Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 15 januari 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 15 januari 2016

Mike Quinsey

Händelser inträffar nu mycket snabbt och en press ligger på dem som förväntas tillkännage att Avslöjandet kan komma utan dröjsmål. President Putin är den som känner av trycket och är för närvarande också den som leder de åtgärder som behövs för att få resultat så snart som möjligt. Under tiden arbetar Jorden nu inom ett energifält som avser att upprätthålla skyddet mot yttre inblandning.

Ni kan vara säkra på att er framtid ligger i händerna på dem som utövar sin enorma makt för att Ljuset skall lyckas med att utrota mörkret på Jorden. De Mörka tjänarna är självklart medvetna om att de är maktlösa när det gäller att uppnå målet att få till stånd ett nytt världskrig. Så ni kan gå vidare med vissheten att framtiden för Jorden och mänskligheten är i säkra händer.

Mäktiga ljuskrafter väntar på uppmaningen att få till stånd en ökad medvetenhet som leder fram till en förståelse av er sanna historia. Ett avslöjande som kommer att ge er stor lättnad vad gäller den inneboende kraften i varje Ljusvarelse. Ni har letts till att tro att ni är maktlösa, när i själva verket er potential är obegränsad. Med detta kommer ansvaret att använda den vist, och allteftersom tiden går kommer ni att få rikligt med vägledning och instruktioner i detta avseende.

Absolut ingenting kan stoppa din snabba avancering till att bli en fullständig Galaktisk varelse. Ljuskrafterna har arbetat mot denna period under en lång tid, men ett framgångsrikt resultat har varit beroende av era framsteg och förmågan att integrera Ljuset inom er.

Så snart du har nått en viss nivå kommer du att vara säker på total framgång, och som kollektiv av Ljusvarelser kommer ni att stiga upp och lämna de lägre vibrationerna bakom er. Det kan inte bli på något annat sätt för Lagen om Attraktion leder er framtill Uppstigningen.

Naturligtvis kommer du att under tiden gå igenom stadier av upplyftande som i slutändan leder till fullt medvetande. För närvarande håller ni på att vakna till er sanna potential och ni kommer att få all hjälp för att göra er väg så lätt som möjligt.

Om du någonsin har tvivlat på att du kommer att bli framgångsrik, trots de många försöken från de Mörka tjänarna att hindra din Uppstigning, vet då att Gud har förordat att detta skall ske. När mäktiga och kraftfulla Ljuskrafter riktas mot oppositionen så kan du vara säker på att resultatet inte kan bli något annat än vad som avsetts av de högre krafterna.

Oavsett vad som sker runt om er kan ni sköta ert arbete med absolut förtroende för framgång. Ljusarbetare blir kallade till att hjälp sina medresenärer, eftersom förändringarna som bryter in över Jorden gör att många själar blir förvirrade över vad som sker. Den viktigaste aspekten är att göra klart att resultatet kommer att leda varje själ till sin högsta punkt av framgång, och ingen kommer att nekas sin rätta plats.

Du kommer att vara precis där du har förtjänat att vara, och helt klart kommer alla själar att finna sig väl till mods och avslappnade i de rätta vibrationerna. Ni kommer att veta i förväg vart ni är på väg och ges en full förklaring till hur ni har uppnått det. Ljusvarelser kommer att följa er och det finns således ingen anledning till oro för framtiden.

Livet på Jorden har varit så långt från sanningen att ni kommer att bli både förtjusta och förvånade över att få reda på er rätta potential som Galaktiska varelser. Ni lämnar en drömvärld bakom er som har varit en mardröm i jämförelse med vad ni kommer att få uppleva när ni stiger upp och ut ur de lägre vibrationerna. Det kan liknas vid ett helvete på Jorden som skapat av de Mörka som har hållit er i fångenskap utan att ni vetat om det.

De dagarna kommer nu till sitt slut när Ljuset omvandlar de negativa vibrationerna, de som nu försvinner med ökad snabbhet, och de kommer att fortsatta att göra detta tills de slutligen lämnats bakom er. Ni som läser detta meddelande är de som kan hjälpa till att lätta oron hos människorna runt om er som kommer att bli rädda för det som för dem är det ”okända” för framtiden.

Vissa kommer att bli lika oroade för sanningen, för den tar dem ut ur deras bekvämlighetszon, i synnerhet när de inser att så mycket som är bekant förändras runt om dem. Inledningsvis verkar det som ett stort kaos, men ut ur det kommer det att komma positiva signaler på att bättre dagar ligger framför er.

Det gamla måste bort och ge plats för det nya, men var så säkra på att det inte kommer att ta så lång tid som ni kanske tror. De planerade förändringarna håller redan på att ske och de påverkar alla former av liv. I naturen har en del av förändringarna redan märkts då djurriket har anpassat sig till dem. Vissa arter försvinner helt och hållet och det är inte ovanligt genom loppet av en cykel.

Var och en av er har haft många livstider på Jorden och ni kommer att ha dragit nytta av dem. De av er som har dragit lärdom av lektionerna i den tredje dimensionen kommer mycket troligt att ha en inre känsla av att ni kommer att stiga upp. Hursomhelst kommer ni att befinna er exakt där ni skall vara och sedan fortsätta er utveckling.

Slutligen kommer alla själar att höjas upp, men för en del behövs många fler liv innan de är redo för detta. Ni har så mycket tid ni önskar för att utvecklas och då du har hjälp hela tiden på din väg så kommer varje liv att planeras med din utveckling i åtanke. Dina guider försäkrar att så långt som möjligt håller du dig till din livsplan, men du har fortfarande fri vilja att följa en annan väg, eller göra förändringar på den, om du så önskar.

Du börjar förstå att det finns mer i livet i ert Universum än vad du ursprungligen trodde var möjligt. Det beror delvis på att Jorden var skyddad från besökare som kanske i annat fall skulle ha stört er utveckling. ET-besökare var inbjudna av Illuminaterna som en del av ett avtal som tillät dem att ha baser på Jorden i utbyte mot avancerad teknologi. Sedan dagarna för ungefär 70 år sedan har Illuminaterna genom detta avancerat bortom vad ni troligen har kunnat förvänta er och är många år bortom er nuvarande kunskap.

Emellertid kommer det inte att bli möjligt för dem att uppnå vad de har planerat, eftersom deras förmåga att göra som de vill inte längre är ett alternativ, såsom redan har förklarats. Från vecka till vecka händer mycket över hela världen, och Ljusarbetare är fullt upptagna med att hjälpa till. De Mörka manipulerar ekonomin för att få fram de önskade resultaten, som inte alltid är i ert bästa intresse.

Det kommer inte heller att gynna de inblandade därför att framtiden inte ligger i deras händer, och eftersom högre väsen har allting i fullständig kontroll. Efter att de som har försökt att ta över världen har tagits bort så kommer snabba framsteg att göras som gynnar alla. Inom en relativt kort tid kommer ni att få nytta av en ny teknik som har varit dold för er under en mycket lång tid. Dagarna för de Mörka tjänarna är räknade och deras verksamhet är under kontroll av Ljusvarelser.

Detta meddelande kom genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och måtte era dagar upplysas på vägen till fullbordan.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge