Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 28 juni 2019


Mike Quinsey - 28 juni 2019

Mike Quinsey

Förändringens oro fortsätter, eftersom den helt klart orsakar konfrontation bland er. Vissa grupper kämpar för att undgå att gå vidare till ett mera fredligt liv och lämna perioden med krig bakom sig. Det är uppenbart att folk har fått nog av ständiga krigsupplevelser och är trötta på dem. Även den yngre generationen, som bara haft liten eller ingen erfarenhet av krig, söker en fredlig framtid, eftersom de har en större medvetenhet och intuitivt vet vad som är bäst för mänskligheten. Det råder ingen tvekan om att sakta men säkert mäklas fred över hela jorden. Även hetsporrarna börjar se det fåfängliga och idiotiska att fortsätta med krigiska aktiviteter. Det finns en rörelse på jorden som växer sig allt starkare, som söker nya sätt att skapa världsfred samtidigt som de fortfarande tillåter folket att fritt välja. Världsfreden kommer, den är förutbestämd så att ljusbärarna ska kunna utvecklas utan störningar eller fördröjning.

Jag infogar ett kortare utdrag som tydligt visar på den medfödda förmågan och dess förhållande till hjärnan, en förmåga som blir mer och mer framträdande och viktig i vår vardag ju längre tiden går.

KRYON: FÖRKLARAR VARFÖR DIN MEDFÖDDA FÖRMÅGA SKA VARA DIN TOPPRIORITET.
(https://spee.ch/@ModernGalaxy:5/kryon-explains-why-melding-with-innate)

Det medfödda är ansvarigt för spontana ”strafflättnader”. Det kan gå in och dra ut saker från din akasher-krönika och placera dem i din cellulära struktur - så smart är det medfödda. Du kan vara din egen intuitiva läkare vad gäller din cellulära struktur.

Det medfödda är den hjärna som vet vem du är baserat på erfarenhet och minne. Det medfödda vet sanningen, det är din andra hjärna. Ett av den framtida människans attribut är den bro som den byggt mellan medvetandet och det medfödda, så att du inte behöver "muskeltesta". Det medfödda är din andra hjärna och är kopplat till hjärtat. Bli din egen intuitiva läkare.

Det medfödda, din andra hjärna, fungerar inte alls som den första, men den är smart och intelligent och vet vad du behöver. Det är den styrande som får dig att slutar agera på felaktiga signaler. Din fysiska hjärna fungerar här på ett annat sätt.

Det medfödda är det som skapar känslor, hjälper dig att bli kär. Det ger dig en energi du inte kan förklara. Det känner dig utan och innan och det förnyar varje cell i din kropp - det känner till sanningen om dig. Det medfödda kommer att tjäna dig, det är du inom dig men inte en separat enhet inom dig.

Du är från Centralsolen precis som Kryon. Du kommer att veta att du är evig, du kommer att veta att du känner mig, Kryon. Du har haft mer än ett liv.

SLUT PÅ UTDRAGET.

När du har en utanför-kroppen-upplevelse, när du till exempel kastats ut på grund av en olyckshändelse eller med avsikt, är dina tankar fortfarande helt normala. Ingenting verkar ha dramatiskt förändrats förutom att du finner att utan din fysiska kropp har du fullständig rörelsefrihet och dina tankar är mycket mer kraftfulla när det gäller att manifestera dina önskemål. Det bevisar tveklöst att du inte är din fysiska kropp utan en fri enhet med en själ. Du kan också konstatera att din tankekraft är starkt förhöjd och att du med din tanke kan skapa det du önskar.

När jag följer min intuition när jag skriver vet jag att mitt Högre Jag fortfarande övervakar mina tankar och handlingar. Det stör inte mina avsikter utan ger mig idéer som en form av vägledning. Det är inte alla som är medvetna om att det existerar, men när du accepterar ditt Högre Jag kommer det närmare dig och kan göra mycket mer för dig. Genom att ge ditt Högre Jag litet utrymme att fungera finner du att fler händelser i ditt liv synkroniseras och flödar lättare. Kom ihåg att det vet mer om dig än du gör, inklusive din livsplan, och är därför bättre rustat att vara din vägledning än du själv.

Det är uppenbart att det ni kallar "det gamla gardet" inte mäter upp till dagens behov. Förändringar är på väg, nya koncept och metoder som är mycket mer effektiva och ändamålsenliga än de gamla. Det gamla bör nu lämnas och få somna in, eftersom det överträffats av högre vibrationer som inte har någon plats i de gamla tingens ordning. Det nya står redan och väntar i farstun och omfattar många storslagna själar, den Nya Tidsålderns föregångare. De väntar tålmodigt på att mänskligheten ska vakna upp inför de möjligheter som ligger framför den.

Det blir allt mera tydligt att er historia är mycket annorlunda än den som är dokumenterad. Det är uppenbart att det funnits tidigare civilisationer med egna flygande farkoster och tillgång till teknologi långt tidigare än vi trodde var möjligt. Bevisen finns här nu och går till och med så långt som användning av kärnkraftteknologi. Det verkar som om allt går i cykler, inklusive vår egen utveckling.

Oavsett vad som äger rum på Jorden fortsätter den sin färd genom Fotonbältet med kurs mot Uppstigningen. Moder Jord önskar avsluta den häjr cykeln genom att gå upp på en nya vibrationsnivå. Tiden har kommit då det är viktigt att vara fast och fokuserad på ditt mål. Det finns många distraktioner till följd av de förändringar ni går igenom, men många själar har redan höjt sina vibrationer och satt kurs mot uppstigningen. Vi får mycket hjälp och uppmuntran, så var säker på framgång. Ditt Högre Jag vägleder dig enligt din livsplan.

Det enkla svaret på vad du måste göra för att säkerställa din framgång är att behandla alla själar med kärlek och vänlighet, oavsett yttre utseende. Låt dig inte distraheras av en persons fysiska utseende och fysiska kropp. Ditt fysiska är helt enkelt ett medel för att nå målet, för att på ett adekvat sätt tjäna dig och din fysiska erfarenhet. Alla själar är i verkligheten lika och alla har Gudagnistan inom sig.

Jag lämnar er i kärlek och välsignelser och må era drömmar gå i uppfyllelse.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge