Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 14 juni 2019


Mike Quinsey - 14 juni 2019

Mike Quinsey

Politiska åsikter och turbulens skakar om världen, föga förvånande med tanke på den effekt de nya energierna har. Som vi sagt vid mer än ett tillfälle är ni inne i de snabba förändringarnas tid vilken så småningom för er helt in i den Nya Tidsåldern. I flera fall har de högre vibrationerna som ni nu upplever orsakat vad ni kallar ”gräsrotsrörelser”, grogrunden för ett nytt sätt att leva, ett sätt som är mycket mer acceptabelt och i linje med människors önskningar.

Det tar tid att etablera nödvändiga förändringar eftersom det alltid kommer invändningar och försök att stoppa dem. Invändningarna kommer dock att vara förgäves eftersom förändringens fröer är välutvecklade och omöjliga att stoppa. Det är fantastiskt så snabbt folkets inställning kan förändras, ett bevis på detta ser vi i de i stort sett fredligt organiserade protester som äger rum. De nya är mer informerade än tidigare generationer och kommer inte att stå tillbaka för några försök att fortsätta i de gamla hjulspåren. Förändringen med stort ”F” handlar om er och är på ett sätt oundvikligt upprivande, men ledd av dem som stöder demokrati kommer den snart att vara överstökad och till glädje för folket.

Det här är den tid då ni måste ge plats för nya tänkesätt. De bör verkligen uppmuntras så att ni finner lösningar för de nya utmaningar som väntar er. Svaren är redan kända och de som sitter på kunskapen är angelägna att träda fram, men först när de rätta omständigheterna råder. Återigen säger vi; vänd er till de yngre generationerna för framsteg eftersom de är födda med kunskapen och förmågan att ge er de svar ni söker. Vi stöder och hjälper dem som arbetar för att förbättra och hjälpa mänskligheten. Vi ger den hjälp som är tillåten utan att ingripa i er fria vilja, utan tvärtom.

Det som vid första ögonkastet inte verkar helt välkomnande är att er livslängd ökar, vilket är ytterligare en effekt av att vibrationerna höjs. Åldrandet saktar ner och kan redan bevisas genom det ökande antalet äldre människor som är vid relativt god hälsa. Det finns allt fler människor i 80- och 90-årsåldern och det beror inte enbart på ett hälsosammare levene, även om det är en faktor. Sjukdom är ibland självförvållad genom dåliga vanor, som att äta mat som inte stöder kroppen, eller vanan att röka som kan leda till olika sjukdomar inklusive förkortad livslängd. Men ni är nu mer följsamma till tanken på ett hälsosamt leverne och det har resulterat i en förändring bort från livsmedel som saknar de näringsämnen ni behöver. Vi nämner detta inte för att förmana er utan bara för att påkalla er uppmärksamhet.

När vi nu är inne på ämnet välbefinnande får ni inte glömma att väl avvägd motion också bidrager till att säkerställa ett långt hälsosamt liv. Frisk luft och anpassade kroppsövningar håller din kropp i gott skick och kan övervinna tidens härjningar. Naturligtvis hänger mycket på din ålder men det finns alltid något du kan göra som är till nytta för dig. Vi föreslår inte att alla ska äta som kaniner, men att äta ”råa” matvaror medför mycket gott och kan hjälpa dig till en balanserad kost. I viss utsträckning talat din egen kropp om vad du bör äta och omvänt. Lyssna till din intuition när det gäller detta och ät inte för ätandets skull. Ofta äter vi för mycket. Vi vill på intet sätt predika för er, utan bara påminna er om vad som kan ligga i ert eget bästa och resultera i ett gott hälsosamt liv.

Inte alla har tillgång till en trädgård, men vilket härligt och hälsosamt sätt att spendera sin tid. Som bonus får du njuta resultatet av ditt arbete. Dessutom kommer du närmare naturen och om du "älskar" din trädgård svarar den på dessa högre vibrationer. Så framgångsrikt trädgårdsarbete är ett kärleksarbete som ger dig lika mycket som du ger den, om inte mer. Kärlekens energi finner vi i moderns handling när hon smeker och lugnar en liten baby eller sitt barn och illustrerar hur mäktig kärleksenergin är. Kan du då föreställa dig Skaparens kraft och förstå hur mirakel kan äga rum. Ert öde är att följa en liknande väg eftersom ni är gudar i vardande. Men låt inte tanken skrämma er, ni har fortfarande en ganska lång väg att gå, ja faktiskt, en väldigt lång väg. Det är därför varje själ är högt vördad, varje själs potential är känd.

Tvivla aldrig på din potential. Oavsett hur du nu ser på dig själv. Du har liv framför dig så succesivt kommer du att öka dina vibrationer och nivå efter nivån kommer du gradvis att bli ett ljusväsen. Väl i din ljuskropp behöver du inte längre en fysisk kropp, men var inte orolig för det eftersom du när som helst kommer att kunna sänka dina vibrationer och med ren tankekraft skapa dig en kropp. Det är lika bra att du redan nu åtminstone får en uppfattning om varthän din utveckling leder dig så att du inte vilseleds av falska berättelser. Ibland smyger sig felaktig information in i ditt sinne, men med hjälp av dina guider, kanske i kombination med lämpliga erfarenheter, kommer du att lyckas hitta ditt sanna jag.

Kära du, du är nu säkert medveten om att du är en kraftfull själ och att dina tankar kan manifestera sig i verkligheten. Var därför försiktig med vad du önskar för dig och för andra själar. Med eftertanke kan du vara en healer, men var medveten om att på samma sätt kan du skada med dina tankar, så pass opp. Med tiden måste du alltmer även vakta det talade ordet. Skadliga ord riktade mot någon som har höga vibrationer kommer så att säga att studsa från dem, tillbaka på dig. Om du finner det svårt att ändra ditt tankemönster så glöm då inte att be dina guider om hjälp. De kan ofta plantera tankar i ditt sinne som är till hjälp.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullkomning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gudomen.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge