Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 7 juni 2019


Mike Quinsey - 7 juni 2019

Mike Quinsey

Ingenting kan förbereda er för framtiden förutom att ni kan förvänta er det bästa av allt. Var säker på att ni redan är på väg mot stora förändringar som kommer att vara mer än välkomna och uppfylla era drömmar om att ha allt ni någonsin behövde och mer där till, ja mer än vad ni för närvarande kan föreställa er. Redan nu finns diverse grupper, motiverade av uppmaningen att främja mänskligheten, som arbetar med fredliga medel för att skapa samhällen med förbättrade levnadsvillkor för alla utan undantag. Det kommer helt klart att ta lång tid att nå det ultimata målet, men allt måste ha sin början och den starten har redan gått. Målet som ska uppnås är att främja mer gruppsamarbeten, och som ni säkert har hört; "small is beautiful" och utmaningen blir att ordna saker i enlighet därmed. Redan du har ni funnit att mindre grupperingar fungerar mer effektivt, och ni styrs i den riktningen.

När ni nu går in i en ny period, som innehåller många nödvändiga förändringar i hur samhällen struktureras, kan ni vara säkra på att många själar som nyligen kommit till jorden är här för att ge er fördelen av sina erfarenheter, erfarenheter som hjälper er att avancera med stormsteg. Ni kommer också att få nytta av nya uppfinningar som kommer att ges till er så fort det är säkert att göra det utan att de blir stulna eller missbrukade. Som du kommer att inse kan det inte låta sig göras förrän de mörka och deras medlöpare flyttas ur vägen. De har noga övervakats under en längre tid och deras avsikter är väl kända. Så småningom kommer de inte att kunna störa era framsteg som från den punkten kommer att gå snabbt framåt.

Er inre jord är hem för många ”utomjordingar” som bor på djup som inte vanligtvis går att penetrera, men med förändringarna kommer många av dem inte att ha något annat alternativ än att lämna. De kommer verkligen inte att passa in i den nya Jord som blir ert slutliga hem. Några, som utgör de positiva och mer utvecklade ”utomjordingarna”, är emellertid en del av er evolution och kommer öppet och på ett fint sätt att samarbeta med er före Uppstigningen (Ascension). På sikt kommer ni att upptäcka att alla erfarenheter hjälper er att utvecklas. Varje själ har en livsplan som ställts samman för att hjälpa dess utveckling, en plan som individen medverkat till och kommit överens om på förhand. Att planera sin utveckling är en komplicerad sak eftersom den bygger på att många andra själar utför sina roller med hjälp av sina guider och då utan att störa din fria vilja.

Döden är ett ämne som många människor undviker att diskutera och det beror ofta på att de inte förstår den information som ges. Döden förklaras på ett antal sätt som främst kommer genom religiösa källor, men inga är helt korrekta. Fakta i frågan är att omedelbart efter kroppens död - när ditt hjärta slutar slå - lämnar du kroppen och dras mot en ljusnivå där du träffar familj eller vänner som självklart har väntat på din ankomst. Beroende på religiösa läror kommer vissa att finna ett annat mottagande vid ankomsten, men ni kommer alla att befinna er i er eteriska kropp som har en mycket högre vibration än er gamla fysiska kropp. Kan du bara acceptera så mycket om livet efter döden inser du att du alls inte har något att frukta.

Kom ihåg att för att hålla dig på vägen mot Uppstigningens väg finns det ett behov av att ta till sig och höja sin energi i takt med de nya energierna. Titta inte tillbaka och vet att det ligger en sund anledning bakom detta råd eftersom de gamla energierna inte längre kommer att stödja din utveckling. Det ultimata är att leva i "nu" och inte försöka förutbestämma hur din väg kommer att se ut. Det finns uppenbarligen många vägar till Uppstigningen, men även som kollektiv följer ni er personliga väg som blivit särskilt utstakad för var och en. Låt saker och ting flyta på och det du behöver utveckla kommer i din väg. Vi vet att det är svårt att plötsligt ändra ert tillvägagångssätt och er förståelse för er evolutionära väg, men ni har gått in i ett nytt paradigm som kräver en annan reaktion. Prova att se hur ditt liv utvecklas om du helt enkelt tar saker och ting som de kommer. Försök att lita mer på din intuition. Du kan vara säker på att om du fattar ett felaktigt beslut kommer dina guider att göra sitt bästa för att omdirigera dig till din korrekta väg.

I detta skede finns det inget som kan få er att missa målet, att göra Uppstigningen, då ni nu är alltför utvecklade för att misslyckas. Genom ert arbete i de lägre dimensionerna har ni gjort allt det hårda arbetet och har etablerat er som värdiga att fortsätta i de högre dimensionerna. Ni kommer aldrig att behöva gå tillbaka till de lägre vibrationerna eftersom de är olämpliga för den nivå ni nu befinner er i. Det är "högsta fart framåt" som gäller och snart kommer de nya innovationerna att släppas, och de är väl förberedda. En kraftfull ökning av era vibrationer är oundviklig. Det är inte alla själar som är intresserade av att flytta ut ur sin nuvarande dimension. Vissa vet instinktivt att de inte är redo och de får därför fortsätta i den takt som passar dem. Inget finns att vinna på att jaga på dem innan de är beredda och redo att göra ett stort steg framåt i sin utveckling.

Ni kära, ni är så älskade för ert engagemang och beslutsamhet att lyckas i de uppgifter ni har åtagit er. Ni var så positiva så att ni kunde avskärmas från Guddomen och ändå hitta vägen tillbaka, trots mörkrets försök att hålla er kvar där när ni plöjde genom djupen. Ni har liten, om någon, aning om hur länge ni varit på väg tillbaka till Ljuset. Ändå har detta pågått i många tusen år och nu har ni äntligen klarat av det. Era medvetandenivåer rör sig nu snabbt framåt och i och med det kommer en större grad av medvetenhet och minnet av era sanna jag såsom mäktiga Ljusväsen. Inte undra på att ni vördas av dem som följt era strävanden och givit er all uppmuntran att fortsätta, oavsett hindren i er väg. Ni har fullgjort allt det hårda arbetet för att nu gå in i en period fri från karma och fylld med glädje och frihet.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullkomning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt gudomliga Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gudomen.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge