Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 21 juni 2019


Mike Quinsey - 21 juni 2019

Mike Quinsey

De mörka har förlorat slaget men inte kampen och deras närvaro är fortfarande märkbar. Men de låga vibrationer som de sprider kan bara påverka de själar som har liknande vibrationer, vilket man kan notera hos många av de yngre medlemmarna inom mänskligheten. Det har dock ingen effekt på dem som har utvecklats bortom det här steget. De mörka är inte längre den kraft som de var, och deras mål att ta över världen har misslyckats trots många århundraden av tillväxt. Det betyder att de bojor som hållit er tillbaka har tagits bort och ni är nu fria själar som kan ta hand om er egen utveckling. Det är helt enligt förväntningarna i nuvarande tid och ni kommer nu att göra mycket snabbare framsteg.

Det kommer att ta litet tid innan ni förstår sanningen om ert varande, men i sinom tid kommer ni att göra det. På resan mot Ascension får ni mycket information om ert förflutna, er nutid och framtid. Ni bryter er ut ur er kokong av glömska, och det är nödvändigt för er andliga tillväxt. I det förflutna föll ni till en så låg nivå att man var rädd för att ni aldrig skulle vakna till sanningen, men på något sätt kunde tillräckligt många av er höja sina vibrationer och nå högre nivåer. Man kan säga att de få har hjälpt de många att passera 2012-markören och det hjälper andra att göra detsamma. Som vi har nämnt många gånger, när en själ vaknar till Ljuset så hjälper många hjälpande händer er att göra ytterligare framsteg. Syftet med livet är att få andlig kunskap genom erfarenhet och att leva i enlighet med den kunskapen, så att ni ökar era vibrationer och i allt högre grad blir ett Ljusets Väsen.

Bland mängden av utmaningar som hela tiden dyker upp finns det vissa som är viktigare för din utveckling och som du noggrant bör notera. Få erfarenheter är utan någon form av lektion i botten, så det är klokt att fråga sig vad innebörden är genom att titta djupare på den. Det är helt klart att om en läxa ska läras är det klokt att försöka förstå vad som menas med erfarenheten. De av er som personligen passerat markören borde nu vara under andlig utveckling och erfara få om några biverkningar. Din erfarenhet kan vara till nytta och till hjälp för andra som kommer till dig genom att lockas av ditt ljus. Vissa känner till dig och ditt arbete, andra kan ha blivit guidade till dig, så bli inte förvånad om det händer.

När Jorden och dess befolkning lugnat ner sig och fred blivit det normala tillståndet, kommer ni att vara öppna för besök från andra ET-enheter som hjälper er att påskynda de evolutionära förändringarna. De kommer att lära er mycket av allt det som undanhållits er så länge. De första idéerna om tillväxt och förståelse måste komma från er, sedan får ni hjälp med att genomföra era idéer och önskemål. Ni kommer att göra snabba framsteg och ni är avsedda att leva på er "Nya Jord" som kommer att vara en jungfrulig skönhet. Det finns egentligen inga adekvata ord för att beskriva förändringarna från den gamla jorden till den nya. Den kommer att bli ett paradis bortom allt ni hittills stött på, och ni kommer att glädjas över den livsenergi som existerar i allt.

Så ni har mycket att se fram emot och äntligen ligger det inom synhåll för er. Så måste det bli för så är det bestämt av den Högste Skaparen. Ni är på god väg att slutföra denna fas och ni kommer att belönas med en existens inom de högre vibrationerna där lugn och total fred råder och där ni inte kan störas av dem som har lägre vibrationer. Men även för dessa själar kommer den tid när de accepterar Gudomen och letar efter vägen hem. Var och en leds så småningom tillbaka till Gudomen. Eftersom tid inte existerar i de högre världar där allting finns i nuet, finns det ingen tidspress på dem som behöver gå igenom ytterligare en serie tester och utmaningar för att utvecklas. Men som alltid finns hjälp till hands för en själ under dess väg mot upplysning, och hjälpen stannar troget kvar tills resan är avklarad. Vi vet att många av er redan är medvetna om situationen, men kanske inte inser att nuvarande ”end times” är speciella så till vida att varje själ erbjuds samma möjlighet att vara en del av en mass-Uppstigning.

Mängder av liv har fört dig långt och idag är du en mångsidig själ med många färdigheter att falla tillbaka på och hjälpa dig igenom denna speciella period. Inse att du kan falla tillbaka på dina erfarenheter för att uppnå de bästa resultaten. Helt klart måste du särskilt dra nytta av de aspekter som kan hjälpa dig att fullfölja din livsplan. Genom sådana arrangemang uppnås det bästa hos varje generation eftersom framstegen är "skräddarsydda" och sker stegvis och leder till att nästa steg går i rätt riktning. Under de tidiga stadierna gör självklart de mörka allt de kan för att hindra er att lyckas, men framsteg är alltid oundvikliga.

Du går igenom oroliga tider, så håll fokus på ditt mål och låt dig inte distraheras av yttre händelser. Det finns fortfarande fallgropar på din väg, men om du håller rak kurs kommer du att segla rakt förbi dem. Hur snabbt saker lugnar ner sig för dig beror på hur långt du har utvecklats, så håll dig inom Ljuset och ge inte efter för frestelser som placeras på din väg. Tänk på att du ibland blir testad, men på din utvecklingsnivå hanterar du dem med lätthet.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullkomning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gudomen.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge