Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 14 August 2015

Mike Quinsey - SaLuSa 14 August 2015

Som så många av er är medvetna om är den kommande septembermånaden en centralpunkt när vibrationerna skall öka kraftigt. Hur det kommer att påverka er beror på er medvetandenivå men resultatet blir sådant att många upplever en upplyftning. Den totala effekten blir en märkbar förändring som kommer att ge en mer fredlig åskådning och en allmän önskan om ett upphörande av krigiska handlingar.

En önskan om fred kommer verkligen att växa kraftigt och myndigheterna kommer att tvingas genomföra de förändringar som fordras för det. Det blir ingen tillbakagång till det gamla sättet, och när inflytandet från Illuminaterna har inskränkts kommer folket att befrias från deras kontroll. Önskan om förändring har växt under en längre tid nu och nått en punkt när den inte längre kan förnekas.

Många själar är redo att handla när det är säkert att göra det, och den tiden har nästan kommit nu. De stöds av grupper som är av Ljuset och som kommer att se till att deras handlingar är tillåtna att gå vidare med utan störningar. Som ni kan förstå finns det människor som är djupt engagerade i att hålla kvar allting som det alltid varit, och de avskyr att ge upp sin rika livsstil för en rättvisare fördelning av välståndet.

Dock kan ingen hindra förändringarna från att manifesteras, så möt förändringarna med tro på framtiden och vid en given tidpunkt kommer alla de löften som getts till er att manifesteras. Tillåt tillräckligt med tid för att förändringarna skall kunna genomföras, och det kan komma ganska kvickt när väl ”bollen har börjat rulla”.

Så mycket sker bakom kulisserna och ni har hållits i mörker och förnekats era rättigheter att dela och njuta av de framgångar som skulle ha gynnat alla människor istället för de få som är privilegierade. Emellertid håller den här situationen på att förändras och när de som håller er tillbaka inte längre kan diktera era liv så börjar införandet av förändringarna.

Under en lång tidsperiod har ni getts idéer om vad det kommer att innebära för er när ni vet att en kollosal upplyftning väntar på er. Till exempel har många nya framsteg blockerats och uppskjutits av Illuminaterna, men snart kommer det inte att finnas något som hindrar att de släpps. De är sådana att ni äntligen kan bli mycket oberoende och inte förnekas livets nödvändigheter. Redan nu finns uppfinningar som väntar på att införas som skulle göra era liv mycket enklare. Men de som har det största behovet måste bli upplyfta först.

De som känner till den nuvarande situationen på Jorden befinner sig i en fin situation för att kunna hjälpa sina medmänniskor att behålla lugnet och så att säga ”rida ut stormen”. Det kommer att bli svåra tider för en del av er, beroende på var ni bor och vem som för närvarande styr ert land. De rätta människorna är kända för oss och de blir installerade så snart som möjligt. Detta kräver ett diplomatiskt och lagligt tillvägagångssätt.

Som ni nu börjar förstå finns mycket att göra för att förändra den situation som har hållit er i de Mörkas grepp under så lång tid. Men vi vill betona att deras tid är ute och under de närmaste få åren kommer de att ha mindre och mindre möjligheter att utöva sitt inflytande. Så ni kan planera för framtiden i vetskap om att ni skall återvända till era rättmätiga platser som fria själar.

Under tiden behåller vi vår ”bevakning” av ert solsystem för att försäkra att inga ovälkomna besökare tillåts störa er slutliga återgång till Ljuset. Det finns andra civilisationer som skulle vilja kontakta er, men tills tiden är den rätta måste de hålla sig på avstånd. De flesta kontakter kommer i fred och är ivriga att dela sin kunskap med er, men några har dolda baktankar.

Var säkra på att vi är här för att ni skall kunna slutföra er resa enligt era egna önskemål och så småningom återvända till den frihet ni får när ni blir galaktiska varelser igen. I verkligheten står ingenting runt omkring er stilla, er evolution fortsätter och när Gud ”andas in” så går ni in i högre och högre vibrationer. Den tredje dimensionen, som ni vet har avslutat sin kurs, är orsaken till varför alla förändringar sker runt omkring er.

För er som är redo att flytta in i de högre dimensionerna är det nödvändigare än någonsin att fokusera på vägen framåt. Några av er kan distraheras av vad som händer runt om er, så försöka att hela tiden låta negativa situationer bara passera. I detta skede måste du tillåta andra att följa sin egen väg men med alla medel erbjuda hjälp till dem som närmar sig dig först.

När tiden är den rätta kommer din kunskap att behövas och det är klokt att bara släppa den till de som kan gynnas av den. Tänk på att dina guider påverkar dig med sensibla idéer som försäkrar att du slutför denna livstid så som du har planerat. Det kan innebära att hitta en värdefull källa av information, eller att möta en kontakt som kan råda dig om den bästa vägen att gå. Varje avvikelse kommer att innebära att vissa lärdomar måste göras om, men i så fall borde det bli lättare vid en andra omgång.

Allteftersom tiden går kommer du att lära dig mycket om din resa genom det som sker och varför den har medfört de erfarenheter du haft. Som ett resultat har du utvecklats mycket längre och snabbare än du annars skulle ha gjort och kan vidarebefordra din kunskap till andra. Vid rätt tidpunkt för ett steg framåt har du alltid hjälp till att göra det, även om du kanske föredrar en annan väg, som du också får hjälp att hitta.

Emellertid blir du uppmuntrad att följa den mest givande vägen för att undvika slöseri med tid. Oavsett vilka alternativ du väljer så kommer du slutligen, som för alla själar, att finna Vägen av Ljus. Din gåva av fri vilja hedras alltid och som ett resultat lär du dig alltid på ett sätt som säkrar en hjälp till personlig utveckling.

Sakta men säkert får du information om andra livsformer och du kommer snart att få möta andra typer av varelser, en del ganska olika er mänskliga form. De kommer dock att vara desamma i vissa avseenden och viktigast är att de är intelligenta varelser som i många fall är mycket mer utvecklade än vad ni är. Dock är inte alla äldre arter nödvändigtvis mer utvecklade än ni, då en del har ägnat mer tid på personlig utveckling i motsats till andlig utveckling.

När du fortskrider in till de högre dimensionerna kommer du så småningom att upptäcka att du har mindre behov av en permanent kropp. Men när du har behov av en kropp så skapar du den med din tankes kraft. När du utvecklas andligen finner du en hel del skillnader mot dina jordiska erfarenheter, för de lägre vibrationerna tenderar att hålla dig tillbaka.

Jag är SaLuSa från Sirius och glad över att så många själar på Jorden nu vaknar upp till sanningen. Ibland är det svårt att överge en tro som visar sig vara felaktig, men om du skall utvecklas har du inte råd att vara alltför rigid. Var alltid redo att acceptera den större sanningen om du vill växa med dina erfarenheter.

Ingen kan stå stilla för länge, särskilt under nuvarande omständigheter när förändringar sker runt om dig. Dock måste försiktighet iakttas då desinformation fortfarande sprids för att förvirra er. Så lita på din intuition så långt som möjligt. Jag önskar er all framgång på er resa och min kärlek följer er som alltid.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge