Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, February 18, 2011

SaLuSa, February 18, 2011

Vi fortsätter att närma oss er, inte för att ni nödvändigtvis lägger märke till det då vi håller många av våra skepp täckta i osynlighet. Det skall bli så spännande när vi till sist kan vara öppna i våra aktiviteter på och utanför Jorden. Vårt uppdrag är för närvarande att tills vidare hålla positionerna, tills att vi har säkrat en trygg omgivning och luftrum som är fritt från alla hot mot oss. Dessa frågor kan inte hanteras särskilt snabbt, då det krävs orders från folk på högsta nivå för att säkra er trygghet. Det är inte så att vi verkligen är utsatta för risk, men vi kan inte operera i en atmosfär av spänning och illvilja. Vi undviker alltid konfrontationer och gör undanmanövrar när vi hotas. Eftersom vi har avancerad teknologi så använder vi den inte för att överväldiga människor, utan för att skydda oss själva. Den Galaktiska Federationen är en fridfull organisation, som ivrar för fred och samarbete mellan civilisationer.

Ert universum är ett som kontinuerligt har varit involverat i krig, och de mest fruktansvärda Galaktiska krig. När vapnen som används har en sådan kraft att de kan förstöra planeter så vet ni att en mycket allvarlig nivå av destruktion har uppnåtts. Era vetenskapsmän testade atombomben utan att verkligen förstå konsekvenserna, och gick vidare trots kunskapen att det kunde bli en multiplicerande effekt. Vid tiden för Atlantis så förde de också försiktighet åt siden och förstörde en storartad civilisation och en hel kontinent. Många som nu är inkarnerad var närvarande vid dessa tider och er närvaro har hjälpt att förhindra ytterligare en kalamitet. De medvetandenivåerna ni har nått tillät oss att agera och förhindra ytterligare ett allvarligt hot mot Jorden, och ni vet att det var vid slutet av förra seklet. När ni väl hade upptäckt hur ni kunde dela atomer, så kunde det förutses att en sådan utveckling skulle äga rum, men vi kunde inte blanda oss i er frihet att använda era upptäckter.

Er fria vilja har varit både en välsignelse och en börda beroende på hur ni använder den. Genom era beslut har ni format ert samhälle och dess lagar, och naturligtvis skapat allt som omger er. Ni upplever fortfarande er handlingsfrihet nu, men efter att ha insett bristerna med de gamla sätten så söker ni nu förändringar. Ni har talat och era drömmar kommer att infrias, och vi är med er för att se till att fullbordan äger rum som planerat. I själva verket så är det genom Upplyftningen som ni kommer att finna er själva förda in i inte bara en Ny Era utan den Gyllene Eran. Ni måste vara där för att uppskatta allt vad det innefattar, och det kommer att överstiga allt som ni kan tänka er. Ja, vi kommer då och då att berätta vad ni kan förvänta er, men ord förefaller ganska bristfälliga för att beskriva den skönhet och harmoni som väntar er.

Det är bra att det finns ljusarbetare på Jorden, då de stabiliserar energierna av Ljus och jordar dem till gagna för andra. De för facklan med sig vart de än går och lyser upp vägen framåt. Utan dem skulle många duka under till de lägre energierna, och finna det svårt att lyfta sig själva upp och ur dem. Detta år kommer att bli ett år med stor upplyftning för alla människor i allmänhet, då de kommer att se stora förändringar med löften om att det kommer mer. Ut från den nuvarande turbulensen kommer frön av frihet från förtryck, och början på en sann period av lycka och framåtskridande. Problemen som finns idag kommer gradvis att elimineras och då vet ni att vägen mot Upplyftningen verkligen har öppnats upp.

Mina kära, för all del skicka ut ert Ljus där ni ser att det behövs mest, men kom ihåg era omedelbara behov på platsen där ni bor. Samhällen kommer att behöva råd och erfarenheten från dem som förstår vad som händer. Olika grupper kommer att bästa tjäna dessa behov, och det är dags att använda alla färdigheter ni har för att rikta folks energi i rätt riktning. Det kommer att finnas gott om frivilliga när väl målet för Mänskligheten förstås, det kan då ses att ni alla är involverade i vad som äger rum. Det kommer att bli ett nöje att tjäna andra, och känslan av Enhet kommer att dominera. Det kommer att fortsätta att växa och skillnaden på grund av färg, kultur och religion kommer inte att ha någon betydelse. Folk kommer i själva verket att inse att i hjärtat så är de alla själar på samma resa, och kommer att gå framåt som En i harmoni med varandra.

Det finns inget problem som inte kan lösas, oberoende hur stort, och uppgifter som ligger framför oss kommer att tas om hand om ganska snabbt. Vi önskar naturligtvis att påbörja våra operationer så snart som möjligt, men vi måste ha rätt folk vid rodret. Det medför att föra in våra allierade till framskjutna positioner, och de kommer att träda fram när vägen är klarlagd. Vi kan inte ha de mörka Tjänarnas inblandning i vårt arbete så de måste först avlägsnas. Vi vet redan precis vilka de är och de kommer att visas upp för vad de representerar, och det finns ingen chans att de kommer att komma undan rättvisan. Vid den tiden kommer det att finnas ett fritt utbyte av information, och nyhetsmedia kommer att sant uttrycka händelser som äger rum.

Skaparen har aldrig lämnat er totalt utelämnade åt de mörka Tjänarna, och oberoende av vad som har ägt rum så har ni varit omgivna av Varelser från Ljuset för att skydda er. Skaparen har utfärdat att denna cykel nu skall ta slut, och så skall det bli. Så ni kan fortsätta med era liv med vetskap om att inget kan förhindra er från att föra er in i de högre dimensionerna via Upplyftningen. Tillåt er själva att njuta av fantasier om livet som ni står redo att föra er själva in i, och ni kommer inte att vara mycket felande om ens något alls. Tänk på de mest underbara omgivningar, skönheten och harmonin långt bortom er nuvarande erfarenhet, energierna som talar om evig frid, och det skimrande ljuset som genomtränger allt runt omkring er. Sådana visioner kommer att lyfta upp er, så att ni aldrig glömmer bort vad som skall bli ert öde.

Jag är SaLuSa från Sirius, och om jag har gett er hopp och försäkran att en vacker framtid ligger inför er så har jag lyckats med att ge er lite hjälp på vägen genom dessa problematiska tider på Jorden. Ni kan redan se vad folk kan göra då deras fokus är koncentrerat på deras mål. Resultatet kanske inte kommer omedelbart, men kan medföra förändringar som leder till det. Om ni inte trodde att förändringarna någonsin skulle komma, så vet ni annorlunda nu och de kommer att fortsätta att trappas upp. Med er kunskap kan ni hjälp andra som bara ser det yttre skeendet, och hjälp dem att undvika en reaktion av fruktan. Vi lämnar er med dessa tankar och uttrycker vår kärlek för er alla.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge