Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 22 januari 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 22 januari 2016

Mike Quinsey

Du lär dig nu hur snabbt saker och ting kan förändras och inom bara en kort tid ser framtiden plötsligt inte så uppmuntrande ut som den var helt nyligen. Rädsla har tagit över människors sinnen därför att storföretagen vacklar och förlorar sitt förtroende när det gäller monetära värden. Bakom kulisserna är mycket regisserat av dem som är i maktpositioner med syftet att dra sig bort från den amerikanska dollarn.

I sådana tider finns det lite stabilitet och ni är i händerna på dem som kontrollerar världsmarknaden. Det är oundvikligt att det blir värre innan saker och ting sorteras ut och världens penningmarknader lugnar ner sig. Mycket kan hända väldigt snabbt och det är lite man kan göra för att ändra slutresultatet. Dock kan ni vara säkra på att större krafter än de som finns på Jorden spelar sin roll för att försäkra att slutet blir sådant att ni kommer att tycka om det.

Många vägar leder till ett tillfredsställande slut för många förändringar som nu successivt tar form. De Mörka tjänarna kan fortfarande ha ett visst inflytande Men deras makt att diktera er framtid är i snabbt avtagande. Många länder kommer nu tillsammans för att presentera en solid front, och avslöjandet och omvärderingen av era viktigaste valutor blir alltmer sannolikt. Allt är planerat långt i förväg och det kommer att vara till nytta för människorna på Jorden.

Oppositionen mot detta blir allt svagare och ingenting kommer att hindra de slutliga och önskade förändringarna från att genomföras. Det är det första steget som verkar ta så lång tid att uppnå, men omvärderingen och distributionen av fonderna runt om i världen går framåt. Faktum är att detta redan inletts även om det inte har bekräftats än så länge.

Våldtäkten på Jordens resurser har nu minskat i takt och det viktigaste är att ett stopp har införts. Visserligen kommer det att upphöra och bli helt onödigt, eftersom ni kommer att njuta av fördelarna i de nya teknologierna. Det tar dock tid att slutföra övergången, men med de resurser som blir tillgängliga, och hjälpen från era vänner från yttre rymden, kommer problemen snart att upphöra.

Ha därför tålamod och vet att rensningen fortfarande måste ske, men den kommer att vara snabbt slutförd. När de som står i vägen för er har tagits bor så kommer fred att snabbt etableras och ni kan få direkt hjälp. Om ni kunde se sanningen om vad som sker på er planet så skulle ni vara övertygade om att framsteg verkligen görs.

Många grupper över hela världen bidrar till de nödvändiga förändringarna, och deras makt är formidabel, eftersom de har hjälp av Ljuskrafterna som omger er planet. Vid rätt tidpunkt kommer de att kunna visa sig för er, och till dess kan de arbeta med er även om ni inte är medvetna om deras närvaro.

Ni har alltid fått hjälp av dessa av Ljuset, men de har sällan gjort sin närvaro känd. De har sett till att ni är skyddade och att Planen för mänskligheten tillåts att manifesteras så som Hierarkin har planerat. I själva verket går ni i högsta fart mot fullbordandet av den gamla cykeln.

Även om ni upplever alla typer av ytterligheter i frågor som t ex väderförändringar så kommer det slutligen att lugna ner sig till ett mönster med måttliga förändringar. Det försäkrar att ni inte får de extrema förändringarna som ni upplever nu. Ni går mot fredliga tider när människor kommer att komma samman och arbeta tillsammans som en.
En fredlig existens kommer att utvecklas mellan alla länder och de grupper som har orsakat störningar kommer att ha tagits bort.

Under sådana omständigheter kommer harmoni och samarbete att komma helt naturligt och Jordens produktion kommer att delas lika. Allteftersom tiden går kommer brister eller andra problem som ni nu upplever att totalt försvinna i hög grad på grund av ny och avancerad teknik som skall införas. Redan nu har de som är av Ljuset börjat förbereda sig för att införa positiva förändringar så att de vid första tillfälle skall kunna gå vidare.

Alltför länge har ni nekats dessa förändringar som skulle ha förbättrat er livskvalitet betydligt. Detta gäller också för olika typer av behandling som har involverat läkemedel och kirurgi som även kommer att bli onödigt. Nya metoder väntar i kulisserna på att bli introducerade som totalt förändrar sättet som kroppen behandlas på för att ta itu med krämpor och sjukdomar.

Även dessa behandlingar blir så småningom onödiga då den pågående höjningen av era vibrationer kommer att lyfta er bortom den punkt där sjukdom eller krämpor inte existerar. Dessa förändringar ligger inte så långt borta från en manifestering, så ni har verkligen en hel del att se fram emot.

När du tänker på det sättet så kommer du att uppleva just detta, och det är så Lagen om Attraktion fungerar – den ger dig det som du fokuserar på. Så redan nu börjar du skapa din framtid runt omkring dig. Det är förstås viktigt att komma ihåg att om du tenderar att fokusera på negativiteten som finns omkring dig så är det sannolikt att du attraherar mer av samma sak.

Genom att fokusera på något ger du det energi, men det betyder inte att du inte kan observera negativiteten runt om dig. Det är därför tillrådligt att hålla dina tankar och handlingar i möjligaste mån koncentrerade på Ljuset. Bli aldrig rädd för det är den energi som drar till sig precis det som orsakar dina problem. Förutsatt att du normalt sett är en mycket positiv person så är det inte troligt att du kommer att besväras av händelser som sker runt om dig.

Ljuset fortsätter att växa ganska snabbt, så mycket att de Mörka tjänarna inte kan återta förlorad mark. Du kan därför gå vidare med fullt förtroende för att din framtid är säker och trygg. Emellertid finns det platser på Jorden där negativ energi har byggts upp och där måste en förändring ske. Det blir oundvikligt att obehag och besvär kommer att upplevas när förändringarna sker, men om möjligt kommer varje själ som är i fara att bli förvarnad.

Dock är karma ibland inblandad här och vissa själar kommer att tillfullo uppleva förändringarna som sker. Ni kan vara säkra på att allting kommer att hända just som det skall, och människor kommer att befinna sig precis där det är meningen att de skall vara.

De Galaktiska krafterna är ännu inte redo att helt och hållet visa sig öppet och vill inte riskera ett öppet krig med de Mörka tjänarna. De hotar alla ”inkräktare” som går in i Jordens atmosfär, så ni kan anta att så gott som alla farkoster ni ser är från den hemliga flotta som de har. Säkerligen kommer ingen av deras farkoster så nära Jorden att de utgör problem.

De Galaktiska krafterna är fredliga och kommer bara att använda självförsvar om de hotas. Och de kommer aldrig att inleda en attack mot Jordens folk. De använder en teknik som är långt mer avancerad än den er civilisation har och de kan mycket väl ta hand om sig själva om de skulle tvingas in i en sådan situation.

Fortsätt att sända ut ljus och ni kommer att göra ert bästa för att påskynda slutet på de Mörkas aktiviteter. Deras tid är nästan över och ni kan vara säkra på att ni är trygga från deras hot. Och de Galaktiska krafterna, och även högre varelser, övervakar noggrant era framgångar.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge