Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa - Mars 1, 2013

SaLuSa - Mars 1, 2013

I många delar av världen kollapsar de gamla energierna, och i och med detta kommer möjligheten att ersätta dem med det nya paradigmet. Detta paradigm står som ni brukar säga och väntar i kulisserna medan mycket arbete utförs för att säkerställa att det är redo att ta över. Med detta följer en viss osäkerhet eftersom ni under en tid ser tecken på sönderfall. Euron är mycket instabil och en del andra valutor är heller inte starka. Det hela pekar på en stor förändring som också kommer att tvinga bankerna att se över sina affärsmetoder. De ser att det kommer, men försöker avvärja det oundvikliga, men helt förgäves. Det finns redan en överenskommelse mellan många länder om de föreslagna förändringarna och det är helt enkelt en fråga om att vänta på rätt tillfälle för att gå vidare.

Snart kommer Disclosure (Avslöjandet) att äga rum, men förvänta er inte att den blir så långtgående i inledningsskedet. Det kommer att ta tid att skala bort den sekretess som omger allting som har att göra med Utomjordingar och UFO:s. Men så snart sanningen börjar komma ut kommer dammluckorna att öppnas vad oss beträffar och om våra tidigare kontakter med er. Det kommer att ta tid att släppa sanningen om er regerings (USA:s) inblandning med de Grå och hur man använt den avancerade teknologi som gavs till dem. Vår huvudsakliga önskan är att vår närvaro erkänns officiellt och med en försäkran om att vår kontakt hela tiden har varit lugn och fredlig med syfte att hjälpa mänskligheten. Vi lever i Ljuset och följer Guds protokoll och lagar i våra kontakter med er.

Med tiden kommer ni att lära er mycket om vårt engagemang för er under tusentals år, och ni kommer att finna att vi har agerat som era beskyddare. Vi har övervakat ert växande och har hjälpt er övervinna de hinder som allvarligt hade kunnat hålla tillbaka er utveckling. Det finns naturligtvis en gräns för hur långt vi kan gå, eftersom vi inte får blanda oss i situationer där ni skördar er egen karma. Vi måste stå tillbaka, men det hindrar oss inte från att försöka lindra er upplevelse genom att kontinuerligt sända er Kärlek och Ljus. Nu följer vi er noga genom det, som kommer att visa sig vara en mycket aktiv tid, när vi har tillåtelse att dra oss närmare er. Ni ser ofta vår flotta, ofta i stort antal, medan vi fortsätter vår rening av er atmosfär och håller ögonen på dem som fortfarande är fast beslutna att orsaka problem.

I det förflutna har det funnits många hänvisningar till arresteringen av de mörkas ledare och stadigt har de samlats in. Ni har även hört talas om "förvaring" (containment) och på det sättet har vi kraftfullt kunnat begränsa deras aktiviteter. Massarresteringar skulle troligen framkallat panik bland er, eftersom så få skulle haft någon kunskap om varför detta skedde. Så vi har valt att gå fram med gradvisa förändringar och placerat våra representanter som är våra allierade, inom positioner som ger mer kontroll till dem som tillhör Ljuset. Men så snart vi kan komma öppet, kommer ni att få se snabba förändringar äga rum som vi förberett länge. Vi försäkrar er att ni till slut kommer att få njuta av alla de fördelar som utlovats er, och vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa er.

Det är viktigt att ni ger av er energi till allt det som är rent och positivt, och inte lägger den på frågor som berör Illuminaterna och deras handlingar. Deras aktivitet är nu mycket begränsad allteftersom deras handlingsfrihet skärs ned tills den helt kommer att stoppas. De utgör inte längre det hot som de brukade vara, och LjusVarelser begränsar deras makt så att de kan hållas under kontroll. Vi kan ännu inte förmå media att börja rapportera rättvist och korrekt, men det kommer och ni kommer då inte längre att ha några tvivel vad beträffar de nyheter ni får. I de flesta av dessa frågor stöder vi verkligen er för att ni ska få igång saker och ting, vilket genom lagen om attraktion låter oss förenas med er. Ni kom till Jorden för att uppleva dualitet och ni upplever fortfarande en del efterverkningar, även om dualiteten har fullgjort sin cykel. Det finns icke avslutade aktioner som för över den mörka energin till Ljuset för att renas, och det är här ni kommer in.

Ni hade ett starkt fokus på den 21 december, men nu när det är passerat är det mera öppet, eftersom ni ska uppleva många händelser och ni inte är säkra på när de kommer att äga rum. Vi skulle vilja säga, fokusera på er kollektiva förståelse av allt det som ska komma ur de högre vibrationerna. Ni kommer då att göra allt man kan begära av er, och påskynda förändringarna. Med så mycket ekonomiska skulder i världen är det tydligt att det bara finns ett svar på era ekonomiska problem, och det är total skuldavskrivning. Den är en del i den plan ni känner som NESARA, och den kommer, tillsammans med överflödet, att snabbt etablera ett blomstrande samhälle. De verkliga svaren på era problem är relativt enkla, men att hitta rätt personer för att presentera dem är inte så lätt. Ni kommer att få se massiva förändringar som en följd av de regeringsmässiga förändringarna, och efter detta kommer allt att bli möjligt.

Ni har säkert redan märkt att tiden fortsätter att gå snabbare, och innan ni vet ordet av kommer händelser plötsligt att visa på att de stora förändringarnas era har börjat. Så dags räknar vi med att vara erkända och aktiva tillsammans med er, så att vi kan förena våra krafter och göra snabba framsteg. Festligheterna får komma när så är lämpligt, men världsfreden är viktig eftersom alla faror i form av krigsliknande åtgärder måste upphöra. Vi har hjälpmedlen och befogenheten att verkställa detta om det anses nödvändigt. Störningar kommer på intet sätt att tolereras, och när rensningen är klar förväntar vi oss faktiskt inte några problem alls. Som ni ser, Mina Kära, har det inte skett någon minskning i vårt engagemang i er Uppstigning, som hela tiden går framåt för att föra er in i den Gyllene Tidsåldern.

För er har tiden dominerat era liv, men allteftersom ni fördjupar er mer i de högre vibrationerna kommer den att få mindre betydelse. Ni kommer att börja förstå begreppet att allt sker i Nuet, och ni kommer helt enkelt att bara följa flödet. Vi vet att ni är vana att planera hur ni använder er tid, men när ni låter saker och ting ske naturligt utan några rigorösa tankar i den frågan, kommer livet att flyta mycket lättare för er. Det är svårt för er att tänka er livet utan tid på det sätt som ni förstår den nu, men ni kommer att känna er helt fria och njuta av ett liv som är lugnt och förverkligande. Allteftersom er tidsuppfattning förändras kommer även era erfarenheter att göra det.

Jag är SaLuSa från Sirius, och jag känner mig välsignad som får ha den här kommunikationen med er. Jag sänder den med Kärlek och Ljus på uppdrag av den Galaktiska LjusFederationen.

Tack, SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge