gjort den svåra biten och har avancerat mycket längre än ni tror. Det är viktigare än någonsin att hålla sig fokuserad på resultaten av förändringarna, hellre än att koncentrera sig på själva obalanserna. Se att allting faller på plats såsom väntat och som man lovat, därför att ni är så nära det gamla paradigmets sista dagar. Det har liten eller ingen möjlighet att stanna kvar i de nuvarande höga energinivåerna, utan måste upplösas och återgå till de lägre vibrationsnivåerna.

Så snart medvetandenivåerna når en viss punkt kommer ni bokstavligen att tvinga de efterlängtade förändringarna att komma till stånd. Den negativitet som bromsar upp dem kommer att finna att dess kraft har försvunnit, och den kan inte längre diktera den tidslinje som man vill begränsa er till. Redan görs fler framsteg än vid någon tidigare tidpunkt och uppfyllandet av de löften som man gett er ligger mycket nära. Det sista gudomliga ordet vilar dock hos Gud, vilket säkerställer total framgång när det ges. Ändå tror vi att inom loppet av några månader kommer den riktning ni går i att bli tydlig, och vi förväntar oss ett kraftfullt stöd från er. Er del blir att sprida de goda nyheterna såsom ni uppfattar dem och föra fler själar in i Ljuset.

Vi övervakar det som sker på Jorden, men intar inte desto mindre något av en plats i baksätet eftersom våra Allierade fortsätter att ta mer kontroll över det som sker. Naturligtvis ger vi dem vår vägledning, då vi har en bättre total förståelse för hur saker och ting sannolikt kommer att utvecklas. Vi är de osynliga hjälparna som banar väg för er ultimata seger över de mörka. Vi bär inte på någon illvilja eller ilska vad dem beträffar utan har medkänsla för varje själ som glidit iväg från sitt Ljus. Vi glömmer aldrig att allting är en viktig del av helheten, och vi ger av vårt Ljus i lika delar till alla på deras utvecklingsväg. Alla har samma möjligheter att hitta sin väg tillbaka till Ljuset, och vi hjälper till där man ber oss om vägledning.

Mina Kära, hjälp till att hålla fred och hjälp till att hålla balansen mellan olika sekter och raser. Ibland finner dessa det svårt att acceptera Enheten inom den Mänskliga Rasen, och ofta är de religiösa skillnaderna ingrodda i minnet från barndomen. Acceptera kärleksfullt skillnaderna och låt andra följa sin egen väg, förutsatt att den inte stör andra själars valfrihet. Rädsla är roten till de flesta problemen och utnyttjas naturligtvis av Illuminaterna och deras anhängare. Ersätt rädslan med Kärlek och låt andra följa sina rättesnören tills de inser att deras erfarenhet fullgjorts och inte längre behövs.

Jag är SaLuSa från Sirius, och jag är glad över att se de framsteg som gjorts för att skapa fred till Jorden, även om vi inte uppskattar att många mindre krig fortfarande tar sin tribut i människoliv. Det kommer inte att dröja länge förrän fred kommer att fastställas över hela planeten, och vi kommer att se till att den blir permanent.

Tack, SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge