Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, February 15, 2013

SaLuSa, February 15, 2013

Våra allierade är säkrare än någonsin tidigare, och fortsätter att placera de mörka där de är till minst problem. De mörka käbblar sinsemellan och misströstar över sin uppenbara brist på makt att diktera det som händer. Världskontroll ligger inte längre inom räckhåll, och de kan inte göra mer än drömma om hur det kunde ha varit om de inte hade förlorat den. Ljusarbetarna fortsätter nu med förnyat förtroende och förbereder sig för att göra ett sista drag, som effektivt kommer att sätta stopp för alla eventuella chanser som de mörka kan ha haft för att vinna terräng i slutfasen. Det är nu mera ett spel om överlevnad för dem, men det finns ingen plats där de kan gömma sig som vi inte är medvetna om. Ju mer vi kan lämna dem bakom oss, desto mer kan vi koncentrera oss på vår egen agenda.

Vi ber er att inte bli modfällda när ni ser så få yttre tecknen som tyder på det som Ljusarbetarna gör. Det mesta av deras arbete samordnas med oss, ??eftersom vi tillsammans har en del mycket viktigt arbete att göra inom kort. Ljusarbetare är att gratulera till att de satt sig in i sina nya uppgifter, och deras nuvarande åtaganden är minst lika viktiga som de någonsin har varit. Tiden fortsätter att snabbas upp och det finns fler viktiga Ljusinflöden som snart ska aktiveras. Sakta men säkert separeras mörker och Ljus, men vi fortsätter att ge fler möjligheter till dem som står stilla, så att de kan fortsätta gå framåt. Det gamla paradigmet kollapsar och har ingen kraft att hålla tillbaka dem som nu håller på att vakna upp till sina sanna jag. Rädsla för det okända är inte längre ett sådant problem som det var, och människor finner sin tillit till Gud.

Vi vet exakt vilka själar som är anslutna till Ljuset, och har en fullständig profil över var och en av er. Dessutom kan vi lokalisera var och en av er vid varje given tidpunkt, så de av mörker och Ljus är alla under vår tillsyn. En sak som blir trevlig är när det blir dags för oss att förse er med bättre kommunikations-medel, inte bara mellan er själva, utan också med oss. En del av er är ämnade att göra en hel del resor och för era vänner och familj är det viktigt att de inte förlorar kontakten med er. Det kommer naturligtvis en tid när alla konventionella farkoster tas ur bruk, och resandet blir en trevlig och härlig upplevelse. Så småningom kommer alla former av transporter att vara avgasfria och inte längre beroende av en källa som genererar elektrisk energi. För lokala behov kommer en form av mindre "Hoppa På och Av"-vagnar att finnas tillgängliga. Sjötransporter kommer inte att behöva användas och luftburen trafik kommer att hantera allt gods, vilket gör att havet och havsbeståndet kan återställas till sitt ursprungliga skick. Det kommer även att utvecklas stationer, där ögonblicklig avsändning och mottagande kan göras.

Disclosure (Avslöjandet) skjuts nu alltmer i förgrunden, och närmas nu från flera olika vinklar, och det slutliga resultatet som avslöjar er utomjordiska historia är oundvikligt. Det kommer att tvinga regeringar att erkänna sin inblandning med ET: s under åtminstone det senaste århundradet. Det är inte bara en fråga om kontakt, utan även om nära förbindelser eftersom man arbetar tillsammans i underjordiska baser. Disclosure måste även omfatta att mängden av bevis på utomjordisk existens avslöjas, de bevis man funnit på andra planeter, som t.ex. Mars. Men om era regeringar fortfarande håller tillbaka informationen, kommer det bara att leda till att vi tar över ansvaret för att föra ut sanningen i det fria. På ett eller annat sätt är det dags för er att inse er historiska koppling med oss. Vi är inte inkräktare eller främlingar, och många medlemmar av den Galaktiska LjusFederationen är era förfäder, genetiskt kopplade till er allteftersom er art har utvecklats.

Ni har kommit en lång väg sedan ni fick lära er att Jorden var Universums centrum. Livsformer som er egen finns i överflöd överallt och i många dimensioner och parallella Världar. Guds Universum innehåller tusentals efter tusentals Galaxer, vilka ni kommer att resa i så snart ni blir fullfjädrade Galaktiska Varelser. Sanningen är så underbar att många religioner kommer att försvinna, eftersom de kommer att finna att de inte längre kan ge stöd åt sina övertygelser som till stor del varit påhittade av människor. Organiserad religion för att inse sanningen kommer inte längre att krävas av enskilda själar. All kunskap finns inom oss och ni har nu uppnått den punkt, där ni kan vara er egen lärare. Ni har utvecklat ert intuitiva vetande om vad ni personligen behöver för att fortsätta er evolution. Sanningen kan vara mycket djup, men ändå kan du finna din egen väg genom den. Om du följer din egen förståelse kommer den att leda dig till det som du behöver bli härnäst, så var bara i nuet och låt saker och ting utvecklas i sin egen takt. Dela absolut med dig av din kunskap, men var medveten om att andra själars väg inte nödvändigtvis uppfyller dina behov.

Vi har inga problem mellan oss eftersom vi vet att vi är bland Uppstigna Varelser, och vi erkänner varandras ljusnivåer. Energierna är sådana att endast sanningen kan existera, och det är inte fråga om att kommunicera med varandra på någonting annat än en totalt sanningsenlig grund. På Jorden säger ni ofta en sak men menar en annan, på gränsen till att vara osann, och det vore klokt att vara sanningsenlig hela tiden. Vi inser att detta ibland kan förorsaka er trubbel, men till slut kommer du aldrig att tänka två gånger beträffande att hålla dig till sanningen. När du tänker och agerar ärligt hela tiden, har du inte något att dölja. Vi har ibland träffat era politiska ledare och deras representanter, och eftersom vi är telepatiska har vi vetat exakt när de varit mindre sanningsenliga.

Min Kära, som du kan förstå har du mycket att lära och övervinna innan du kommer att anses redo att bli ett Galaktiskt Väsen, men det är inte desto mindre ditt öde. Du ska återgå till de Ljusnivåer som du en gång hedrat och lämnat för att få erfarenhet, så att du kan bli en mentor för andra. Så var vänlig mot dina medresenärer och var medkännande när de felar och faller ner i mörkret. Ni har alla gjort detta och det är oundvikligt när man är omgiven av så låga vibrationer. Hemligheten är att kunna hämta upp sig själv igen och använda sin erfarenhet för att övervinna eventuella utmaningar av samma slag.

Jag är SaLuSa, från Sirius och ni kommer att se hur det här året blir ett år som tillhör folket. En tid då ni blir erkända för vad ni verkligen är, Suveräna Varelser, och får era rättigheter återupprättade. Det finns mycket som väntar på att avslöjas och vi är glada över att vara en del i detta. Vår kärlek fortsätter att sändas till er och till Moder Jord, det kommer den alltid att göra.

Thank you SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge