Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, February 19, 2010

SaLuSa, February 19, 2010

Våra allierade agerar på så många olika fronter för att framföra den första större händelsen till allmänheten. Ni skulle tycka att uppbyggnaden börjar bli mycket spännande om ni kunde se det från vårt perspektiv. Vi kan utvärdera de olika handlingarna som äger rum och har på så sätt en bra idé om var det kommer att sluta. Det är därför som vi fortsätter att ha förtroende för slutresultatet, och dessutom därför att vi guidar utvecklingen. Naturligtvis är vi mycket medvetna om vad som krävs för framgång, och därför uppmuntrar vi er att tänka er in i fullbordan av planen för att föra denna cykel till sitt slut. Ert positiva Ljus är alltid mycket välkommet och vare sig om ni inser det eller inte så spelar ni en mycket viktig roll att införa avslut till Jorden.

Så mycket beror på er involvering under de sista dagarna som leder fram till Upplyftningen, och vi ser många själar som nu vaknar upp till vad som i själva verket händer runt omkring dem. Detta är nu en tid då ni som är upplysta kan hjälpa dem. Förändringarna som äger rum kan till en början förefalla skrämmande, och det är då som ni varsamt kan guida dessa själar på vägen. Försäkringar om den strålande framtiden som ligger inför oss kan balansera de flestas oro, men det kommer att krävas en grad av finkänslighet och förståelse för att överkomma rädslan om vad som händer med familj och vänner. Vi förstår den kärleksfulla oron som ni känner, men kanske den kan bli lättad genom att förklara om den obegränsade och ständigt flödande kärleken från Skaparen. Den omger alla själar och möjliggör den mest ömsinta kärleksfulla omsorgen. Framtiden är vägen mot lycka och glädje och all de problem som plågar människor medan de är på Jorden kommer att helt ha blivit upplösta. Mina Kära, tro på er egen förmåga att hjälpa och läka andra, och vet att ni aldrig är ensamma när ni arbetar för Ljuset.

Jorden kan också vara ett ensamt ställe tack vare de mörka Tjänarna och deras skapelse av idén om separation. En av de betydande förändringarna som ni kommer att genomleva kommer att vara Enheten som för alla samman i absolut fred. De energier som åtföljer sådana förhållanden sveper sig runt er i ett kärleksfullt omfamnande och ni vet att det absolut inte finns något att frukta. Det stora uppvaknandet för i själva verket allt fler människor sammans, och mycket värdefullt arbete utförs, vilket attraherar än mer för att söka fullbordan. Kom ihåg att denna tidsperiod har bevittnat inkommandet av gamla själar i unga kroppar, som har tagit mycket vishet med sig. Tillåt dem att tala om vad de har att bidra med då de är andligt avancerade och de är här för att spela en stor roll i Upplyftningsprocessen.

Tvivla aldrig på slutresultatet då planen för ert upplyftande har funnits på plats hela tiden. Redan från början när ni gick med på att delta i dualiteten visste ni att det skulle sluta med ert Upplyftande. Även de själar som fortfarande är kvar inom de mörkaste av sfärar har ett löfte om att bli hjälpta till en återgång till Ljuset. Dualiteten var inte en erfarenhet som var ämnad att ha en permanent effekt på er. Ljuset ökar fortfarande i styrka, och det kommer att fortsätta att vädja till hjärtat tills att Ljuset kommer fram. Ert holografiska fängelse är på väg att upplösas och återvända till skapelsens källa. Inget går förlorat och det kan inte heller bli permanent förstört.

Ni har blivit tillsagda att ögonen är fönstret till er själ, och ni kanske har lagt märke till att Ljuset strålar ut ur dem som en laser. Titta vem som helst i ögonen och det kommer att säga mycket om dem, och vem har inte sett en stor kärlek i dem när som två personer är förälskade. De negativa känslorna kan också igenkännas och personens hela väsen kan vara kallt och ogästvänligt. I de högre dimensionerna kan man se mycket klarare, eftersom auran är ett sken av Ljus som ofta består av skimrande färger. Deras renhet är passande för en själ på dessa nivåer, och deras makt är så stor att de lägre vibrationerna inte kan samexistera. En del av er på Jorden har blivit besökta av sådana varelser, och ni har mötts av ett sådant strålande Ljus, men det har trots allt sänkts i vibrationer så att ni kan stå inom det.

När ni kommer ombord på våra skepp, kommer ni att lägga märke till hur skinande Ljuset är och hur det verkar komma från överallt omkring er utan att ha en ända källa. Det bländar dock inte eller skadar era ögon som det kan göra på Jorden. Det finns raffinerade skillnader med många saker som ni kommer att möta på, såsom objekt som reagerar på era tankar eller djur som kan prata med er. Livet kommer att vara ganska annorlunda från vad ni genomlever nu. Det kommer att vara mer storslaget och mer tillfredsställande, med en ypperlig glädje att känna sig underbart levande och livfull. De krämpor och smärtor som ni kanske nu känner kommer inte längre att existera, eftersom i den högre Ljuskroppen kan det enbart finnas uttryck för perfektion. Ni kommer med sannolikhet att vara som vi är och njuta av ett härligt liv som erbjuder tillfällen för att göra som ni vill. Ni kan leva mycket längre och kan nå uppnå hundratals om inte tusentals år, utan erfara förändringar som till exempel åldrande. Tro oss, Mina Kära, det är inte tråkigt eller glanslöst, utan alltid ett nöje att vara i livet.

Under Upplyftningsprocessen kommer ni att ta första steget mot att bli en Galaktisk Varelse, och erfara fullt medvetande. Det dröjer inte länge och allt är preparerat och färdigt för dessa förändringar, och det kommer att bli en fantastisk erfarenhet för er. Vet att ni kommer att gå igenom processen eftersom det är en del av ert livs plan, och det finns ingen aspekt som är påtvingad er. Vi skulle vara de sista som inte skulle respektera ert val av fri vilja. Det är en aspekt av ert jordeliv som allvarligt har förnekats er, och det kommer så småningom att återges till er. Ni står inför en revolution som kommer att avlägsna alla hinder som placerats i er väg, och det kommer att göra er fria. Vi är här på ett uppdrag för att se till att ni frias från dualitetscykeln, och för att skapa de möjligheter som gör det möjligt för er att fullborda era slutliga löften till er själva, och Moder Jord.

Jag är SaLuSa från Sirius, och vi når er gradvis så att ni kan inse hur viktiga de närmaste åren kommer att vara. Allt vad som har lovats er för att se till att ni säkert tar er igenom sluttiderna väntar på er och är redo att komma ut. En del förseningar är inget att oroa sig för då planen är helt flexibel och har oändliga resurser. Se framåt och frigör det förgångna att placeras i historieböckerna. Var den själ av Ljuset som ni är och utöva er makt för att bestämma er framtid.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge