Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, March 18, 2011

SaLuSa, March 18, 2011

När som den fulla effekten av jordbävningen vidkänns i Japan så fokuseras folks uppmärksamhet på den på grund av den enorma skadan, förlorade liv och potentialen för ytterligare efterskalv. Det är en situation som får folk runt om på jorden att ifråga sätta hur vettigt det är att fortsätta med kärnkraft som en energikälla. Ju mer farorna publiceras och ju längre det pågår så blir det otvivelaktigt ett uppvällande mot dess vidare användande. Ser ni Mina Kära, hur sanningen till sist måste komma fram, tyvärr är det inte förrän ett allvarligt tillstånd uppstår. Det finns redan stora yrkanden för en alternativ källa av energi, och våra allierade kommer att yrka för fri energi enheter som redan är tillgängliga. Det är tragiskt att Människan inte vaknar upp förrän hon står inför en katastrof, men om det kan ses som ett steg på vägen mot ett nytt sätt så kan det åtminstone ses att det har en gynnsam effekt. Fri energi skulle lösa så många problem som existerar för nuvarande, och bli ett av de största stegen framåt in denna era. Skillnaden i era liv skulle bli fenomenal, och sätta er så mycket närmare vad som ligger inför er i form av Upplyftning.

Vi observerar alla större händelser på Jorden, och så långt som vi tillåts så letar vi alltid efter sätt att lindra effekten det har på er. Under en lång tidsperiod har vi i högsta grad reducerat strålningsnivåerna, vilka oundvikligen har följt testandet av kärnvapen. Utan sådan hjälp skulle ni nu ha en nation full av mycket sjuka människor, och som ni vet så överförs effekterna från en generation till den nästa. Om och när beslutet fattas att upphöra med användandet av kärnkraft så kommer vi att bortföra de farliga verken och förhindra att det utgör ett hot mot er. Vi kan inte hjälpa er såvida ni inte är redo att hjälpa er själva, då vi bara kan reagera inför uppmaningar från er och inte ses som om vi blandar oss i. Vi skulle älska att ta hand om alla era problem, men det finns lärdomar som skall göras, vilket betyder att det finns en rätt tid för oss att komma fram. Vi arbetar dock hårt med att få Avslöjandena erkända, och sedan kan vi på allvar hjälpa er och inte försena vårt kommande hos er.

Tänk hur livet kan förändras utan varning, och så plötsligt att ni ofta är illa förberedda. Ni har åtminstone blivit informerade om vad som ligger framför er, och med er medverkan så kommer allt att gå som planerat. NI är kritiska för slutresultatet och får enormt mycket uppmärksamhet. Universum följer er resa på nära avstånd, då det är viktigt att ni når ett stadium av färdighet att bli Galaktiska Varelser. Dualitetscykeln har i praktiken kommit till ett slut, och vi vill att så många själar som möjligt kommer tillbaka till den nivå som var ert hem under tidigare tider. Många bland er vet att Jorden inte är ert verkliga hem, och längtar att komma tillbaka. Det blir som att ta en stor semester i solen, efter att ha varit under jord hela ert liv. Allt kommer att vara så ljust och vackert, och själva luften som ni andas är ren och uppfriskande, och en upplyftande energi finns ständigt runt omkring er. Det kan inte vara på något annat sätt oberoende av vart ert hem är beläget, då så mycket perfektion finns i de högre dimensionerna.

En dag i framtiden kommer ni att se tillbaka och inte längre känna någon smärta eller ledsamhet, då de högre energierna av kärleksvibrationer kommer att ha tagit över. Ni kommer att vara i ett permanent tillstånd av lycka och glädje, och mörka tankar kommer inte ens att förekomma hos er. Alla själar tillsammans i sådana energier blir liksom en, och delar nära förhållanden i ett tillstånd av kärlek och Ljus. Förutom att eventuellt tjäna andra så kommer ni inte att ha någon anledning att återgå till de lägre dimensionerna. Tvärtom, om något så kommer ni att föra er in i till och med högre nivåer för att vidare utveckla er evolution. Framsteg är kontinuerlig och upphör bara när ni till fyllo återgår till Källan av Allt Som Är.

Fred kommer till Jorden, så känn er inte nedstämda om de mörka Tjänarna under en viss tid kommer att kunna motstå förändringar då det bara kommer att vara ett tillfälligt stopp. De högre energierna som har planterats på Jorden är så kraftiga att de kommer att transmutera de lägre energierna. Det kommer att ta bort alla möjligheter som de mörka Tjänarna hade att skapa mer problem och snart kommer de att förlora sin makt, och då kan vi starta våra många projekt för att lyfta upp Jorden och människorna därpå. Det kommer att hända och då kommer lidandet på Jorden att tas om hand om mycket snabbt, och en lycklig civilisation kommer att framstå. Er hälsa kommer att gynnas väsentligt när Upplyftningen kommer, då ni når ett tillstånd av nära perfektion och ni kommer då inte att uppleva de krämpor och värk som kommer med den gamla kolbaserade kroppen. Ni kommer att förbli unga och hälsosamma, och under Upplyftningsprocessen kommer ni att helas från alla tillstånd som är något mer ringa.

Dynamiken av energierna som spelar på Jorden nu sätter upp det nätverk som kommer att föra in den nya Jorden till existens. Samtidigt kommer de också att lyfta upp er och båda kommer att vara redo för den slutliga akten som leder fram till Upplyftning. Det kräver att tid spenderas och allokeras till er personliga utveckling, så att ni kan ta tillfället att höja era vibrationer. Meditation är mycket lämpligt och rekommenderas, även om ni bara kan finna begränsad tid för att göra det. Hitta åtminstone lugna tillfällen då ni kan koppla av, från vad som är en mycket stressig situation på Jorden för tillfället. Att vara rädda kommer inte att hjälpa, och er hälsa kommer att gynnas om ni kan hitta lite tid för er själva varje dag. Då ni är i ett relaxerat tillstånd så kom ihåg att skicka ut er kärlek till varhelst ni ser att det behövs. Kanske att ni redan är i en gruppsituation och det kommer att vara än bättre och mer kraftfullt.

Oro över pengar sysselsätter många människor, men även detta kommer att försvinna snart då skulder kommer att förlåtas, och rikedomar distribueras mer rättvist. Kan ni tänka er lättnaden då människor kan start om igen med inte bara ett rent blad utan skulder, men också med fördelen att få och ha resurser igen. Det blir bara ett steg mot ett helt nytt samhälle, vilket är fokuserat på att dela med sig och arbetar till nytta för varandra. Överenskommelser sker ovan bordet och auktoriteterna kommer att visa sin ärlighet i allt de gör. Folk kommer att bli hörda och tillfrågade mycket mer än vad som nu sker, och att ha mer att säga till om i frågor som berör dem. På det ena eller andra sättet så kommer det gamla paradigmet att dö bort, då det har upphört att rättvist reflektera folkets behov sedan urminnes tider.

Jag är SaLuSa från Sirius, och litar på att informationen vi ger er svarar på många av era frågor. De är inte kompletta och kan bäst behandlas när vi kan komma till Jorden, då vi kommer att spendera mycket tid med att snabbt bekanta er med allt som skall följa. Vi skickar vår ovillkorliga kärlek till er alla.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge