Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 14 oktober 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 14 oktober 2016

Mike Quinsey

Presidentvalet är den viktigaste brännpunkten för miljoner amerikaner, men det är en stark möjlighet att de inte kan gå vidare med detta. Orsaken tycks vara att en av kandidaterna verkar dra sig ur. Det kan vara den bästa lösningen med tanke på den förestående globala valutarevalveringen som då kan bli fokuserad på utan distraktion.

Detta kan i själva verket redan ha inletts. Och det är verkligen mycket nära att ske vid första, bästa tillfälle att göra detta. Det ryktas att det redan har börjat, och det blir säkerligen en långsam start, vilket är förväntat på grund av storleken på uppgiften. En viss grad av tvingande nödvändighet finns naturligtvis att få hela projektet att fungera, något som kommer att glädja så många människor som ivrigt väntat på detta.

Världen fortsätter med att vara i tumult och krigsområden är utbredda, men mycket är ett svar på de Mörkas tjänare som försöker att få kontroll över det. Dock kommer de inte att tillåtas att lyckas då Högre väsen kommer att avgöra resultatet till förmån för Ljuset. Det finns en plan på plats som kommer att hindra detta att försenas eftersom saker och ting nu nått den punkt när det är dags att göra ett avslut. Ha förtroende för dem som har er framtid i sina händer för de har total kontroll och har en fullständig överblick av vad som händer.

Där Ljuset råder finns inga misstag och planen för er frihet fortskrider som planerat och den krävs för att säkerställa att Uppstigningen sker. Ansvaret ligger nu på varje individ att bestämma var deras framtid ligger, och om de önskar att göra sin Uppstigning och leva sina liv i enlighet med detta. Naturligtvis ges hjälp och vägledning, men i slutändan är det upp till var och en att höja sina vibrationer tillräckligt för att uppnå det.

Du måste veta vid det här laget att en möjlighet som den du har nu kommer vid slutet av en cykel. Så ansträng dig nu och var säker på att bli framgångsrik, för djupt inom dig vet du att detta är sanningen. När du gick med på din livsplan så var du övertygad om att du skulle kunna göra din Uppstigning. Ditt tålamod har blivit ordentligt testat, och om du har kunnat stå fast grundad så kan du anse dig själv vara väl på vägen till de högre dimensionerna.

Utmaningarna för att komma över de lägre vibrationerna är tuffa, och du angrips från alla håll, men genom att hålla dig centrerad och i total kontroll av dig själv gör det att du är väl på väg till din Uppstigning. Att färdas på Ljusets väg kan ibland vara ett ensamt liv, för få människor förstår egentligen varför de befinner sig på Jorden, och det är svårt att hitta andra av liknande slag som du själv. Du blir ofta en ensam figur, men din blotta närvaro på Jorden hjälper till att sprida Ljuset. När du stiger upp blir det lättare att lösgöra dig från många av de lägre energierna eftersom de har liten eller ingen attraktion alls för dig längre.

Tiden närmar sig när det blir möjligt att tala om för människor det verkliga skälet för att uppleva de lägre vibrationerna, och också varför det har varit nödvändigt att reinkarnera många gånger på Jorden. Oavsett på vilken nivå du befinner dig när slutet av cykeln sker, så kommer du ändå att vara på exakt den rätta nivån.

Familjer kanske tycker att det är oroande om de splittras, men ha då i åtanke att varje själ har sin egen väg att följa. Emellertid finns det tillfällen när partnerskap förblir fast, och själar går fortfarande framåt tillsammans. Faktum är att vissa familjer samlas för att dela en livsplan innan de inkarnerar och ofta händer detta när de arbetar för Ljuset.

Kära ni, ni är beundrade och älskade för er hängivenhet för ert ansvar, och för att hela tiden ha hjälpt till att slutföra er livsplan. Era guider som alltid följer er är kraftfulla varelser som kan påverka er på ett sätt som garanterar er säkerhet och ofta avvärjer vad som i annat fall skulle kunna bli oönskad livsförändring. Om du erkänner dem och ”pratar” med dem kan de lättare konversera med dig, och de kan påverka dig med sina tankar. De är förmodligen mer medvetna om din livsplan än du själv är och kan därför försäkra att du håller dig på den rätta vägen. Detta tar inte på något sätt bort din frihet att välja, för de kommer att veta om det redan.

Sedan en tid tillbaka har de Galaktiska skeppen dragit sig närmare Jorden, men tills de slutar med att dölja sig kommer ni inte att kunna se dem. Dock finns de på avstånd då deras närvaro behövs för att hålla ett öga på hur Jorden och hennes befolkning tar hand om Uppstigningen. Det finns ett antal grupper som väntar på att göra sig själva kända så snart det är säkert att göra det. Er framtid är full av trevliga överraskningar, inte minst av alla som vill möta er, era vänner från Agartha i den Inre Jorden.

Saker och ting kommer att förändras så mycket att inom en ganska kort tid kommer ni att få dra nytta av hjälp för att ni skall kunna inta er rätta plats i den Nya Tidsåldern. Den gamla försvinner ganska så snabbt för förändringarna sker redan som kommer att slutligen lyfta upp er livskvalitet. Med allt det som händer i er värld är det svår att inte bli inblandad. Det bästa sättet är att försöka hålla sig lugn och centrerad hela tiden och vara en betraktare snarare än att blanda sig i.

Naturligtvis kommer det att finnas tillfällen när du inte kan undvika att bli inblandad, och när du är en Ljusstråle/Ledstjärna kan du ge frid till en situation som kanske orsakar utbrott och konfrontation. Du har krafter utöver din fantasi men du behöver ha tro på dig själv för att de skall kunna bli aktiva.

Ditt största arbete kan ibland uppstå när du är som tystast och använder din tankekraft. Du kan dock inte tvinga dina idéer på någon, för de kan då bli avvisade om de inte accepteras, och detta inträffar ofta av karmiska orsaker, ansvar som måste spelas ut. Detta gäller även när man sänder ut helande energier, för ibland behöver en själ se hela orsaken till sin ”sjukdom” för att dra fördel av allt som gäller.

Efter Uppstigningen blir du en ganska annorlunda person mot vad du var innan. Ditt Ljus kommer att bli så starkt att du inte kan leka med, eller befinna dig i, negativa energier. Ljuset finns i allt du gör, och då du kommer att vara med själar av liknande slag som du själv så kommer du att leva ett glädjefyllt liv av glädje och kärlek.

Negativa tankar kommer inte att forma någon del av ditt liv för vibrationerna blir för höga för att de skulle kunna vara närvarande. Så budskapet är att börja så snart som möjligt med att känna in hur det är att leva med en upphöjd vibration. Ju mer du kan motstå de lägre vibrationerna desto mer kommer de att vara oförmögna att påverka dig. Så kom ihåg att lika attraherar lika och undvik att attrahera dem till dig själv.

Då Ljuset fortsätter att växa på Jorden så kommer ”mörkret” att gradvis försvinna. Detta sker redan och det orsakar förvirring blad dem som är de Mörka, för de kan inte längre hålla sina energier på plats. De är offer för sina egna gärningar, men det är aldrig för sent för dem att vända sig mot Ljuset.

Jag lämnar er med Kärlek och Välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge